knowledge center

AML - CDD - KYC Artificial Intelligence Basel Brexit ERM GDPR Governance - Behavioral Risk - Soft Controls Insurance Security 


Comisia raportează cu privire la progresele generale în ceea ce privește uniunea securității

21 mai 2024
Bază de date

Comisia a adoptat cel de Al șaptelea raport privind progresele înregistrate în punerea în aplicare a Strategiei UE privind uniunea securității pentru perioada 2020-2025. Raportul oferă o imagine de ansamblu a punerii în aplicare a Strategiei privind uniunea securității de la adoptarea sa în 2020. Acesta face bilanțul progreselor înregistrate în 5 domenii-cheie: protejarea infrastructurii fizice și digitale a UE; combaterea terorismului și a radicalizării; combaterea criminalității organizate; consolidarea cooperării în ceea ce privește asigurarea respectării legii și a cooperării judiciare și cooperarea cu partenerii internaționali. Continuă sa citesti

12-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei

19 decembrie 2023
Bază de date

Comisia salută adoptarea de către Consiliu a celui de-al 12-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei. Obiectivul acestui pachet este de a impune Rusiei interdicții suplimentare la import și la export, de a combate eludarea sancțiunilor și de a elimina lacunele. În special, acest pachet include înscrierea unor noi persoane și entități pe lista persoanelor și a entităților care fac obiectul sancțiunilor și impunerea de noi interdicții la import și la export – cum ar fi interzicerea exportului de diamante rusești către Europa – în strânsă cooperare cu partenerii noștri din cadrul G7. În plus, acest pachet de sancțiuni prevede dispoziții mai restrictive în ceea ce privește punerea în aplicare a plafonării prețului la petrol prin monitorizarea mai atentă a modului în care petrolierele pot fi utilizate pentru a eluda plafonarea. Acesta include, de asemenea, obligații mai stricte în materie de urmărire a activelor și măsuri severe împotriva companiilor din țări terțe care eludează sancțiunile.

Cel de al 12-lea pachet de sancțiuni include:

NOI ÎNSCRIERI PE LISTA PERSOANELOR ȘI A ENTITĂȚILOR CARE FAC OBIECTUL SANȚIUNILOR

Peste 140 de persoane și entități suplimentare fac obiectul înghețării activelor. Sunt vizați actorii din sectorul militar și al apărării ruse, inclusiv societățile din industria militară și companiile militare private, precum și actori din sectorul IT și alți actori economici importanți. Măsurile vizează, de asemenea, persoanele care au orchestrat recent „alegerile” ilegale de pe teritoriile Ucrainei pe care Rusia le-a ocupat temporar, precum și persoanele responsabile de „reeducarea” forțată a copiilor ucraineni și actorii care dezinformează sau fac propagandă în privința războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei.

MĂSURI COMERCIALE

Interzicerea importului de diamante rusești: restricții la importul de diamante neindustriale extrase, prelucrate sau produse în Rusia. Sancțiunile propuse fac parte dintr-o interdicție G7 privind diamantele, coordonată la nivel internațional, menită să priveze Rusia de acest important flux de venituri estimat la 4 miliarde EUR pe an. Toți membrii G7 vor pune în aplicare, cel târziu de la 1 ianuarie 2024, o interdicție directă a diamantelor exportate din Rusia. Începând cu 1 martie 2024, va intra în vigoare o interdicție privind diamantele rusești șlefuite într-o țară terță și, începând cu 1 septembrie 2024, interdicția va fi extinsă pentru a include diamantele de laborator, bijuteriile și ceasurile care conțin diamante. Pentru a spori eficacitatea acestor măsuri, în cadrul G7 se va institui un mecanism solid de verificare și certificare a diamantelor brute bazat pe trasabilitate.
Interzicerea importurilor de materii prime pentru producția de oțel, produse prelucrate din aluminiu și alte produse metalice: noi măsuri de restricționare a importurilor de anumite produse din metal din Rusia.
Restricții la export: restricții suplimentare la export pentru produsele cu dublă utilizare și pentru produsele tehnologice și industriale avansate, în valoare de 2,3 miliarde EUR pe an. În special:

*Noi controale ale exporturilor de tehnologii cu dublă utilizare/avansate, menite să slăbească și mai mult capacitățile militare ale Rusiei, inclusiv produse chimice, termostate, motoare de curent continuu și servomotoare pentru vehicule aeriene fără pilot (UAV), mașini-unelte și piese pentru mașini.
*Noi interdicții la export pentru produsele industriale din UE, pentru a obstrucționa și mai mult capacitățile Rusiei în sectorul său industrial, inclusiv utilaje și piese, bunuri legate de construcții, oțel prelucrat, cupru și aluminiu, lasere și baterii.
*Adăugarea a 29 de entități ruse și din țări terțe pe lista entităților asociate complexului militar-industrial al Rusiei (inclusiv entități înregistrate în Uzbekistan și Singapore).
*Interdicția de a furniza software pentru întreprinderi și de proiectare guvernului rus sau societăților ruse. Scopul este de a obstrucționa și mai mult capacitățile Rusiei în sectorul său industrial. *Pentru restricțiile în domeniul serviciilor am colaborat îndeaproape cu partenerii noștri internaționali, inclusiv cu SUA și Regatul Unit.

OBLIGAȚII MAI STRICTE ÎN MATERIE DE ÎNGHEȚARE A ACTIVELOR

Noi criterii de înscriere pe lista persoanelor și a entităților care fac obiectul sancțiunilor: Consiliul a aprobat un nou criteriu de înscriere pe lista persoanelor și a entităților care fac obiectul sancțiunilor pentru a include și persoanele care beneficiază de transfer forțat de proprietate sau de control asupra filialelor rusești ale unor societăți din UE. Acest lucru va garanta că nimeni nu va putea profita de pierderile suferite de întreprinderile din UE atunci când filialele lor sunt achiziționate cu forța de către proprietari/manageri ruși.
Posibilitatea de a menține persoanele decedate pe lista persoanelor și a entităților care fac obiectul înghețării activelor, pentru a preveni posibila subminare a măsurii de înghețare.
Întărirea obligației pentru statele membre de a urmări în mod proactiv activele persoanelor înscrise pe listă, pentru a preveni și a detecta cazurile de încălcare sau de eludare a sancțiunilor.

MĂSURI ÎN DOMENIUL ENERGIEI

Plafonarea prețului la petrol: Pentru ca Rusiei să îi fie mai greu să susțină războiul, am înăsprit plafonarea internațională a prețului la petrol stabilită în cadrul G7, introducând noi măsuri pentru a monitoriza mai îndeaproape vânzarea de petroliere țărilor terțe, precum și cerințe mai detaliate în materie de atestare. Acest lucru va contribui la combaterea „flotei fantomă” pe care Rusia o folosește pentru a eluda plafonarea prețurilor. În acest sens, UE este în dialog strâns cu partenerii săi din cadrul G7 pentru a asigura alinierea măsurilor noastre și a orientărilor noastre viitoare.
O nouă interdicție asupra importurilor de gaz petrolier lichefiat (GPL), cu un impact asupra importurilor anuale în valoare de peste 1 miliarde EUR, cu păstrarea drepturilor obținute în ceea ce privește contractele existente pentru o perioadă de maximum 12 luni.

MĂSURI MAI FERME DE COMBATERE A ELUDĂRII

Extinderea domeniului de aplicare al interdicției de tranzit prin Rusia prin adăugarea anumitor bunuri critice din punct de vedere economic atunci când acestea sunt destinate exportului către țări terțe.
Obligația operatorilor de a interzice prin contract reexportul anumitor categorii de produse sensibile către Rusia, inclusiv bunuri legate de aviație, combustibil pentru avioane, arme de foc și bunuri de pe lista comună cu prioritate ridicată.
Introducerea unei noi măsuri care va necesita notificarea anumitor transferuri de fonduri în afara UE provenite de la entități din UE deținute direct sau indirect în proporție de peste 40 % de ruși sau de entități stabilite în Rusia.

MĂSURI SUPLIMENTARE

Introducerea unei noi derogări pentru a ține cont de cazurile în care statele membre decid ca, în interesul public, să priveze de fonduri sau de resurse economice o persoană înscrisă pe listă.
Introducerea unei derogări pentru a permite compensarea daunelor care urmează a fi plătite de către o societate de asigurări recent înscrisă pe listă.
Introducerea unei derogări pentru a permite vânzarea de societăți din UE deținute de anumite persoane sau entități înscrise pe listă.

ALTE MĂSURI

Includerea unui amendament tehnic care permite furnizarea de servicii de pilotaj necesare pentru siguranța maritimă.

Context

UE se poziționează ferm alături de Ucraina și de poporul ucrainean și va continua să sprijine cu hotărâre economia, societatea, forțele armate și reconstrucția viitoare ale Ucrainei. Sancțiunile UE se află în centrul răspunsului UE la agresiunea militară nejustificată a Rusiei împotriva Ucrainei, deoarece degradează capacitatea militară și tehnologică a Rusiei, izolează țara de pe cele mai dezvoltate piețe mondiale, privează Kremlinul de veniturile cu care finanțează războiul și impun costuri tot mai mari economiei Rusiei. În acest sens, sancțiunile contribuie la îndeplinirea obiectivului-cheie al UE, și anume continuarea eforturilor pentru o pace justă și durabilă, și nu pentru un nou conflict înghețat. Efectele lor cresc în timp, pe măsură ce sancțiunile erodează baza industrială și tehnologică a Rusiei. În plus, UE continuă să se asigure că sancțiunile sale nu afectează exporturile de energie și de produse agroalimentare din Rusia către țări terțe.

În calitate de gardian al tratatelor UE, Comisia Europeană monitorizează punerea în aplicare a sancțiunilor UE de către toate statele membre. Cifrele comerciale anormale, care sunt în creștere pentru anumite produse/țări, reprezintă o dovadă incontestabilă a faptului că Rusia caută în mod activ modalități de a eluda sancțiunile. Acest lucru ne determină să ne intensificăm eforturile de combatere a eludării și să solicităm o cooperare și mai strânsă din partea vecinilor noștri. Trimisul special al UE pentru aplicarea sancțiunilor, David O’Sullivan, continuă să se adreseze principalelor țări terțe pentru a combate eludarea. Primele rezultate sunt deja vizibile. În unele țări sunt instituite sisteme de monitorizare, control și blocare a reexporturilor. În colaborare cu parteneri care au aceleași principii ca și noi, am convenit, de asemenea, asupra unei liste cu articole comune de înaltă prioritate care fac obiectul sancțiunilor, cărora întreprinderile ar trebui să le acorde o atenție deosebită și pe care țările terțe nu trebuie să le reexporte către Rusia. În plus, în cadrul UE, am elaborat, de asemenea, o listă a bunurilor care fac obiectul unor sancțiuni care sunt critice din punct de vedere economic și în privința cărora întreprinderile și țările terțe ar trebui să fie deosebit de vigilente.

Comisia și Înaltul Reprezentant lansează un apel: să ne unim împotriva tuturor formelor de ură!

06 decembrie 2023
Bază de date

Astăzi, Comisia și Înaltul Reprezentant au adoptat o comunicare intitulată „Ura nu își are locul aici – o Europă unită împotriva urii”. Este vorba despre un apel la acțiune adresat tuturor europenilor: să luăm atitudine împotriva urii, să milităm pentru toleranță și respect. În ultimele săptămâni, am fost martorii unor scene pe care speram să nu le mai vedem vreodată în Europa. Continentul nostru se confruntă cu o creștere alarmantă a discursurilor de incitare la ură și a infracțiunilor motivate de ură. Potrivit datelor, fenomenul afectează în mod deosebit comunitățile evreiești și musulmane. Prin comunicarea de astăzi, Comisia și Înaltul Reprezentant își intensifică eforturile de combatere a urii sub toate formele sale, prin consolidarea acțiunilor din cadrul a numeroase politici precum securitatea, digitalizarea, educația, cultura și sportul. De exemplu, se vor acorda fonduri suplimentare pentru protejarea lăcașurilor de cult și se vor desemna reprezentanți speciali cu un mandat explicit de maximizare a potențialului politicilor UE de combatere a urii.
Continuă sa citesti

La supercalculatoarele din UE pentru a accelera dezvoltarea inteligenței artificiale

18 noiembrie 2023
Bază de date

Comisia și întreprinderea comună pentru calculul european de înaltă performanță (Întreprinderea comună EuroHPC) s-au angajat să deschidă și să extindă accesul la resursele de supercalcul de talie mondială ale UE pentru întreprinderile nou-înființate și pentru IMM-urile din domeniul inteligenței artificiale (IA) și pentru comunitatea IA în sens larg, ca parte a inițiativei UE privind întreprinderile nou înființate din domeniul IA. Accesul la supercalculatoarele de talie mondială care accelerează antrenarea și testarea IA este esențial pentru a sprijini dezvoltarea și scalabilitatea în continuare a modelelor de IA, reducând timpul de antrenare de la luni sau ani la câteva săptămâni. Declarația a fost făcută în contextul celei de a patra Adunări a Alianței pentru IA de la Madrid și urmează unui anunț făcut de președinta von der Leyen în discursul său din 2023 privind starea Uniunii. Actorii europeni din domeniul IA și al calculului de înaltă performanță (HPC) vor coopera îndeaproape pentru a stimula inovarea revoluționară și pentru a spori competitivitatea ecosistemului industrial european al IA. Acest lucru va accelera dezvoltarea IA și va poziționa Uniunea Europeană ca lider competitiv la nivel mondial. Continuă sa citesti

Comisia adoptă pachetul de extindere din 2023, recomandând deschiderea negocierilor cu Ucraina și Republica Moldova

09 noiembrie 2023
Bază de date

Comisia Europeană a adoptat pachetul de extindere din 2023, care cuprinde o evaluare detaliată a situației actuale și a progreselor înregistrate de Albania, Bosnia și Herțegovina, Kosovo, Muntenegru, Macedonia de Nord, Serbia, Turcia și, pentru prima dată, Ucraina, Republica Moldova și Georgia pe traiectoria fiecăreia de aderare la Uniunea Europeană. Raportul se axează în special pe progresele înregistrate în punerea în aplicare a reformelor fundamentale, precum și pe furnizarea de orientări clare cu privire la prioritățile în materie de reforme pentru viitor. Aderarea este și va rămâne un proces bazat pe merit, care depinde în totalitate de progresele obiective realizate de fiecare țară.
Continuă sa citesti

Hong Kong: degradare continuă a respectării libertăților fundamentale

21 august 2023
Bază de date

Comisia Europeană și Înaltul Reprezentant au adoptat cel de al 25-lea raport anual către Parlamentul European și Consiliul referitor la evoluția situației politice și economice din Regiunea Administrativă Specială Hong Kong. Acest raport se referă la evoluțiile înregistrate în cursul anului 2022. În 2022 s-au împlinit 25 de ani de la restituirea Hong Kongului către China și doi ani de la impunerea Legii privind securitatea națională (LSN) în Hong Kong. Raportul anual relevă o erodare continuă a gradului ridicat de autonomie al Hong Kongului, a principiilor democratice și a libertăților fundamentale care se presupunea că trebuiau protejate cel puțin până în 2047. Aceste evoluții pun și mai mult sub semnul întrebării angajamentul Chinei față de respectarea principiului „o țară, două sisteme”.
Continuă sa citesti

Comisia propune noi norme de guvernanță economică adaptate exigențelor viitorului

12 iulie 2023
Bază de date

Comisia a prezentat propuneri legislative pentru implementarea celei mai cuprinzătoare reforme a normelor de guvernanță economică ale UE din perioada de după criza economică și financiară. Obiectivul central al acestor propuneri este de a consolida sustenabilitatea datoriei publice și de a promova o creștere durabilă și incluzivă în toate statele membre, prin reforme și investiții. Propunerile abordează deficiențele cadrului actual. Ele țin cont de necesitatea de a reduce nivelurile foarte ridicate ale datoriei publice, de a valorifica învățămintele desprinse din răspunsul în materie de politici dat de UE crizei COVID-19, de a pregăti UE pentru provocările viitoare prin sprijinirea progreselor către o economie verde, digitală, incluzivă și rezilientă, și de a spori competitivitatea UE.
Continuă sa citesti

Modernizarea serviciilor de plată și deschiderea datelor privind serviciile financiare: noi oportunități pentru consumatori și întreprinderi

03 iulie 2023
Bază de date

Comisia Europeană a prezentat propuneri menite să aducă plățile – și sectorul financiar în general – în era digitală. Noile norme adoptate astăzi vor îmbunătăți și mai mult protecția consumatorilor și concurența în domeniul plăților electronice. Ele le vor permite consumatorilor să își partajeze datele în deplină siguranță, pentru a putea beneficia de o gamă mai largă de produse și servicii financiare de mai bună calitate și la prețuri mai mici. Aceste propuneri au ca prioritate interesele și încrederea consumatorilor, concurența și securitatea. Piața serviciilor de plată a evoluat considerabil în ultimii ani. Valoarea plăților electronice efectuate în UE a crescut constant, ajungând la 240 de mii de miliarde EUR în 2021 (față de 184,2 mii de miliarde EUR în 2017). Această tendință s-a accelerat odată cu pandemia de COVID-19. Datorită tehnologiilor digitale, au intrat pe piață noi furnizori, care oferă în special „servicii bancare deschise”, adică partajează în mod securizat date financiare cu băncile și firmele de tehnologie financiară („fintech”). În același timp, au apărut tipuri de fraudă mai sofisticate, lucru care îi pune în pericol pe consumatori și le afectează încrederea. Continuă sa citesti

FMI dezvoltă o platformă globală pentru tranzacționarea de monede digitale centralizate

20 iunie 2023
Bază de date

Directoarea generală a Fondului Monetar Internațional (FMI), Kristalina Georgieva, a anunțat recent că FMI se implică activ în dezvoltarea unei platforme pentru facilitarea tranzacțiilor internaționale folosind monedele digitale emise de băncile centrale (eng. Central Banks Digital Currencies – CBDC). Aceasta a menționat că pentru realizarea unor tranzacții cât mai eficiente și echitabile, este crucial să se stabilească sisteme interoperabile ca rezultat al cooperării dintre țări și să se evite o abordare fragmentată. Prin această platformă globală, scopul FMI este de a promova un cadru legislativ comun pentru monedele digitale printre băncile centrale, astfel facilitând interoperabilitate globală. Georgieva a mai avertizat că eșecul de a ajunge la un consens privitor la această platformă comună ar crea un gol în piață care ar fi umplut, cel mai probabil, de criptomonede.

Continuă sa citesti

Noile standarde Euro 7 pot atrage oprirea temporară a producției uzinelor Dacia din iulie 2025

12 iunie 2023
Bază de date

Conform declarațiilor recente ale lui Mihai Bordeanu, responsabil cu gestionarea mărcii Dacia în România, termenul limită impus producătorilor auto pentru a se conforma standardelor Euro 7, în vara anului 2025, este nerealist și ar putea duce la închiderea temporară a uzinelor de asamblare. Continuă sa citesti