knowledge center

AML - CDD - KYC Artificial Intelligence Basel Brexit ERM GDPR Governance - Behavioral Risk - Soft Controls Insurance Security 


Cum se pregatește Guvernul britanic pentru o ințelegere fara acord

05 iunie 2019
Bază de date

“No-Deal” Brexit, inseamna, pe scurt, ca odata cu iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana, nu vor exista reglementari clar definite, care sa faciliteze schimburile economice, dintre aceasta si tarile membre UE. Cu mai putin de doua luni , până la ieșirea din UE a Regatului Unit, Guvernul a pregătit proceduri si prevederi, oferind consultanță firmelor pentru a fi pregatite. ”Guvernul s-a angajat să faca o prioritate din stabilitatea cetățenilor, a consumatorilor și a întreprinderilor, pentru a asigura buna funcționare a afacerilor, a infrastructurii și a serviciilor publice și pentru a reduce la minimum orice întrerupere a economiei,  în cazul unei neconcordanțe. Guvernul a publicat documente tehnice, privind locul în care ar trebui acționat, în mod unilateral, pentru a asigura continuitatea, pentru o perioadă temporară, pentru a proteja și a reduce la minimum perturbările, indiferent de reciprocitatea actiunilor UE.

Continuă sa citesti

AIRMIC, lanseaza un apel catre managerii de risc, sa sprijine politica organizaționala si strategia de etica

03 iunie 2019
Bază de date

„Nerespectarea în mod serios a CSR (Corporate social responsibility) reprezintă un risc în sine”, sustine directorul Asociatiei Managerilor de Asigurari si Riscuri din Industrie si Comert (AIRMIC), acesta punand responsabilitatea socială corporativă (CSR) pe agenda de gestionare a riscurilor și indemnandu-i pe membrii săi să recunoască echipa CSR (actionarii, investitorii si alte parti interesate – clienti, furnizori, angajati), ca fiind „aliați valoroși”, în crearea unei afaceri rentabile. „Camerele de consultanță, tot mai mult recunosc că o abordare puternică a responsabilității sociale corporative, nu este doar un lucru bun, este un imperativ de afaceri”, sustine directorul companiei AIRMIC, John Ludlow. „Expertii in risc, recunosc că au un rol important în sprijinirea afacerii si în atingerea obiectivelor CSR”.

Continuă sa citesti

Majoritatea IMM din Marea Britanie Ignora riscurile GDPR

29 mai 2019
Bază de date

De la intrarea in vigoare a Regulamentului General Privind Protectia Datelor, cele mai multe companii din Marea Britanie nu și-au actualizat sau revizuit politicile de confidentialitate si securitate a prelucrarii datelor cu caracter personal, potrivit noilor cercetări făcute de catre Appstractor (UK). Evaluand, femomemul de prevenire si combatere a criminalitatii informatice, la nivelul IMM-urilor din Marea Britanie, raportul evaluarii ce cuprinde punctele de vedere a 500 de responsabili in domeniul IT din cadrul intreprinderilor mici si mijlocii, demonstreaza ca, majoritatea ignoră riscurile GDPR, chiar si acum, dupa șapte luni după ce noile reguli au fost introduse oficial.

Continuă sa citesti

Programul de lucru al Comitetului de la Basel pentru Supraveghere Bancară si analiza a riscurilor bancare

24 mai 2019
Bază de date

Comitetului de la Basel pentru Supraveghere Bancara (BCSB) functioneaza in cadrul Bancii de Reglementari Centralizate. BIS-centru mondial de interese financiare și economice, un arhitect principal în dezvoltarea pieței financiare globale, având în vedere natura dinamică a situațiilor sociale, politice și economice din întreaga lume. BIS poate fi văzută ca o forță stabilizatoare, încurajând stabilitatea financiară și prosperitatea internațională în fața schimbărilor globale. Acordul BASEL III a fost generat, de criza care a determinat un nou val de reforme, care au dus la adoptarea unor noi reguli in 2010. Acestea prevăd criterii mult mai stricte de performanță si prudențiale care să fie capabile sa absoarbă șocuri mai mari (grad de absorbție a pierderilor), respectiv: creșterea nivelului minim de capital necesar; introducerea noțiuni de calitate a capitalului, prin care se definesc diverse ranguri de capital, fiecare având un coeficient specific; a fost luată în considerație o pârghie (factor de levier) care nu este bazat pe riscuri; a fost introdus raportul de acoperire a lichidității (LCR – Liquidity Coverage Ratio); a fost introdus rata netă de finanțare stabilă (NSFR – Net Stable Funding Ratio).

Continuă sa citesti

Combaterea fraudei impotriva bugetului Uniunii Europene, acțiuni necesare

20 mai 2019
Bază de date

Frauda se referă la orice actiune intenționata sau omisiune menită să înșele pe alții, rezultând că victima suferă o pierdere si făptuitorul obține un câștig. Frauda care implică fonduri publice este adesea legată de corupție, care în general este înțeleasă ca orice act sau omisiune, un abuz al autoritatii publice, pentru a obține beneficii si avantaje, necuvenite. Comisia și statele membre au o responsabilitate comună de a proteja interesele financiare ale UE, împotriva fraudei și a corupției. Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) este, în prezent, principalul organism al UE de combatere a fraudei. Contribuie la elaborarea și punerea în aplicare a politicii Comisiei în materie de combatere a fraudei, investigheaza cazuri de fraudare a bugetului UE. În 2020, va începe să funcționeze Parchetul European (EPPO)*, cu competențe de urmărire a infracțiunilor împotriva intereselor financiare ale bugetului UE, în 22 de state membre.

Continuă sa citesti

Perspective privind viitorul riscului, Risk Agenda 2025

19 mai 2019
Bază de date

Institutul de Management al Riscului (IRM) sărbătorește cea de-a 30-a aniversare a fondării sale, prin previziuni cu privire la evoluția profesiei adunând toate informațiile si opiniile exprimate de părțile interesate, de către membri organizației, cu privire la oportunitățile și amenințările cu care se confruntă profesia și cum este posibil ca acestea să aibă impact asupra gestionării riscurilor până în 2025. Pană acum s-a considerat ca introducerea unor poziții de manager de risc in cadrul companiilor va rezolva problema si anume ca riscurile vor fi gestionate de către acești manageri de risc, iar funcția de business poate sa-si continue activitatea fără sa consume timp pentru a analiza riscurile aferente. Noutatea adusă de cele Trei Linii de Apărare a fost faptul ca responsabilitatea primară de a gestiona riscurile revine tuturor angajaților, la nivelul tuturor activităților entității, acolo unde se si generează aceste riscuri, si care reprezintă Prima Linie de Apărare. Este esențial ca organizația/entitatea să-și cunoască riscurile care derivă din activitatea sa de zi cu zi, și să ia măsurile necesare pentru a le gestiona. Modelul are la baza conceptul conform căruia funcția de business (angajații si managementul entității) este cea care cunoaște cel mai bine cum se poate face un management corect al riscului, cu condiția existenței unei culturi de risc robuste implementată in organizație, pentru ca cei care iau deciziile sa se bazeze pe noțiuni solide de gestionare a riscurilor.

Continuă sa citesti

„Integrarea conformității în procesul de fuziune si cel de preluare al unei companii, M&A* process ” – OFAC*

19 mai 2019
Bază de date

Biroul de control al activelor străine din cadrul Trezoreriei (OFAC) a publicat un cadru pentru angajamentele de conformitate ale OFAC, pentru a furniza îndrumări cu privire la principalele competenţe si la un program eficient de sancțiuni (SCP). Documentul „Un cadru pentru angajamentele de conformitate OFAC” (A Framework for OFAC Compliance Commitments) spune că OFAC „a încurajat puternic” entitățile aflate sub jurisdicția sa, să utilizeze o abordare bazată pe riscuri pentru sancționarea conformității, prin elaborarea, implementarea și actualizarea unui program de respectare a sancțiunilor (SCP).
Programul de conformitate „ar trebui să se bazeze și să includă” cinci componente esențiale ale conformității: (1) angajamentul de management-Promovarea unei culturi a conformității; (2) evaluarea riscului; (3) controale interne; (4) testare și audit; și (5) training-privind modul sustragerii de la aplicarea politicilor de sancțiuni, in ce regiuni ale lumii se întâmplă și în ce mod, in așa fel încât cei ce instrumentează cazul respectiv analiștii/experți in domeniu, să poată lua deciziile corecte.

Continuă sa citesti

Stilul de conducere duce, dupa 10 ani, la anularea fuziunii dintre Air France si KLM

17 mai 2019
Bază de date

Pentru a crea economii de scară *, companiile aeriene naționale caută parteneri. De preferință din acelasi sector de activitate, dar cu siguranță dintre cele care pot completa serviciile existente ale transportatorului de pavilion. În 2004, operatorul aerian francez Air France a „fuzionat” cu operatorul olandez KLM. De la acea dată au început necazurile. Air France este principalul partener al acestei societati mixte desemnand din prima zi, un reprezentat in conducerea companiei. Cei care sunt familiarizați cu modul de lucru al francezilor, nu au putut spera intr-o asociere  fara probleme,“un meci făra certuri “. Francezii au stilul de conducere autoritar “de patronage”. Aceasta este o relație de inegaliate  între un partener puternic și unul mai puțin puternic. Seful „patronul” face favoruri subordonatului în schimbul serviciilor. Nu-ti trebuie mult, pentru a intelege ca din punct de vedere cultural, o astfel de relație este atât de  ne-olandeză.. Olandezii au o „cultură de egalitate” pentru ei consensul este foarte important.

Continuă sa citesti

In Marea Britanie, salariul minim pe economie a crescut mai rapid decât rata inflației

06 mai 2019
Bază de date

Este pentru prima dată în ultimii şapte ani când majorarea salariului minim pe economie va fi mai ridicată decât rata inflaţiei. Oficiul Naţional de Statistică a anunţat recent că rata inflaţiei în Marea Britanie a ajuns în ianuarie la nivelul scăzut record de 0,3%. În Marea Britanie, nivelul salariului minim la nivel naţional este revizuit anual, începând cu data de 1 aprilie a fiecărui an. Salariul minim este stabilit în funcție de vârsta angajaților, existând un nivel diferit pentru cei care lucrează în baza unui contract de ucenicie.

Salariul minim național si ratele salariale naționale (Național Minimum Wage and Național Living Wage rates)

Peste 30 de milioane de persoane urmează să beneficieze de această majorare. Angajații britanici vor beneficia, de asemenea, de cea mai mare creștere a ratei orare a salariului minim de la introducerea sa, în creștere cu aproape 5%, până la 8,21 lire sterline pe oră. Această majorare a salariilor înseamnă că un lucrător cu normă întreagă va câștiga mai mult cu 690 de lire sterline pe an. De asemnea s-a inregistrat o înghețare a taxelor de combustibil pentru al nouălea an consecutiv.

Continuă sa citesti

Strategie si riscuri

04 mai 2019
Bază de date

Social Media si Importanța Acesteia Pentru Consiliul Director. Potrivit unui raport al “We Are Social and Hootsuite”, 80% dintre utilizatorii de Internet din întreaga lume folosesc rețelele de socializare iar utilizatorii interacționează direct cu mărcile prin intermediul acestora, in mod current. Angajatii, de asemenea, folosesc rețelele sociale – pentru a avea acces la informații ce au legatura cu jobul lor, pentru a cunoaşte nevoile clienților dar si pentru a-şi gasi urmatorul loc de munca. Marcile au raspuns acestor tendințe investind resurse în platforme, aplicații de mesagerie, rețele private pentru clienţi, recrutare și chiar oportunitați de afaceri.
Continuă sa citesti