knowledge center

AML - CDD - KYC Artificial Intelligence Basel Brexit ERM GDPR Governance - Behavioral Risk - Soft Controls 


Pandemia de COVID-19

22 noiembrie 2020
Bază de date

Într-o perioadă dificilă marcată de pandemia de COVID-19, încrederea în UE rămâne stabilă, iar europenii au încredere în capacitatea Uniunii de a lua deciziile corecte pentru a face față pandemiei în viitor. În noul sondaj Eurobarometru standard publicat astăzi, cetățenii europeni identifică situația economică, situația finanțelor publice ale statelor membre și imigrația ca fiind cele trei subiecte principale de preocupare la nivelul UE. Situația economică este, de asemenea, principala preocupare la nivel național, urmată de sănătate și de șomaj. În noul sondaj Eurobarometru, desfășurat în iulie și august, preocuparea cu privire la situația economică se reflectă în percepția asupra situației actuale a economiei. 64 % dintre europeni consideră că situația este „proastă”, iar 42 % dintre europeni sunt de părere că economia țării lor se va redresa în urma efectelor negative ale pandemiei de COVID-19 „în 2023 sau mai târziu”.  Continuă sa citesti

Previziunile economice din toamna anului 2020: Redresarea economică este întreruptă, iar recrudescența pandemiei exacerbează incertitudinile

07 noiembrie 2020
Bază de date

Pandemia cauzată de noul coronavirus reprezintă un șoc enorm pentru economii, atât în UE, cât și la nivel mondial, cu consecințe foarte grave din punct de vedere socioeconomic. Activitatea economică din Europa a suferit un șoc major în prima jumătate a anului și s-a redresat puternic în al treilea trimestru, concomitent cu eliminarea treptată a măsurilor restrictive. Cu toate acestea, recrudescența din ultimele săptămâni a pandemiei duce la o serie de perturbări, în timp ce autoritățile naționale introduc noi măsuri de sănătate publică pentru a limita răspândirea virusului. Situația epidemiologică înseamnă că previziunile de creștere pe perioada analizată fac obiectul unui grad extrem de ridicat de incertitudine și de riscuri.  Continuă sa citesti

Pactul verde: Comisia adoptă o nouă strategie privind substanțele chimice către un mediu fără substanțe toxice

17 octombrie 2020
Bază de date

Comisia Europeană a adoptat astăzi Strategia UE pentru promovarea sustenabilității în domeniul substanțelor chimice. Strategia este primul pas către obiectivul reducerii la zero a poluării pentru un mediu fără substanțe toxice, anunțat în Pactul verde european. Strategia va stimula inovarea în materie de substanțe chimice sigure și sustenabile și va spori protecția sănătății umane și a mediului împotriva substanțelor chimice periculoase. Aceste obiective vor fi realizate și prin interzicerea utilizării celor mai nocive substanțe chimice în produsele de consum, cum ar fi jucăriile, articolele pentru îngrijirea copilului, produsele cosmetice, detergenții, materialele în contact cu alimentele și textilele, cu excepția cazului în care se dovedește că utilizarea lor este esențială pentru societate, precum și prin asigurarea faptului că toate substanțele chimice sunt utilizate într-un mod mai sigur și mai sustenabil.  Continuă sa citesti

Primul raport anual privind situația statului de drept în Uniunea Europeană

05 octombrie 2020
Bază de date

Comisia Europeană a publicat astăzi primul raport privind statul de drept în UE. Raportul publicat astăzi include contribuții din partea fiecărui stat membru și abordează atât evoluțiile pozitive, cât și cele negative care s-au înregistrat în acest domeniu în întreaga UE. Raportul constată existența unor standarde înalte în materie de respectare a statului de drept în multe state membre, dar apreciază că, la nivelul UE, persistă totuși provocări importante în această privință. Raportul analizează, de asemenea, evoluțiile pe care le-au antrenat măsurile de urgență luate de statele membre în contextul crizei provocate de pandemia de COVID-19. Raportul evaluează patru teme principale, care sunt deosebit de relevante pentru situația statului de drept: sistemele naționale de justiție, cadrele anticorupție, pluralismul și libertatea mass-mediei, precum și alte aspecte instituționale legate de sistemele de control și echilibru, care sunt esențiale pentru funcționarea eficace a sistemului de guvernanță democratică.  Continuă sa citesti

Uniunea piețelor de capital: Comisia Europeană prezintă acțiuni menite să impulsioneze piețele de capital ale Europei

27 septembrie 2020

Comisia Europeană a publicat astăzi un nou plan de acțiune ambițios, menit să impulsioneze, în următorii ani, uniunea piețelor de capital (UPC) ale Uniunii Europene. În prezent, prioritatea absolută a UE este asigurarea faptului că Europa se redresează în urma crizei economice fără precedent provocate de pandemia de COVID-19. În acest scop, va fi esențial să se dezvolte piețele de capital ale UE și să se asigure accesul la finanțarea de pe piață. Piețele de capital de mari dimensiuni și integrate vor facilita redresarea UE, asigurând faptul că întreprinderile – în special întreprinderile mici și mijlocii – au acces la surse de finanțare și că deponenții europeni au încredere să facă investiții pentru viitorul lor. Piețele de capital dinamice vor sprijini, de asemenea, tranziția verde și cea digitală a Europei, contribuind totodată la crearea unei economii mai favorabile incluziunii și mai reziliente. Uniunea piețelor de capital este, de asemenea, esențială pentru consolidarea rolului internațional al monedei euro.  Continuă sa citesti

Comisia prezintă primul său raport de analiză prospectivă strategică: drumul de parcurs către o Europă mai rezilientă

14 septembrie 2020
Bază de date

Astăzi, Comisia Europeană a adoptat primul său raport de analiză prospectivă strategică, cu obiectivul de a identifica provocările și oportunitățile emergente pentru a putea ghida mai bine alegerile strategice ale Uniunii Europene. Rezultatele analizei prospective strategice vor ghida procesul de elaborare a celor mai importante inițiative politice. Aceasta va ajuta Comisia să elaboreze politici și o legislație capabile să facă față provocărilor viitorului și să răspundă atât nevoilor prezentului, cât și aspirațiilor pe termen lung ale cetățenilor europeni. Raportul din 2020 prezintă argumentele în sprijinul utilizării analizei prospective în procesul de elaborare a politicilor UE și introduce conceptul cuprinzător de reziliență a UE.  Continuă sa citesti

Coronavirus: Comisia propune o mai mare claritate și previzibilitate cu privire la măsurile de restrângere a liberei circulații în Uniunea Europeană

06 septembrie 2020
Bază de date

Comisia a adoptat astăzi o propunere de recomandare a Consiliului menită să garanteze faptul că toate măsurile care restrâng libera circulație ca răspuns la pandemia de COVID-19 adoptate de statele membre sunt coordonate și comunicate clar la nivelul UE. Propunerea Comisiei definește patru arii de acțiune principale în care statele membre ar trebui să colaboreze mai strâns: aplicarea de către statele membre a unor criterii și praguri comune când decid dacă să impună sau nu restricții de călătorie; stabilirea unor criterii comune pe baza unui cod de culori stabilit de comun acord; stabilirea unui cadru comun pentru măsurile care se aplică călătorilor care vin din zone cu risc ridicat; furnizarea de informații clare și în timp util publicului cu privire la eventualele restricții impuse. 
Continuă sa citesti

Să ducem la capăt Brexit-ul

13 decembrie 2019

Campania lui Boris Johnson, care a avut ca slogan „Get Brexit Done” (să ducem la capăt Brexit-ul) aduce o clarificare în privința părerii electoratului, care confirmă, din nou, după trei ani și multe răzgândiri, că este mai numeros curentul care dorește ca Marea Britanie să se despartă de Uniunea Europeană. Johnson a spus că, dacă va avea majoritatea la Palatul Westminster, Regatul Unit iese din UE la 31 ianuarie 2020. Mulți alegători cred că toți politicienii sunt la fel, nu înțeleg de ce durează atât de mult implementarea Brexitului. Mesajul simplu al lui Johnson, „Let´s get Brexit Done” (Hai să facem odată Brexitul) este pe placul multora – gata cu tergiversările din Parlament, gata cu certurile dintre adepții UE și patrioții pro-Brexit, gata cu tot circul. Programul de Brexit al lui Johnson ar fi „gata de dat la cuptor” – sună incitant și amintește de tradiționale preparate de Crăciun.

Continuă sa citesti

„The European Green Deal”, planul de luptă al UE împotriva schimbărilor climatice

13 decembrie 2019

Transformarea Europei în primul continent neutru din punct de vedere climatic până în 2050 este cea mai mare provocare și oportunitate a epocii noastre. Pentru a reuși să facem acest lucru, Comisia Europeană a prezentat Pactul ecologic european, cel mai ambițios pachet de măsuri care ar trebui să le permită cetățenilor și întreprinderilor din Europa să beneficieze de tranziția către o economie verde și durabilă. Măsurile sunt însoțite de o foaie de parcurs inițială a principalelor politici și variază de la reducerea ambițioasă a emisiilor și investițiile în cercetarea și inovarea de vârf până la conservarea mediului natural al Europei.

Continuă sa citesti

Importanța rolului contabililor profesioniști în afaceri

18 noiembrie 2019

Importanța rolului contabililor profesioniști în afaceri în asigurarea calității raportării financiare nu este cel mai important rol. Contabilii profesioniști se găsesc adesea în fruntea protejării integrității raportării financiare. Ca atare, profesioniștii contabili au, prin urmare, sarcina de a apăra calitatea raportării financiare. La fel ca omologii lor din fiscalitate sau audit, contabilii joacă un rol important care contribuie la stabilitatea și progresul general al entitatii.

Un contabil profesionist competent este un avantaj neprețuit pentru companie. Aceste persoane au capacitate de analiză, fondată pe baza cunoștințelor despre finanțele companiei. Folosind abilitățile lor și gradul lor de înțelegere a companiei și a mediului în care își desfășoară activitatea, contabili trebuie sa faca fată diverselor provocări. Pregătirea lor în contabilitate le permite să adopte o abordare pragmatică și obiectivă în soluționarea problemelor.

Continuă sa citesti