Creșterea salariului mediu în România cu 3,3%, pâna la 4.141 lei

17 ianuarie 2023
Bază de date

Câştigul salarial mediu net pentru luna noiembrie 2022 a fost 4.141 lei, în creştere cu 133 lei (+3,3%) faţă de luna octombrie a anului anterior. Valorile cele mai mari ale câştigului salarial mediu net s-au înregistrat în activităţi de servicii în tehnologia informaţiei, inclusiv activităţi de servicii informatice (10.329 lei), iar cele mai mici în hoteluri şi restaurante (2.258 lei), arată datele publicate de Institutul Naţional de Statistică (INS).

Conform datelor oferite de Institul de Statistică, pentru luna noiembrie 2022, câștigul salarial mediu brut a fost 6.679 lei, cu 218 lei mai mare (+3,4%) comparativ cu luna octombrie 2022. Astfel, câștigul salarial mediu net a fost 4.141 lei, în creștere cu 133 lei (+3,3%) față de luna octombrie 2022. Valorile cele mai mari ale câștigului salarial mediu net s-au înregistrat în activități de servicii din tehnologia informației, inclusiv activități de servicii informatice (10.329 lei), iar valorile cele mai mici au fost înregistrate în industria HORECA, mai exact pentru hoteluri și restaurante , având valoarea de 2.258 lei.

Ca și comparație cu luna noiembrie a anului anterior, câştigul salarial mediu net a crescut cu 13,6 procente.  Indicele câştigului salarial real a fost 97,3% în luna noiembrie 2022 faţă de luna noiembrie 2021. Indicele câştigului salarial real a fost 102% în luna noiembrie 2022 faţă de luna octombrie 2022. Faţă de luna octombrie 1990, indicele câştigului salarial real a fost 220,9%, cu 4,4 puncte procentuale mai mare decât cel înregistrat în luna octombrie 2022.

În cursul anului se înregistrează fluctuaţii ale câştigului salarial determinate, în principal, de acordarea premiilor anuale şi a primelor de sărbători (decembrie, martie/aprilie). Acestea influenţează creşterile sau scăderile în funcţie de perioada în care sunt acordate, conducând, în cele din urmă, la estomparea fluctuaţiilor câştigului salarial lunar la nivelul întregului an. Evoluţia câştigului salarial real depinde, atât de fluctuaţiile câştigului salarial mediu net, cât şi de rata inflaţiei.

Octombrie 2022 comparativ cu Noiembrie 2022

Pentru luna noiembrie 2022, observăm că în majoritatea activităţilor din sectorul economic, nivelul câştigului salarial mediu net a crescut comparativ cu luna octombrie a anului aceluiați an. Toate acestea ca urmare a acordării de prime ocazionale sub formă de prime trimestriale, anuale, sau prime pentru sărbătorile de iarnă, pentru performanţe sau realizări deosebite, în unele cazuri chiar și al 13-lea salariu.

Creşterile cele mai importante în ceea ce privește câștigul mediu net la nivel de secţiuni/diviziuni CAEN Rev.2 s-au înregistrat după cum urmează:

  • cu 56,6% în silvicultură şi exploatare forestieră (inclusiv pescuit şi acvacultură), ca urmare a acordării primelor ocazionale (pentru realizări deosebite ori pentru sărbătorile de iarnă) şi a drepturilor în natură
  • între 10,5% şi 14,5% în fabricarea produselor din tutun, fabricarea de maşini, utilaje şi echipamente n.c.a, fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor şi semiremorcilor, tipărirea şi reproducerea pe suporturi a înregistrărilor, extracţia minereurilor metalifere, fabricarea hârtiei şi a produselor din hârtie
  • între 7% şi 10% în fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastice, activităţi de servicii în tehnologia informaţiei (inclusiv activităţi de servicii informatice), intermedieri financiare (cu excepţia activităţilor de asigurări şi ale fondurilor de pensii), activităţi de producţie cinematografică, video şi de programe de televiziune, înregistrǎri audio şi activităţi de editare muzicalǎ (inclusiv activităţi de difuzare şi transmitere de programe), fabricarea echipamentelor electrice, depozitare şi activităţi auxiliare pentru transporturi
  • între 3,5% şi 6,5% în fabricarea de mobilă, activităţi de poştă şi de curier, activităţi auxiliare pentru intermedieri financiare, activităţi de asigurare şi fonduri de pensii, tăbăcirea şi finisarea pieilor (inclusiv fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie, harnaşamentelor şi încălţămintei; prepararea şi vopsirea blănurilor), fabricarea substanţelor şi a produselor chimice, transporturi pe apă, fabricarea produselor textile, alte activităţi industriale n.c.a., cercetare-dezvoltare, fabricarea altor mijloace de transport, telecomunicaţii.

Scăderile câştigului salarial mediu net faţă de luna octombrie 2022 au fost cauzate de acordarea în lunile precedente de prime ocazionale, drepturi în natură şi ajutoare băneşti, sume din profitul net şi din alte fonduri (inclusiv bilete de valoare). În sănătate şi asistenţă socială, câştigului salarial mediu net a scăzut uşor comparativ cu luna precedentă (-0,2%). De-asemenea, scăderile câştigului salarial mediu net au fost cauzare de nerealizările de producţie ori de încasările mai mici ale companiilor, corelate cu numărul de contracte sau proiecte în care acestea erau angajate la momentul respectiv.

Cele mai semnificative scăderi ale câştigului salarial mediu net la nivel de secţiuni/diviziuni CAEN Rev.2 s-au înregistrat după cum urmează: cu 10,5% în transporturi aeriene; între 4% şi 7,5% în extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale, activităţi de editare, activităţi de asigurări, reasigurări şi ale fondurilor de pensii (cu excepţia celor din sistemul public de asigurări sociale). Dacă privim asupra sectorului bugetar, în luna noiembrie 2022 s-au înregistrat creşteri ale câştigului salarial mediu net comparativ cu luna precedentă în învăţământ (+2,3%, ca urmare a plăţii cu ora a cadrelor didactice), respectiv în administraţia publică (+1,5%).

Salariul minim din România, mai mare de la 1 ianuarie

Prin Hotărârea de Guvern nr. 1447/2022 (HG nr. 1447/2022) s-a stabilit că, începând cu data de 1 ianuarie 2023, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată va fi de 3.000 lei/lună (comparativ cu 2.550 lei în prezent). Astfel, creșterea în valoare brută va fi de 450 lei față de salariul minim actual. Cu scutirea de taxe pe 200 de lei din salariul minim, angajatul trebuie să primească, în mână, un salariu de 1898 lei net, iar firma va suporta în total un salariu complet de 3068 de lei.

România (cu un salariu minim net de aproximativ 385 de euro) urcă astfel în topul salariilor minime din Uniunea Europeană, depășind Bulgaria (cu un salariu minim net de 309 euro), dar aflându-se în continuare la coada clasamentului, după țări precum Polonia (cu un minim net de 579), Grecia cu 707 euro, Spania cu 1093 de euro sau țări aflate în top precum Franța cu 1353 sau Germania cu 1486 de euro minimum net.

Lăsaţi un raspuns

Adresa dumneavoastră de e-mail nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate *