Un nou centru de finanțare pentru a sprijini ambițiile orașelor deschizătoare de drumuri în ceea ce privește atenuarea schimbărilor climatice și adaptarea la acestea

30 iunie 2024

Comisia înființează o nouă platformă „ Climate City Capital Hub”, o resursă financiară internațională pentru a sprijini în continuare orașele care participă la misiunea UE privind orașele inteligente și neutre din punctul de vedere al impactului asupra climei.

Datorită noului centru, orașele care au primit deja eticheta misiunii UE „Orașe” vor putea:

*Accesul la consultanță financiară în cooperare cu serviciile de consiliere ale Băncii Europene de Investiții (BEI);
*Să își structureze nevoile financiare astfel încât să înțeleagă diferitele modalități de finanțare a proiectelor, inclusiv punerea în comun a proiectelor; și
*Să introducă proiecte pentru o serie de furnizori de capital, inclusiv creditori și investitori din sectorul public și privat (cum ar fi capitalul filantropic și corporativ, precum și finanțarea inovatoare, cum ar fi finanțarea participativă și obligațiunile legate de durabilitate) și să sprijine procesul de închidere a tranzacțiilor.

În completarea serviciilor BEI, platforma „Climate City Capital Hub” va fi creată atât cu sprijinul misiunii UE privind orașele inteligente și neutre din punctul de vedere al impactului asupra climei, cât și al misiunii UE privind adaptarea la schimbările climatice. Accentul va fi pus în special pe implicarea în capitalul privat. Pentru orașele care au semnat atât Carta misiunii privind adaptarea la schimbările climatice, cât și cele care au primit eticheta misiunii UE „Orașe”, serviciile vor acoperi atât proiecte de atenuare, cât și proiecte de adaptare, adoptând o abordare holistică pentru combaterea schimbărilor climatice.

Platforma va fi gestionată de platforma de punere în aplicare a misiunii „Orașe” a Comisiei, care este gestionată în prezent de proiectul NetZeroCities. Comisia a anunțat crearea sa în cadrul conferinței „Misiunea celor 2024 orașe”, care a avut loc la Valencia în perioada 25-26 iunie.

În plus, BEI a alocat un pachet de împrumuturi în valoare de 2 miliarde EUR pentru orașe cu eticheta „Orașe” pentru a sprijini planurile acestora de a investi în energie, clădiri eficiente, sisteme de încălzire centralizată, energie din surse regenerabile, mobilitate durabilă, reînnoire și regenerare urbană, apă și infrastructură socială. Acesta consolidează sprijinul BEI pentru orașele etichetate și adaugă o facilitate de finanțare specifică serviciilor de consiliere.

Etapele următoare

Până în prezent, 33 de orașe au primit eticheta misiunii UE pentru orașe inteligente și neutre din punctul de vedere al impactului asupra climei: 10 în octombrie 2023 și 23 în martie 2024. Eticheta reprezintă o etapă importantă în activitatea orașelor. Acesta recunoaște dezvoltarea cu succes a contractelor urbane privind clima, care prezintă viziunea generală a orașelor privind neutralitatea climatică și conțin un plan de acțiune, precum și un plan de investiții. Orașele își încheie contractele urbane privind clima împreună cu părțile interesate de la nivel local, inclusiv cu sectorul privat și cu cetățenii. Din cele 33 de planuri de investiții care au fost prezentate până în prezent, aproximativ 114.1 miliarde EUR au fost prevăzute în buget pentru acțiuni în domeniul climei – în medie 3.6 miliarde EUR pe oraș. În prezent, Comisia revizuiește alte 23 contracte urbane privind clima.

În paralel, misiunea UE pentru orașe inteligente și neutre din punctul de vedere al impactului asupra climei a colectat, de asemenea, peste 200 de soluții care vor ajuta orașele în drumul lor către neutralitatea climatică. Soluțiile acoperă de la A – „Sprijin avansat pentru renovare” la Z – „Busuri cu emisii zero” și pot fi găsite în repertoriul de cunoștințe.

Istoricul dosarului

Orașele generează peste 70 % din emisiile de CO2 de la nivel mondial și consumă peste 65 % din energia lumii. Acțiunea urbană este esențială pentru atenuarea schimbărilor climatice și poate contribui în mod semnificativ la accelerarea eforturilor de realizare a angajamentului obligatoriu din punct de vedere juridic de a realiza neutralitatea climatică în UE în ansamblu până în 2050, precum și la obiectivul UE de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră cu 55 % până în 2030 și, la un nivel mai general, de realizare a Pactului verde european. Scopul misiunii UE pentru orașe inteligente și neutre din punctul de vedere al impactului asupra climei este de a ajuta orașele europene să devină neutre din punct de vedere climatic și să le ofere cetățenilor lor un aer mai curat, transporturi mai sigure și un trafic mai puțin congestionat.

În aprilie 2022, 100 de orașe din UE și 12 de orașe din țări asociate la programul Orizont Europa, programul de cercetare și inovare al UE, au fost selectate pentru a participa la misiune. Ele testează abordări transsectoriale inovatoare, inclusiv pentru implicarea cetățenilor, gestionarea părților interesate și guvernanța internă, pentru a-și accelera calea către neutralitatea climatică. Acest lucru le face centre de experimentare și de inovare pentru a permite tuturor orașelor europene să urmeze exemplul până în 2050.

Iliana Ivanova, comisar european pentru inovare, cercetare, cultură, educație și tineret :„Este foarte important să vedem că misiunile UE privind orașele și adaptarea la schimbările climatice se reunesc și își unesc forțele. Prin platforma „Climate City Capital Hub”, ne vom consolida sprijinul pentru orașele deschizătoare de drumuri care trasează calea către neutralitatea climatică cu planurile lor de atenuare și adaptare.”

Lăsaţi un raspuns

Adresa dumneavoastră de e-mail nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate *