Prima etapă a consultării partenerilor sociali cu privire la Directiva privind comitetele europene de întreprindere

15 aprilie 2023
Bază de date

Comisia lansează prima etapă a consultării partenerilor sociali europeni cu privire la o posibilă revizuire a Directivei privind comitetele europene de întreprindere. Această consultare vine în continuarea rezoluției legislative din proprie inițiativă a Parlamentului European din februarie 2023, prin care se solicită revizuirea directivei. În conformitate cu Orientările politice ale președintei von der Leyen, Comisia se angajează să dea curs acestor rezoluții printr-o propunere legislativă, cu respectarea deplină a principiilor proporționalității, subsidiarității și unei mai bune legiferări. Comitetele europene de întreprindere promovează o înțelegere comună a provocărilor transnaționale cu care se confruntă marile întreprinderi multinaționale și implicarea angajaților în procesul decizional, cu scopul de a face schimb de soluții posibile, de a facilita punerea lor în aplicare și de a spori impactul alegerilor strategice făcute de angajator. Directiva privind comitetele europene de întreprindere prevede o procedură de instituire a unor organisme de informare și consultare între conducere și reprezentanții lucrătorilor în societățile cu peste 1 000 de angajați care își desfășoară activitatea în cel puțin două state membre.

Evaluarea directivei efectuată de Comisie în 2018 a constatat că comitetele europene de întreprindere rămân relevante pentru asigurarea și organizarea dialogului social transnațional în cadrul întreprinderilor multinaționale, oferind, în același timp, statelor membre flexibilitatea de adapta acest dialog la sistemele lor naționale. Cu toate acestea, evaluarea a identificat și deficiențe, de exemplu în ceea ce privește procesul de consultare a comitetelor europene de întreprindere și mijloacele prin care reprezentanții își pot exercita drepturile. De asemenea, Parlamentul European a invitat Comisia să revizuiască directiva pentru a consolida comitetele europene de întreprindere și capacitățile acestora de a funcționa și pentru a crește numărul acestora, ținând seama, în același timp, de diferitele sisteme de relații de muncă din statele membre.

Ținând seama de acest lucru, prima etapă a consultării partenerilor sociali lansată astăzi va colecta opiniile partenerilor sociali europeni cu privire la necesitatea și direcția generală a unei posibile acțiuni a UE privind îmbunătățirea Directivei privind comitetele europene de întreprindere. Consultarea va fi deschisă timp de șase săptămâni.

Context

Principiul 8 al Pilonului european al drepturilor sociale subliniază importanța dialogului social și a implicării lucrătorilor. Comitetele europene de întreprindere reprezintă un instrument esențial pentru implicarea lucrătorilor în deciziile transnaționale ale întreprinderilor multinaționale care îi afectează. Acestea sunt înființate la cererea angajaților și pot emite avize fără caracter obligatoriu adresate conducerii cu privire la aspecte transnaționale relevante.

Directiva privind comitetele europene de întreprindere impune statelor membre să instituie proceduri administrative și judiciare adecvate pentru instituirea și funcționarea comitetelor europene de întreprindere. În fiecare an sunt create aproximativ 20 de noi comitete europene de întreprindere, iar aproximativ 1 000 de întreprinderi au comitete europene de întreprindere active, reprezentând aproximativ jumătate din totalul întreprinderilor eligibile.

Comisia solicită opiniile partenerilor sociali în conformitate cu articolul 154 alineatul (2) din TFUE. Este prevăzută o consultare în două etape a partenerilor sociali europeni pentru propuneri în domeniul politicii sociale în temeiul articolului 153 din TFUE. Partenerii sociali pot decide să inițieze negocieri între ei după prima sau a doua etapă a consultării.

Nicolas Schmit, comisar pentru locuri de muncă și drepturi sociale: „Comitetele europene de întreprindere facilitează un dialog social important în marile întreprinderi multinaționale, care asigură soluții echilibrate și promovează încrederea și parteneriatul între angajați și angajatori. Acest lucru este esențial pentru a gestiona cu succes schimbările structurale generate de tranziția digitală și tranziția verde. Salutăm rezoluția Parlamentului European și așteptăm cu interes opiniile partenerilor sociali pentru a ne asigura că Directiva privind comitetele europene de întreprindere rămâne adecvată scopului.”

Lăsaţi un raspuns

Adresa dumneavoastră de e-mail nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate *