knowledge center

AML - CDD - KYC Artificial Intelligence Basel Brexit ERM GDPR Governance - Behavioral Risk - Soft Controls Security 


Finanțarea durabilă și taxonomia UE: Comisia adoptă măsuri suplimentare pentru a direcționa banii către activități durabile

28 aprilie 2021
Bază de date

Comisia Europeană a adoptat astăzi un ambițios și cuprinzător pachet de măsuri menite să contribuie la îmbunătățirea fluxului de investiții către activități durabile în întreaga Uniune Europeană. Întrucât vor permite investitorilor să își reorienteze investițiile către tehnologii și întreprinderi mai durabile, măsurile de astăzi vor ajuta Europa să devină neutră din punct de vedere climatic până în 2050. Astfel, UE va deveni un lider la nivel mondial în domeniul stabilirii standardelor în materie de finanțare durabilă.
Continuă sa citesti

Combaterea criminalității organizate: o nouă strategie pe 5 ani pentru consolidarea cooperării în întreaga UE și pentru o mai bună utilizare a instrumentelor digitale pentru investigații

18 aprilie 2021
Bază de date

Comisia prezintă o nouă strategie a UE de combatere a criminalității organizate, care se axează pe consolidarea cooperării în materie de asigurare a respectării legii și a cooperării judiciare, pe combaterea structurilor criminalității organizate și a infracțiunilor de înaltă prioritate, pe eliminarea profiturilor provenite din săvârșirea de infracțiuni și pe asigurarea unui răspuns modern la evoluțiile tehnologice. Grupurile infracționale organizate continuă să se dezvolte și să evolueze, după cum o demonstrează adaptarea lor rapidă la pandemia de coronavirus, ilustrată de exemplu prin creșterea numărului de produse medicale contrafăcute și a criminalității online. Grupurile infracționale organizate active în Europa sunt implicate într-o varietate de activități infracționale, cele mai frecvente fiind traficul de droguri, criminalitatea organizată contra patrimoniului, frauda, introducerea ilegală de migranți și traficul de persoane. În 2019, veniturile provenite din săvârșirea de infracțiuni pe principalele piețe infracționale s-au ridicat la 1 % din PIB-ul UE, respectiv 139 de miliarde EUR.
Continuă sa citesti

Acordul comercial și de cooperare UE-Regatul Unit

27 decembrie 2020
Bază de date

După negocieri intense, Comisia Europeană a ajuns la un acord cu Regatul Unit cu privire la termenii viitoarei cooperări ale acestui stat cu Uniunea Europeană. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat: „A meritat să luptăm pentru acest acord, deoarece avem acum un acord echitabil și echilibrat cu Regatul Unit, care va proteja interesele noastre europene, va asigura o concurență loială și va asigura predictibilitatea atât de necesară pentru comunitățile noastre de pescari. În cele din urmă, putem să lăsăm Brexitul în urmă și să privim către viitor. Acum Europa avansează.” Negociatorul-șef al Comisiei Europene, Michel Barnier, a declarat: „Am ajuns acum la sfârșitul unei perioade foarte intense de patru ani, în special ultimele nouă luni, în cursul căreia am negociat retragerea ordonată a Regatului Unit din UE și un parteneriat nou, asupra căruia am convenit în cele din urmă astăzi. Pe parcursul acestor negocieri, protejarea intereselor noastre a fost primordială și mă bucur că am reușit să facem acest lucru. Acum, este de competența Parlamentului European și a Consiliului să își exprime punctul de vedere cu privire la acest acord.”

Continuă sa citesti

O Uniune a securității: Agenda privind combaterea terorismului și un Europol mai puternic pentru a spori reziliența UE

14 decembrie 2020
Bază de date

Astăzi, Comisia prezintă o nouă Agendă privind combaterea terorismului, care îi va permite UE să intensifice lupta împotriva terorismului și să-și consolideze reziliența la amenințările teroriste. Agenda se bazează pe activitatea desfășurată în ultimii ani și urmărește să sprijine statele membre să anticipeze, să prevină, să protejeze și să răspundă mai bine amenințării teroriste. Prin mandatul revizuit propus azi, Europol, agenția UE pentru cooperare în materie de aplicare a legii, va oferi un sprijin operațional mai bun pentru anchetele efectuate de statele membre.  Continuă sa citesti

Pandemia de COVID-19

22 noiembrie 2020
Bază de date

Într-o perioadă dificilă marcată de pandemia de COVID-19, încrederea în UE rămâne stabilă, iar europenii au încredere în capacitatea Uniunii de a lua deciziile corecte pentru a face față pandemiei în viitor. În noul sondaj Eurobarometru standard publicat astăzi, cetățenii europeni identifică situația economică, situația finanțelor publice ale statelor membre și imigrația ca fiind cele trei subiecte principale de preocupare la nivelul UE. Situația economică este, de asemenea, principala preocupare la nivel național, urmată de sănătate și de șomaj. În noul sondaj Eurobarometru, desfășurat în iulie și august, preocuparea cu privire la situația economică se reflectă în percepția asupra situației actuale a economiei. 64 % dintre europeni consideră că situația este „proastă”, iar 42 % dintre europeni sunt de părere că economia țării lor se va redresa în urma efectelor negative ale pandemiei de COVID-19 „în 2023 sau mai târziu”.  Continuă sa citesti

Previziunile economice din toamna anului 2020: Redresarea economică este întreruptă, iar recrudescența pandemiei exacerbează incertitudinile

07 noiembrie 2020
Bază de date

Pandemia cauzată de noul coronavirus reprezintă un șoc enorm pentru economii, atât în UE, cât și la nivel mondial, cu consecințe foarte grave din punct de vedere socioeconomic. Activitatea economică din Europa a suferit un șoc major în prima jumătate a anului și s-a redresat puternic în al treilea trimestru, concomitent cu eliminarea treptată a măsurilor restrictive. Cu toate acestea, recrudescența din ultimele săptămâni a pandemiei duce la o serie de perturbări, în timp ce autoritățile naționale introduc noi măsuri de sănătate publică pentru a limita răspândirea virusului. Situația epidemiologică înseamnă că previziunile de creștere pe perioada analizată fac obiectul unui grad extrem de ridicat de incertitudine și de riscuri.  Continuă sa citesti

Pactul verde: Comisia adoptă o nouă strategie privind substanțele chimice către un mediu fără substanțe toxice

17 octombrie 2020
Bază de date

Comisia Europeană a adoptat astăzi Strategia UE pentru promovarea sustenabilității în domeniul substanțelor chimice. Strategia este primul pas către obiectivul reducerii la zero a poluării pentru un mediu fără substanțe toxice, anunțat în Pactul verde european. Strategia va stimula inovarea în materie de substanțe chimice sigure și sustenabile și va spori protecția sănătății umane și a mediului împotriva substanțelor chimice periculoase. Aceste obiective vor fi realizate și prin interzicerea utilizării celor mai nocive substanțe chimice în produsele de consum, cum ar fi jucăriile, articolele pentru îngrijirea copilului, produsele cosmetice, detergenții, materialele în contact cu alimentele și textilele, cu excepția cazului în care se dovedește că utilizarea lor este esențială pentru societate, precum și prin asigurarea faptului că toate substanțele chimice sunt utilizate într-un mod mai sigur și mai sustenabil.  Continuă sa citesti

Primul raport anual privind situația statului de drept în Uniunea Europeană

05 octombrie 2020
Bază de date

Comisia Europeană a publicat astăzi primul raport privind statul de drept în UE. Raportul publicat astăzi include contribuții din partea fiecărui stat membru și abordează atât evoluțiile pozitive, cât și cele negative care s-au înregistrat în acest domeniu în întreaga UE. Raportul constată existența unor standarde înalte în materie de respectare a statului de drept în multe state membre, dar apreciază că, la nivelul UE, persistă totuși provocări importante în această privință. Raportul analizează, de asemenea, evoluțiile pe care le-au antrenat măsurile de urgență luate de statele membre în contextul crizei provocate de pandemia de COVID-19. Raportul evaluează patru teme principale, care sunt deosebit de relevante pentru situația statului de drept: sistemele naționale de justiție, cadrele anticorupție, pluralismul și libertatea mass-mediei, precum și alte aspecte instituționale legate de sistemele de control și echilibru, care sunt esențiale pentru funcționarea eficace a sistemului de guvernanță democratică.  Continuă sa citesti

Uniunea piețelor de capital: Comisia Europeană prezintă acțiuni menite să impulsioneze piețele de capital ale Europei

27 septembrie 2020

Comisia Europeană a publicat astăzi un nou plan de acțiune ambițios, menit să impulsioneze, în următorii ani, uniunea piețelor de capital (UPC) ale Uniunii Europene. În prezent, prioritatea absolută a UE este asigurarea faptului că Europa se redresează în urma crizei economice fără precedent provocate de pandemia de COVID-19. În acest scop, va fi esențial să se dezvolte piețele de capital ale UE și să se asigure accesul la finanțarea de pe piață. Piețele de capital de mari dimensiuni și integrate vor facilita redresarea UE, asigurând faptul că întreprinderile – în special întreprinderile mici și mijlocii – au acces la surse de finanțare și că deponenții europeni au încredere să facă investiții pentru viitorul lor. Piețele de capital dinamice vor sprijini, de asemenea, tranziția verde și cea digitală a Europei, contribuind totodată la crearea unei economii mai favorabile incluziunii și mai reziliente. Uniunea piețelor de capital este, de asemenea, esențială pentru consolidarea rolului internațional al monedei euro.  Continuă sa citesti

Comisia prezintă primul său raport de analiză prospectivă strategică: drumul de parcurs către o Europă mai rezilientă

14 septembrie 2020
Bază de date

Astăzi, Comisia Europeană a adoptat primul său raport de analiză prospectivă strategică, cu obiectivul de a identifica provocările și oportunitățile emergente pentru a putea ghida mai bine alegerile strategice ale Uniunii Europene. Rezultatele analizei prospective strategice vor ghida procesul de elaborare a celor mai importante inițiative politice. Aceasta va ajuta Comisia să elaboreze politici și o legislație capabile să facă față provocărilor viitorului și să răspundă atât nevoilor prezentului, cât și aspirațiilor pe termen lung ale cetățenilor europeni. Raportul din 2020 prezintă argumentele în sprijinul utilizării analizei prospective în procesul de elaborare a politicilor UE și introduce conceptul cuprinzător de reziliență a UE.  Continuă sa citesti