Importanța rolului contabililor profesioniști în afaceri

18 noiembrie 2019

Importanța rolului contabililor profesioniști în afaceri în asigurarea calității raportării financiare nu este cel mai important rol. Contabilii profesioniști se găsesc adesea în fruntea protejării integrității raportării financiare. Ca atare, profesioniștii contabili au, prin urmare, sarcina de a apăra calitatea raportării financiare. La fel ca omologii lor din fiscalitate sau audit, contabilii joacă un rol important care contribuie la stabilitatea și progresul general al entitatii.

Un contabil profesionist competent este un avantaj neprețuit pentru companie. Aceste persoane au capacitate de analiză, fondată pe baza cunoștințelor despre finanțele companiei. Folosind abilitățile lor și gradul lor de înțelegere a companiei și a mediului în care își desfășoară activitatea, contabili trebuie sa faca fată diverselor provocări. Pregătirea lor în contabilitate le permite să adopte o abordare pragmatică și obiectivă în soluționarea problemelor.

Profesioniștii contabili ajută la conturarea strategiei entitatii, oferă consultanță, ajută firmele să reducă costurile, își îmbunătățească linia de productie de vârf și să diminueze riscurile. În calitate membri ai consiliului de administrație, profesioniștii contabili reprezintă interesul proprietarilor companiei.

Rolul lor include în mod obișnuit managementul financiar al organizatiei (aprobarea bugetelor anuale și contabilitatea părților interesate pentru performanțele companiei) dar si obtinerea de profit. Ei vor ajuta organizația să obțină anumite rezultate financiare. În calitate de directori economici , contabilii supraveghează asupra tuturor aspectelor legate de sănătatea financiara a companiei. Aceasta include crearea și conducerea direcției strategice a afacerii către analiza, crearea și comunicarea informațiilor financiare. Profesioniștii contabili oferă o asigurare conducerii că procesele de gestionare a riscurilor, guvernanță și control intern ale organizației,  funcționează eficient, la standarde ridicate, dar  joaca si un rol cheie, în a ajuta organizațiile să acționeze etic. De asemenea, oferă sfaturi in ceea ce priveste extinderea domeniilor de activitate cat si in ceea ce privesc diversificarile de produse.

În sectorul public, profesioniștii contabili din cadrul guvernului modelează politici fiscale care au impact asupra societătii. Contabilii își vor pierde legitimitatea în calitate de protectori ai interesului public dacă nu există încredere publică. Constituie nucleul încrederii publice și a valorii publice. Profesioniștii contabili trebuie sa exercite o judecată profesională în îndeplinirea rolurilor si responsabilităților lor, astfel încât, întreprind acțiuni care vor duce la pierderea încrederii profesiei publice în calitate de protectori ai interesului public.

Contabilii din mediul academic au sarcina si rolul important de a transmite cunoștințele, abilitățile și bazele etice ale profesiei generației următoare. Codurile etice pentru profesioniștii contabili obligă contabilii profesioniști, indiferent de rolurile pe care aceștia le îndeplinesc, pentru a menține valori de integritate, obiectivitate, competență profesională, confidențialitate și comportament profesional.

Rolul organelor profesionale în promovarea contabililor profesioniști- Organismele profesionale de la nivel global au mandatul de a reprezenta, promova și îmbunătăți profesia contabilă. La nivel național, organismul profesional este vocea contabililor profesioniști. Deoarece contabilii joacă diferite roluri în societate, statutul  profesiei contabile nu poate fi consolidat decât atunci când profesioniștii contabili sunt bine perceputi de societate. Profesionistii contabili sunt mult mai expusi la nivelul entitatii si de aceea este foarte important ca organismal profesional  sa asigure asistență, protectie, sprijin în realizarea activității lor si formare profesionala continua pentru a-și păstra cunoștințele și abilitățile. Ca și alte profesii, profesia contabila trece printr-o serie de provocari la care trebuie sa facă fată să își demonstreze relevanța pe piața de capital și capacitatea lor de a evolua. Contabilii sunt un pilon cheie la nivelul organizației si ajută la crearea, susținerea si creșterea valorii entitatii. Capacitatea lor de a îndeplini aceste roluri în fața schimbărilor este vitală. Contabilii profesioniști sunt o masă critică importantă în profesia contabilă. Trebuie intensificată educația publică asupra diverselor roluri ale contabililor profesioniști în afaceri, pentru a crește vizibilitatea acestor roluri. De asemenea, organismele profesionale  trebuie să acorde atenție membrilor lor și să le ofere sprijinul de care au nevoie pentru a avea succes în indeplinirea rolurile lor. Vocile lor trebuie să fie reprezentate. Obținerea succesului pe toate aceste fronturi va conduce la recunoașterea de către societate a valorii contabililor profesioniști în afaceri. Aceasta modelează succesul continuu al profesiei contabile în ansamblu.

Vă invităm sa citiţi tot articolul accesând următorul link : 

Sursa: https://www.ifac.org/about-ifac/professional-accountants-business/news-events/2013-10/roles-and-importance-professional

Lăsaţi un raspuns

Adresa dumneavoastră de e-mail nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate *