Third-Party Risk Management: Driving Enterprise Value


Limba :enegleza
ISBN:978-1-57070-349-2
Editor:By: Linda Tuck Chapman 2018
Preț:$35.00

Gestionarea riscului  în relațiile cu terții : Aduce valoare adăugată

 

Organizația are sute, mii sau zeci de mii de relații cu terții in fiecare zi. Aceste relații, gestionate foarte bine din punct de vedere al riscului, oferă organizației mai multe oportunități de dezvoltare si  inovare.

Sursa: https://bookstore.theiia.org/third-party-risk-management-driving-enterprise-value