Impozitul pe profit ramane o sursa principala de venit, in ciuda scaderii ratelor la nivel mondial

24 iunie 2019

Un nou raport al OCDE, intitulat Corporate Tax Statistics Database (Baza de date privind impozitele corporative) furnizează statistici și analize comparative la nivel internațional în aproximativ 100 de țări din întreaga lume, pe patru categorii principale de date: veniturile din impozitele corporative, ratele impozitelor corporative (CIT), cotele medii de impozitare a întreprinderilor și stimulentele fiscale pentru inovare. Noua analiză a OCDE demonstrează că impozitele plătite de corporații rămân o sursă importantă de venituri fiscale pentru guvernele din întreaga lume. În 2016, veniturile din impozitele corporative reprezentau, în medie, 13,3% din totalul veniturilor fiscale în cele 88 de jurisdicții pentru care există date disponibile. Acest indicator a crescut de la 12% în anul 2000. 

Continuă sa citesti

Elaborarea unui nou format de raport de audit intern, lecții învățate în decursul celor 10 ani

20 iunie 2019

Evoluția formatului, structurii, conținutului rapoartelor de audit intern
Neil Frieser, Vicepreședinte Senior al ”Frontier Communications”, a decis să utilizeze ultimii zele ani de schimbări, în ceea ce priveşte formatul, structura, conţinutul raportului de audit intern, ca temă supusă dezbaterii, ce a fost prezentată la Conferința Generală de Management al Auditului (GAM) în martie 2019.
Primul pas a fost evaluarea/analiza detaliată și obiectivă a avantajelor și dezavantajelor rapoartelor emise până în prezent. Frieser a avut ca obiect de analiză atât rapoartele de audit cât și rezumatul rapoartelor de audit, menționând ca acestea conțin, câteva date cu caracter general despre misiunea de audit, obiectivele misiunii de audit, funcțiile de business care fac obiectul domeniului de auditare și constatările cheie ”Destul de dense, cuvinte simple și poate niște critici” ”Pretty dense, just words, and maybe some bullets,” a spus el.
Rapoartele anterioare au fost împărțite în trei părți: „Observare”, „Impact” „Răspunsul managementului”. Această structură regăsindu-se în mare parte și în raportul de audit final.

Continuă sa citesti

Previziuni pentru Uniunea Europeana in 2030

19 iunie 2019

În vederea alegerilor europene din 2019, comunitatea de afaceri are responsabilitatea de a vorbi, de a explica, de ce Uniunea Europeană este atât de importantă pentru viitorul cetățenilor și de a spune ce trebuie făcut pentru a se asigura că lucrurile merg în direcția corectă. Președintele BusinessEurope, Pierre Gattaz, vorbește despre ambiția de afaceri pentru Europa pentru anul 2030. ’’Această lucrare prezintă ambiția noastră pentru Uniunea Europeană în 2030 și stabilește ceea ce este necesar pentru a crea condițiile-cadru adecvate pentru a spori competitivitatea și spiritul antreprenorial și pentru a permite întreprinderilor să-și îndeplinească rolul, în interesul societății. Modul european de viață, a adus prosperitate si unitate europenilor și a permis țărilor Europei să-si consolideze relațiile cu restul lumii.

Continuă sa citesti

Comitetul de la Basel a publicat un ghid pentru băncile ce doresc să intre pe piața criptomonedelor

17 iunie 2019
Bază de date

Comitetul de supraveghere bancară din Basel oferă anumite recomandări băncilor ce doresc să intre pe piața monedelor virtuale* (criptomonede, criptovalută, monede virtuale, Bitcoin), in care recomanda prudenta. În ultimii câțiva ani s-a înregistrat o creștere a cripto-activelor. În timp ce piața cripto-activelor rămâne relativ mică față de cea a sistemului financiar global, iar băncile au în prezent expuneri directe foarte limitate, Comitetul de la Basel, declară că, o creștere continuă a platformelor de tranzacționare a cripto-activelor și a produselor financiare bazate pe acestea, ar putea ridica îngrijorări legate de stabilitatea financiară și de riscurile cu care se confruntă băncile. “Inainte de a achizitiona activele cripto sau de a furniza servicii conexe, banca ar trebui sa efectueze analiza riscurilor. O banca ar trebui sa prezinte public orice expuneri la criptomonedele, bunuri digitale sau servicii conexe ca parte a informarilor financiare periodice. De asemenea, trebuie sa specifice tratamentul contabil pentru astfel de expuneri, in conformitate cu legile si reglemntarile interne.” se mentioneaza in raport.

Continuă sa citesti

Sistemul de guvernanța si gestionare a riscurilor sunt influențate de impact

14 iunie 2019

„Viitorul GRC nu se va referi doar la gestionarea riscurilor cunoscute sau monitorizarea conformității “ Echilibrul dintre protejarea valorilor si crearea de valoare . Întrucât întreprinderile se străduiesc să rămână in prima linie, se așteaptă ca directorii GRC să depășească rolurile lor tradiționale, ca paravane ale organizației și să devină factori care să permită performanța și creșterea economică a afacerilor. Ei vor trebui să găsească un echilibru între protejarea valorii și crearea acesteia; între a fi vocea rațiunii în C suite și a permite afacerii să-și asume riscurile necesare pentru a obține recompensele dorite. CROs (Chief Risk Officers), vor ajuta echipa de management, să decidă când să lanseze un nou produs, sau care sa fie piețele vizate mai întâi, pe baza riscurilor și oportunităților asociate. În acest sens, acestia vor fi considerati promotori ai inovarii.

Continuă sa citesti

Buletinul de știri al ETAF, noutăți fiscale

12 iunie 2019

Consiliul Competitivitate a ridicat problema impozitării echitabile
La 27 mai a.c., miniștrii din statele membre ale UE și-au exprimat dezacordul cu privire la necesitatea convergenței fiscale, în cadrul unei dezbateri privind viitorul pieței interne a UE. În special, Spania, Portugalia, Germania și Franța au fost de acord să includă o referință directă la impozitare, în proiectul de concluzii prezentat de Preşedinţia României la Consiliul Uniunii Europene 2019. Secretarul de stat francez a criticat măsurile de dumping fiscal instituite de anumite state membre ale UE, care, potrivit acestuia, au ca rezultat un mod sofisticat de acordare a ajutoarelor de stat, companiilor. Pe de altă parte, Regatul Unit, Irlanda, Malta și Cipru s-au opus cu fermitate includerii unei referințe la impozitare  în aceste concluzii. Compromisul din concluziile raportului „Un nou nivel de ambiție pentru o piață unică competitivă” solicită „continuarea aprofundării Uniunii Piețelor de Capital și asigurarea unei impozitări echitabile și eficiente”.

Continuă sa citesti

Asigurarea celor mai mari riscuri cibernetice

12 iunie 2019

Ce trebuie sa stie companiile de asigurari despre riscurile cibernetice. Sunt informațiile dumneavoastră păstrate în siguranță? Ați cuantificat riscurile cibernetice? Care este impactul potențial al unui incident cibernetic asupra companiei dumneavoastră? Conform Geneva Association (Understanding and Addressing Global Insurance Protection Gaps, Geneva Association, aprilie 2018) riscul cibernetic este cu siguranță cea mai mare provocare cu care se confruntă economiile moderne. La nivel european, industria asigurărilor de risc cibernetic se așteaptă la o creștere progresivă a cererii de astfel de asigurări, datorată noilor reglementări, creșterea conștientizării riscului și frecvenței crescute a evenimentelor cibernetice. Piața de asigurări din România necesită susținere în dezvoltarea produselor de asigurare cibernetică, atât prin politici la nivel național, cât și la nivel sectorial.

Continuă sa citesti

Reducerea riscurilor la nivelul organizației

11 iunie 2019

Protejați organizația prin protejarea părților interesate. Pierderea reputației unei organizații, datorită unor evenimente nedorite, poate avea ca rezultat pierderea semnificativă a veniturilor și/sau scăderea valorii acțiunilor. Auditorii pentru mediu, sănătate și siguranță (EHS Environmental, Health and Safety) pot ajuta organizațiile să-și protejeze reputația, căutând modalități prin care pot fi proactivi în sprijinirea cauzelor. Mediu (E), sănătate (H) și siguranță (S) (împreună EHS) este o disciplină și o specialitate care studiază și implementează aspectele practice ale protecției mediului și a securității la locul de muncă. Transformarea negativului in pozitiv -Una dintre cele mai bune modalități prin care auditorii EHS pot ajuta organizațiile lor să combată publicitatea negativă, este să fie proactivi și să caute modalități pentru a avea un impact pozitiv.

Continuă sa citesti

Greșeli sistematice a auditurilor interne, derulate la nivelul, autoritaților publice din Kosovo

10 iunie 2019

Domeniile cu risc ridicat la Ministerul Sănătății rămân neauditate; Ministerul Infrastructurii, lipsa auditării bugetului și a cheltuielilor; Comitetul de Audit al Ministerului Mediului și Amenajării Teritoriului a avut o contributie foarte mica; Auditul intern din KEC (Kosovo Educations Center) este orientat pe trei directii; Controale interne la Kosovo Telecom.

O analiză efectuată în ceea ce priveșc trei ministere și două întreprinderi publice din Kosovo a arătat că auditurile interne, nu au putut să prevină greșelile sistematice și să  îmbunătăteasca  performanța autoritatilor publice locale.

Continuă sa citesti

Raportul de evaluare al EBA (European Banking Authority) privind principalele riscuri și vulnerabilități

07 iunie 2019

Autoritatea bancară europeană (EBA) a publicat actualizarea periodică a Registrului Riscurilor, care rezumă principalele riscuri și vulnerabilități din sectorul bancar din UE, utilizând indicatori cantitativi de risc. În cel de-al treilea trimestru (Q3) din 2018, registrul riscurilor (EBA) arata îmbunătățiri susținute în gestionarea creditelor neperformante din întreaga UE, a ratelor de capital, rentabilitatea băncilor rămânand o provocare-cheie. Ratele de capital ale băncilor europene rămân ridicate, conform primului trimestru al anului 2018. Rata CET1 a rămas la 14,5%, cu o ușoară creștere a valorii capitalului CET11*, însoțită de o creștere a expunerilor totale la risc. Ratele CET1 au rămas la peste 12% pentru toate țările din eșantion. Comparativ cu perioada precedentă, raportul CET1 a fost stabil, la 14,3%.Calitatea portofoliului de credite al băncilor din UE s-a îmbunătățit în continuare. Profitabilitatea în sectorul bancar din UE ramane o provocare-cheie. Raportul împrumut/depozit a rămas în general stabil.

Continuă sa citesti