Hong Kong: Raportul UE evidențiază o deteriorare alarmantă a situației politice

15 martie 2021

Comisia Europeană și Înaltul Reprezentant au prezentat astăzi un raport privind evoluțiile politice și economice din Regiunea Administrativă Specială Hong Kong. Cel de Al 23-lea raport anual către Parlamentul European și Consiliu prezintă evoluțiile din 2020.Înaltul Reprezentant al UE/vicepreședintele Josep Borrell a declarat: „În cursul anului 2020, am asistat la o deteriorare alarmantă a situației politice în Hong Kong. Legea securității naționale impusă de Beijing este utilizată pentru a reprima forțele prodemocratice, pentru a înăbuși opoziția și pluralismul și pentru a eroda libertățile fundamentale. Arestarea în luna ianuarie a acestui an a zeci de activiști pro-democrație a confirmat că această tendință se accelerează. China elimină în mod conștient principiul „o țară, două sisteme”, încălcând angajamentele internaționale pe care și le-a asumat, precum și Legea fundamentală a Hong Kongului. Modificările electorale regresive aprobate ieri la Beijing reprezintă un nou pas înapoi.”

Raportul subliniază că, în cursul anului trecut, Hong Kongul s-a confruntat cu o nouă erodare gravă a gradului său ridicat de autonomie, a principiilor sale democratice și a libertăților fundamentale pe care autoritățile chineze s-au angajat să le protejeze cel puțin până în 2047. Această deteriorare rapidă pune sub semnul întrebării dorința Chinei de a-și respecta obligațiile internaționale și angajamentele față de poporul din Hong Kong în temeiul principiului „o țară, două sisteme” și al Legii fundamentale a Hong Kongului.

O erodare gravă a autonomiei, a democrației și a libertăților fundamentale

La 30 iunie 2020, Comitetul permanent al Congresului Popular Național din China a impus Hong Kongului o lege privind securitatea națională (LSN). Conținutul LSN a suscitat preocupări serioase, care au fost în mare măsură confirmate de evenimentele ulterioare. LSN a avut un efect de intimidare asupra exercitării drepturilor și a libertăților protejate în Hong Kong și a constituit un element central al represiunii împotriva opoziției, care a inclus arestarea a numeroși activiști pro-democrație. Tendința către autocenzură în mass-media, în mediul academic și în societatea civilă s-a accelerat. Există, de asemenea, preocupări legate de efectele extrateritoriale ale LSN și de posibilele consecințe directe ale acesteia pentru cetățenii, întreprinderile și interesele UE. Autoritățile din China continentală au întărit supravegherea afacerilor din Hong Kong. Există în continuare un nivel ridicat de încredere în integritatea și imparțialitatea sistemului judiciar, însă este mai puțin clară măsura în care judecătorii vor putea să protejeze drepturile și libertățile în contextul aplicării LSN.

Alegerile pentru Consiliul Legislativ care urmau să aibă loc la 6 septembrie 2020 au fost amânate cu un an, guvernul indicând pandemia de COVID-19 ca justificare. În noiembrie, autoritățile din Hong Kong au expulzat patru parlamentari pro-democrație, în urma unei decizii a Comitetului permanent al Congresului Popular Național din China de la Beijing, subminând și mai mult gradul ridicat de autonomie al Hong Kongului, precum și sistemul său democratic de control și echilibru.

Raportul anual evidențiază interesele interconectate și legăturile dintre Uniunea Europeană și Hong Kong. Dincolo de legăturile interpersonale puternice și profunde, Hong Kongul găzduiește aproximativ 1 560 de întreprinderi europene și investiții europene în valoare de 163 de miliarde EUR. Chiar și în contextul dificil al unei pandemii la nivel global, în 2020 schimburile comerciale bilaterale totale au depășit 27,4 miliarde EUR, ceea ce face ca Hong Kongul să fie cel de al 12-lea partener comercial al UE în Asia în 2020. Peste 60 % din investițiile străine directe care intră și ies din China trec prin Hong Kong. Impunerea Legii privind securitatea națională și deteriorarea situației din Hong Kong în 2020 a avut un impact negativ asupra mediului de afaceri.

Raportul anual adoptat astăzi nu acoperă evoluțiile politice și economice înregistrate în Hong Kong în 2021. Printre acestea se numără arestarea în masă, la 6 ianuarie, a persoanelor implicate în alegerile primare pro-democrație din iulie 2020 și urmărirea penală ulterioară a acestora, precum și decizia Congresului Popular Național din China din 11 martie de a impune schimbări în sistemul electoral din Hong Kong – o decizie care va avea un impact semnificativ asupra responsabilității democratice și a pluralismului politic din Hong Kong.

Context

De la retrocedarea Hong Kongului către Republica Populară Chineză, în 1997, Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia au urmărit îndeaproape evoluțiile politice și economice din Regiunea Administrativă Specială Hong Kong, ținând seama de principiul „o țară, două sisteme”.

În conformitate cu angajamentul asumat în 1997 față de Parlamentul European, Comisia Europeană și Înaltul Reprezentant întocmesc un raport anual privind evoluțiile politice și economice din Hong Kong. Prezentul raport, care se referă la evoluțiile din 2020, este cel de al 23-lea de acest tip.

UE a răspuns la impunerea Legii privind securitatea națională prin adoptarea la 28 iulie a unui pachet de măsuri. Printre acțiunile-cheie întreprinse s-au numărat:

  • suspendarea de către șase state membre ale UE a acordurilor lor de extrădare sau a negocierilor cu privire la un astfel de acord cu Hong Kongul;
  • un control intensificat din partea autorităților statelor membre al exporturilor relevante cu destinație finală în Hong Kong;
  • participarea coordonată a reprezentanților diplomatici ai UE și ai statelor membre din Hong Kong, în calitate de observatori, la ședințele de judecată a activiștilor pro-democrație;
  • intensificarea contactelor UE cu organizațiile societății civile din Hong Kong;
  • continuarea participării studenților și a personalului academic și universitar din Hong Kong la o gamă largă de programe de schimb pentru învățământul superior în cadrul Erasmus+ și al programelor bilaterale de schimb desfășurate de statele membre;
  • sistarea inițierii de noi negocieri cu Hong Kongul;
  • totodată, UE a continuat să interacționeze cu autoritățile din Hong Kong și Beijing pentru a-și exprima preocupările, inclusiv în mod direct față de conducerea chineză în cadrul summitului UE-China din 22 iunie 2020 și al reuniunilor liderilor UE-China din 14 septembrie și 30 decembrie.

În cadrul reuniunii Consiliului Afaceri Externe care a avut loc la 22 februarie 2021, miniștrii de externe ai UE au confirmat că UE este pregătită să ia măsuri suplimentare ca răspuns la o nouă deteriorare gravă a libertăților politice și a drepturilor omului în Hong Kong. Având în vedere adoptarea, la 11 martie 2021, de către Congresul Popular Național din China a unei decizii privind sistemul electoral din Hong Kong, UE va lua în considerare luarea de măsuri suplimentare și va acorda o atenție sporită situației din Hong Kong, ca parte a relațiilor generale dintre Uniunea Europeană și China.

Lăsaţi un raspuns

Adresa dumneavoastră de e-mail nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate *