Experții prezintă recomandări cu privire la modul în care poate fi valorificată puterea culturii pentru dezvoltarea durabilă

23 septembrie 2022

În perspectiva Conferinței mondiale UNESCO privind politicile culturale și dezvoltarea durabilă MONDIACULT 2022, care va avea loc în Mexic în perioada 28-30 septembrie 2022, experții au publicat un nou raport intitulat „Stormy Times. Nature and humans: Cultural courage for change” („Perioadă de turbulențe. Natura și omul: curajul cultural în vederea schimbării”), care se axează pe rolul important al culturii ca motor al realizării obiectivelor de dezvoltare durabilă. Cultura, sub toate formele, expresiile și semnificațiile sale, trebuie să se afle în centrul oricărei căi de transformare pentru dezvoltarea umană. Cu sprijinul Comisiei, experții au formulat un set de recomandări pentru a regândi relația dintre oameni și natură și pentru a stimula imaginația noastră culturală în vederea unui viitor viabil și durabil. Mariya Gabriel, comisarul pentru inovare, cercetare, cultură, educație și tineret, a declarat: „Cultura este fundamentul societăților noastre. Este un catalizator care ne ajută să punem întrebări cu privire la modul nostru de viață și să inițiem schimbările pe care dorim să le vedem. Salut acest raport și activitatea grupului de experți, care vor oferi o perspectivă concretă asupra căii noastre către un viitor mai bun și mai durabil.”
Continuă sa citesti

Majorări Salariale de până la 25% pentru bugetari

06 septembrie 2022
Bază de date

Inflația se află în creștere de la începutul anului, impactul acesteia fiind din ce în ce mai simțit în rândul cetățenilor. Printre soluțiile adoptate de guvern pentru a ține pasul cu aceasta se numără și creșterile salariale pentru bugetari. Inițial, un proiect de lege prevedea creșteri salariale cu până la 50% pentru unii bugetari, însă acesta a fost modificat în favoarea unor politici mai inclusive. Continuă sa citesti

Ajutoarele României oferite refugiaților ucrainieni de la începutul războiului până în prezent

30 august 2022
Bază de date

Au trecut 6 luni de la primul atac al Rusiei de pe teritoriul Ucrainei, timp în care peste 28.000 de ucrainieni și-au pierdut viața iar peste 12 milioane de cetățeni au fost nevoiți să plece din țară. Pentru a ajuta, majoritatea guvernelor lumii au sărit în ajutor financiar și strategic Ucrainei, fie prin îmbunătățirea tehnicii militare a armatei, fie prin ajutorarea refugiaților. Statul român, prin Ministerul Afacerilor Interne, a cheltuit, de la începutul războiului din Ucraina, 312 milioane de lei pentru serviciile acordate refugiaţilor. Continuă sa citesti

Comisia Europeană sprijină Ucraina, a Moldova și a Georgia în a deveni membre UE

15 august 2022

Astăzi, ca răspuns la invitația Consiliului, Comisia Europeană și-a prezentat avizele privind cererile de aderare la UE depuse de Ucraina, Georgia și Republica Moldova. Avizele de astăzi se bazează pe evaluarea Comisiei din perspectiva celor trei seturi de criterii de aderare la UE convenite de Consiliul European: criteriile politice, criteriile economice și capacitatea fiecărei țări de a-și asuma obligațiile care decurg din calitatea de membru al UE (acquis-ul UE). Avizele țin cont, de asemenea, de eforturile depuse de Ucraina, Moldova și Georgia pentru respectarea obligațiilor care le revin în temeiul acordurilor de asociere, inclusiv pentru implementarea zonelor de liber schimb aprofundate și cuprinzătoare, care acoperă părți semnificative din acquis-ul UE.
Continuă sa citesti

Centru pentru optică de mare putere la Măgurele

10 august 2022

Pe amplasamentul Institutului Național de Cercetare-Dezvoltarea pentru Fizică și Inginerie Nucleară de la Măgurele (IFIN-HH) va fi dezvoltat un centru pentru optică de mare putere, ce va avea echipamente necesare pentru fabricarea și repararea componentelor optice utilizate la  Infrastructura de Cercetare ELI-NP sau la alte centre de lasere de mare putere atât din România, cât și din lume. Continuă sa citesti