Auditul public în Uniunea Europeană


Data publicării:2019
Limba :29 limbi straine
Pagini:224
ISBN:ISBN 978-92-872-7288-1
Editor:CURTEA DE CONTURI EUROPEANĂ

Auditul public în Uniunea Europeană este un portal online care conține informații despre mandatul, statutul, organizarea, activitatea și realizările celor 29 de instituții supreme de audit din UE și din statele membre ale acesteia. Alte organisme de audit public înființate în unele state membre, cum ar fi organisme regionale sau provinciale, nu sunt incluse.
Informațiile disponibile pe acest portal subliniază natura esențială a organismelor moderne de audit public în cadrul Uniunii Europene și ilustrează contribuția acestora la funcționarea eficace a democrațiilor noastre. Prezentând similitudinile și diferențele dintre instituțiile supreme de audit din UE, portalul pune în evidență marea diversitate care reprezintă o calitate atât de importantă a Uniunii Europene și unul dintre principalele sale atuuri.
Informațiile au fost colectate în strânsă cooperare cu diferitele instituții de audit și Curtea de Conturi Europeană le este recunoscătoare acestora și personalului lor pentru sprijinul acordat. Pentru a sărbători lansarea acestui portal online, care va fi actualizat regulat, Curtea a publicat câteva ediții pe hârtie în luna ianuarie 2019. O versiune PDF a portalului este disponibilă
Instituțiile supreme de audit din UE sunt organisme publice independente. Independența lor față de puterea legislativă, de puterea executivă și de cea judecătorească este consacrată în constituție. În funcție de mandatul lor, instituțiile supreme de audit pot efectua verificări ex ante sau ex post, cu scopul de a evalua legalitatea și regularitatea veniturilor și cheltuielilor, precum și economicitatea, eficiența și eficacitatea politicilor, a programelor și a măsurilor sau funcționarea administrației publice. În plus, unele instituții supreme de audit evaluează impactul politicilor și al programelor publice.

Instituțiile supreme de audit din UE joacă un rol central în procesul de asigurare a răspunderii publice pentru actul de gestiune. În calitate de auditori externi ai puterii executive, ele evaluează în ce măsură politicile și cheltuielile administrației publice ating obiectivele avute în vedere. De asemenea, ele verifică gestiunea finanțelor publice și raportează cu privire la conturile organismelor publice, furnizând astfel parlamentelor informații și asigurări independente.

Sursa: http://publications.europa.eu/webpub/eca/book-state-audit/ro/