O mai bună legiferare – să ne unim forțele pentru a îmbunătăți legislația UE și a ne pregăti pentru viitor

01 mai 2021

Comisia a adoptat o comunicare privind o mai bună legiferare, propunând mai multe îmbunătățiri ale procesului legislativ al UE. Pentru a stimula redresarea Europei, este mai important ca oricând să legiferăm cât mai eficient posibil, iar normele UE să fie mai bine adaptate la nevoile viitorului. Maroš Šefčovič, vicepreședintele pentru relații interinstituționale și prospectivă, a declarat: „Deși sistemul pentru o mai bună legiferare pe care îl folosește Comisia se numără deja printre cele mai performante din lume, aceasta nu înseamnă că nu i se pot aduce îmbunătățiri. Prin urmare, ne intensificăm eforturile de simplificare a legislației UE și de reducere a sarcinilor administrative pe care le generează, utilizând în același timp mai bine analiza prospectivă strategică și sprijinind sustenabilitatea și digitalizarea. Cu toate acestea, pentru a realiza obiectivele pe care ni le-am propus, toate părțile interesate trebuie să colaboreze la elaborarea unor politici UE de înaltă calitate, care, în practică, să aibă ca rezultat o Europă mai puternică și mai rezilientă.”

Cooperarea dintre instituțiile UE, statele membre și părțile interesate, printre care partenerii sociali, întreprinderile și societatea civilă, este esențială. Pentru a face față provocărilor actuale și viitoare, Comisia a propus următoarele acțiuni:

* Eliminarea obstacolelor și a birocrației, care încetinesc investițiile și construirea unei infrastructuri adaptate pentru secolul XXI, în colaborare cu statele membre, cu regiunile și cu principalele părți interesate.
* Simplificarea consultărilor publice prin introducerea unei singure cereri de contribuții pe portalul Exprimați-vă părerea!, care a fost îmbunătățit.
* Introducerea principiul numărului constant, pentru a reduce la minimum sarcinile pentru cetățeni și întreprinderi, acordând o atenție deosebită implicațiilor și costurilor aplicării legislației, în special pentru întreprinderile mici și mijlocii. Acest principiu garantează că orice sarcini nou-introduse sunt compensate prin eliminarea unor sarcini echivalente din același domeniu de politică.
* Integrarea obiectivelor de dezvoltare durabilă ale Organizației Națiunilor Unite, pentru a ne asigura că propunerile legislative contribuie la Agenda de dezvoltare durabilă pentru 2030.
Îmbunătățirea modului în care acțiunile care vizează o mai bună legiferare abordează și sprijină sustenabilitatea și transformarea digitală.
* Integrarea analizei prospective strategice în procesul de elaborare a politicilor pentru a ne asigura că acestea sunt adecvate pentru viitor, de exemplu prin luarea în considerare a megatendințelor emergente în context ecologic, digital, geopolitic și socioeconomic.

Etapele următoare

O mai bună legiferare este și un obiectiv, și o responsabilitate a tuturor instituțiilor UE. Vom purta un dialog cu Parlamentul European și cu Consiliul privind eforturile acestora de a evalua și a monitoriza impactul legislației UE și al programelor de cheltuieli ale UE. În plus, vom coopera mai strâns cu autoritățile locale, regionale și naționale și cu partenerii sociali în ceea ce privește elaborarea politicilor UE.

Unele dintre noile elemente ale comunicării au început deja să fie puse în practică, cum ar fi activitatea platformei „Pregătiți pentru viitor”, care oferă consiliere cu privire la modalitățile prin care legislația UE poate fi concepută astfel încât să fie mai ușor de respectat, mai eficientă și mai adecvată pentru viitor. Altele vor fi puse în aplicare în lunile următoare. În acest an vor fi publicate, printre altele:

* Analiza anuală a sarcinii de reglementare, aferentă anului 2020, care prezintă rezultatele eforturilor Comisiei de reducere a sarcinii administrative.
* Orientările revizuite și setul de instrumente privind o mai bună legiferare pentru a ține seama de noile elemente prevăzute în comunicare; serviciile Comisiei Europene vor beneficia de orientări concrete pentru pregătirea de noi inițiative și propuneri, gestionarea de programe și evaluarea legislației existente.

Context

În 2019, Comisia a realizat un bilanț al agendei sale pentru o mai bună reglementare, confirmând faptul că sistemul funcționează în general bine, dar că sunt necesare îmbunătățiri pentru a reflecta experiența dobândită.

UE are o experiență îndelungată de elaborare a politicilor pe bază de date concrete, inclusiv reducerea sarcinilor de reglementare, începând din 2002. Aceasta include evaluări periodice ale legislației existente, un sistem foarte avansat de evaluare a impactului, o abordare de vârf a consultării părților interesate și un program cuprinzător de reducere a sarcinii administrative (REFIT).

Lăsaţi un raspuns

Adresa dumneavoastră de e-mail nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate *