Programul de lucru al Comitetului de la Basel pentru Supraveghere Bancară si analiza a riscurilor bancare

24 mai 2019
Bază de date

Comitetului de la Basel pentru Supraveghere Bancara (BCSB) functioneaza in cadrul Bancii de Reglementari Centralizate. BIS-centru mondial de interese financiare și economice, un arhitect principal în dezvoltarea pieței financiare globale, având în vedere natura dinamică a situațiilor sociale, politice și economice din întreaga lume. BIS poate fi văzută ca o forță stabilizatoare, încurajând stabilitatea financiară și prosperitatea internațională în fața schimbărilor globale. Acordul BASEL III a fost generat, de criza care a determinat un nou val de reforme, care au dus la adoptarea unor noi reguli in 2010. Acestea prevăd criterii mult mai stricte de performanță si prudențiale care să fie capabile sa absoarbă șocuri mai mari (grad de absorbție a pierderilor), respectiv: creșterea nivelului minim de capital necesar; introducerea noțiuni de calitate a capitalului, prin care se definesc diverse ranguri de capital, fiecare având un coeficient specific; a fost luată în considerație o pârghie (factor de levier) care nu este bazat pe riscuri; a fost introdus raportul de acoperire a lichidității (LCR – Liquidity Coverage Ratio); a fost introdus rata netă de finanțare stabilă (NSFR – Net Stable Funding Ratio).

Cu toate diversificările si complicările aferente din analize rezultă că nici BASEL III nu este suficient de elaborate, pentru a menține stabilitatea sistemului financiar bancar mondial si se impun unele ajustări si măsuri suplimentare care să acopere aceste neajunsuri.

Astfel, au fost publicate deja anumite păreri si idei care deocamdată sunt la nivel consultativ, care să contribuie la o mai mare stabilitate a pieței. Aceste inițiative prind contur si sunt vehiculate pe piața cu denumirea generică de BASEL IV. Astfel, autoritățile de supraveghere naționale/regionale au luat deja măsuri creștere a prudentialității si înăsprirea a cerințelor de capital si de asemenea reducerea expunerilor pe active cu risc ridicat.

In afară de aceasta, băncile au schimbat structura bilanțurilor, si au pus accent din ce in ce mai mare pe creșterea lichiditității pe termen scurt.

Noi initiative in lucru ale Comitetului Basel pe probleme de Supraveghere Bancară 2019-2020:

  • Finalizarea inițiativelor existente și propuneri de noi initiative;
  • Evaluarea și monitorizarea impactului reformelor post-criză și evaluarea riscurilor;
  • Promovarea unei supravegheri mai atente , mai eficiente ;
  • Asigurarea implementării complete, la timp și consecvente, a reformelor post criza a Comitetului

Sursahttps://www.bis.org/bcbs/bcbs_work.htm#workprogramme

 

 

Lăsaţi un raspuns

Adresa dumneavoastră de e-mail nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate *