Managementul Riscului corporativ- teorii și aplicații


Data publicării: 12/04/2019
Limba : Engleza
Pagini:416
ISBN:9781119583127
Editor:Georges Dionne
Preț:€ 92,10

O revizuire actualizată a teoriilor și aplicațiilor managementului riscurilor corporative. 
După criza financiară din 2008, au apărut probleme referitoare la gestionarea riscurilor corporative care cer noi niveluri de supraveghere. „Managementul riscului  corporativ ”  este un ghid important pentru cei care pun accentul pe dimensiunea financiară corporativă a managementului riscului. Autorul – un expert in domeniu  – prezintă mai multe modele teoretice adecvate pentru diverse industrii și verifică empiric propunerile teoretice. De asemenea, cartea propune modelarea statistică care poate evalua importanța diferitelor riscuri și variațiile acestora în funcție de ciclurile economice. Cartea oferă o analiză a riscurilor de neplată, lichiditate și operaționale, precum și eșecurile LTCM, ENRON și instituțiile financiare care au apărut în timpul crizei financiare. Autorul explorează, de asemenea, Valoarea condiționată la risc (CVaR), care este esențial pentru dezbaterea privind evaluarea riscului de piață în cadrul Basel III. Această carte :

• Include o revizuire cuprinzătoare a aspectelor managementului riscurilor corporative ;
• Prezintă modelări statistice care abordează problemele recente de gestionare a riscurilor;
• Conține o analiză a eșecurilor de gestionare a riscurilor care au dus la criza financiară din 2008.
Managementul riscurilor corporative oferă o analiză empirică modernă a managementului riscului corporativ în industrii. Este proiectat pentru a fi utilizat de profesioniști în managementul riscurilor, academicieni, studenți si absolvenți.

Sursa : https://books.telegraph.co.uk/Product/Georges-Dionne/Corporate-Risk-Management–Theories-and-Applications/23341203