Comisia lansează primele cereri de propuneri în cadrul Consiliului European pentru Inovare, pentru o sumă de 1 miliard de euro

11 aprilie 2021

În urma lansării Consiliului European pentru Inovare (CEI) și a anunțării primelor oportunități de finanțare, Comisia a lansat astăzi primele cereri de propuneri în cadrul instrumentului Accelerator al CEI. Această finanțare, în valoare de peste 1 miliard de euro, are scopul de a accelera dezvoltarea întreprinderilor nou-înființate și a întreprinderilor mici și mijlocii care au potențialul de a obține rezultate importante. În timp ce peste jumătate din finanțare este deschisă inovațiilor revoluționare din orice domeniu, 495 de milioane EUR sunt alocate pentru inovațiile care sprijină Pactul verde european, precum și tehnologiile digitale și medicale.

Mariya Gabriel, comisarul pentru inovare, cercetare, cultură, educație și tineret, a declarat: „Instrumentul Accelerator al CEI este un instrument unic de finanțare al UE. El sprijină dezvoltarea inovațiilor revoluționare prin atragerea investitorilor privați și oferirea de servicii de sprijin pentru extindere. Instrumentul va conduce Europa în avangarda inovării și a noilor tehnologii și ne va ajuta să abordăm provocările legate de sănătate, mediu și societate cu care ne confruntăm.”

Instrumentul Accelerator al CEI se concentrează asupra descoperirilor științifice sau a progreselor tehnologice, care necesită o finanțare semnificativă pe o perioadă mai lungă de timp înainte de a putea genera beneficii. Astfel de inovații se confruntă adesea cu dificultăți în atragerea de finanțare, deoarece riscurile și perioada de timp pe care le implică sunt, în general, prea ridicate. Această finanțare le permite inovatorilor să atragă toate sumele de investiții care sunt necesare pentru a crește într-un interval de timp mai scurt.

Instrumentul Accelerator al CEI acționează ca un catalizator pentru atragerea altor investitori necesari pentru amplificarea dimensiunii inovațiilor. Acest model de finanțare unic le oferă întreprinderilor nou-înființate și IMM-urilor granturi în valoare de până la 2,5 milioane EUR, combinate cu investiții de capital prin intermediul Fondului CEI, care variază între 500 000 EUR și 15 milioane EUR. Pe lângă sprijinul financiar, toate proiectele beneficiază de o serie de servicii de accelerare a dezvoltării de întreprinderi care oferă acces la expertiză, societăți și investitori de prim-plan și la actori importanți din domeniul ecosistemului.

Tot astăzi, Comisia a deschis programul Pathfinder al CEI, cu un buget de 168 de milioane EUR. Echipele interdisciplinare de cercetători pot solicita granturi pentru cercetare și inovare care le vor ajuta să își concretizeze ideile revoluționare și vor avea un efect transformator pozitiv asupra economiei și societății noastre. Granturile, care variază între 3 și 4 milioane EUR, se vor axa pe tehnologiile revoluționare care abordează provocările globale și urmăresc să ne îmbunătățească viața.

Context

Lansat în martie 2021 cu un buget de peste 10 miliarde EUR pentru perioada 2021-2027, Consiliul European pentru Inovare este un ghișeu unic pentru inovatori. Acesta oferă sprijin din faza incipientă a cercetării științifice privind tehnologiile revoluționare, până la transformarea rezultatelor cercetării în oportunități comerciale, precum și pentru dezvoltarea și extinderea întreprinderilor nou-înființate și a IMM-urilor inovatoare. Noutate fundamentală a programului Orizont Europa, Consiliul European pentru Inovare se bazează pe modelul de succes al unei faze-pilot care s-a desfășurat în perioada 2018-2020, precum și pe programele anterioare privind instrumentul pentru IMM-uri și tehnologiile viitoare și emergente, care au sprijinit peste 5 000 de IMM-uri și întreprinderi nou-înființate și peste 330 de proiecte de cercetare.

Instrumentul Accelerator al CEI sprijină etapele ulterioare de dezvoltare tehnologică, precum și extinderea întreprinderilor. Prin urmare, componenta tehnologică a inovării trebuie să fi fost testată și validată într-un laborator sau într-un alt mediu relevant. Acesta completează alte două programe ale CEI: Instrumentul Pathfinder al CEI, care sprijină echipele interdisciplinare de cercetători pentru a-și realiza viziunile privind progresele științifice și tehnologice, și „tranziția CEI”, care vizează transformarea rezultatelor cercetării în oportunități de inovare.

Mai multe informații cu privire la primele cereri de propuneri din cadrul instrumentelor Accelerator și Pathfinder ale CEI sunt disponibile pe site-ul web al CEI. Candidații potențiali pot contacta, de asemenea, Agenția Executivă pentru Consiliul European pentru Inovare și IMM-uri.

Lăsaţi un raspuns

Adresa dumneavoastră de e-mail nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate *