Acordul comercial și de cooperare UE-Regatul Unit

27 decembrie 2020
Bază de date

După negocieri intense, Comisia Europeană a ajuns la un acord cu Regatul Unit cu privire la termenii viitoarei cooperări ale acestui stat cu Uniunea Europeană. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat: „A meritat să luptăm pentru acest acord, deoarece avem acum un acord echitabil și echilibrat cu Regatul Unit, care va proteja interesele noastre europene, va asigura o concurență loială și va asigura predictibilitatea atât de necesară pentru comunitățile noastre de pescari. În cele din urmă, putem să lăsăm Brexitul în urmă și să privim către viitor. Acum Europa avansează.” Negociatorul-șef al Comisiei Europene, Michel Barnier, a declarat: „Am ajuns acum la sfârșitul unei perioade foarte intense de patru ani, în special ultimele nouă luni, în cursul căreia am negociat retragerea ordonată a Regatului Unit din UE și un parteneriat nou, asupra căruia am convenit în cele din urmă astăzi. Pe parcursul acestor negocieri, protejarea intereselor noastre a fost primordială și mă bucur că am reușit să facem acest lucru. Acum, este de competența Parlamentului European și a Consiliului să își exprime punctul de vedere cu privire la acest acord.”

Proiectul de acord comercial și de cooperare cuprinde trei piloni principali:

Un acord de liber schimb: un nou parteneriat economic și social cu Regatul Unit

Acordul nu acoperă numai comerțul cu bunuri și servicii, ci și o gamă largă de alte domenii în interesul UE, cum ar fi investițiile, concurența, ajutoarele de stat, transparența fiscală, transportul aerian și rutier, energia și sustenabilitatea, pescuitul, protecția datelor și coordonarea securității sociale.
Acesta prevede tarife zero și cote zero pentru toate mărfurile care respectă regulile de origine corespunzătoare.
Ambele părți s-au angajat să asigure condiții de concurență echitabile solide prin menținerea unor niveluri ridicate de protecție în domenii precum protecția mediului, lupta împotriva schimbărilor climatice și stabilirea prețului carbonului, drepturile sociale și ale lucrătorilor, transparența fiscală și ajutoarele de stat, printr-o aplicare eficientă la nivel național a legilor, un mecanism obligatoriu de soluționare a litigiilor și posibilitatea ca ambele părți să ia măsuri de remediere.
UE și Regatul Unit au convenit asupra unui nou cadru pentru gestionarea comună a stocurilor de pește din apele UE și din apele Regatului Unit. Regatul Unit va fi în măsură să dezvolte în continuare activitățile de pescuit britanice, în timp ce activitățile și mijloacele de subzistență ale comunităților europene de pescari vor fi protejate, iar resursele naturale vor fi conservate.
În ceea ce privește transporturile, acordul prevede o conectivitate continuă și durabilă în domeniul transportului aerian, rutier, feroviar și maritim, deși accesul pe piață scade sub nivelul oferit de piața unică. Acesta include dispoziții menite să asigure operatorilor din Uniune și celor din Regatul Unit condiții de concurență echitabile, astfel încât drepturile pasagerilor, drepturile lucrătorilor și siguranța transporturilor să nu fie subminate.
În ceea ce privește energia, acordul oferă un nou model de comercializare și interconectivitate, cu garanții pentru o concurență deschisă și loială, inclusiv în ceea ce privește standardele de siguranță pentru activitățile offshore și producția de energie din surse regenerabile.
În ceea ce privește coordonarea securității sociale, acordul urmărește să asigure o serie de drepturi cetățenilor UE și resortisanților Regatului Unit. Acest lucru se referă la cetățenii UE care lucrează, călătoresc sau se mută în Regatul Unit și la resortisanții Regatului Unit care lucrează, călătoresc sau se mută în UE după 1 ianuarie 2021.
În cele din urmă, acordul permite continuarea participării Regatului Unit la o serie de programe emblematice ale UE pentru perioada 2021-2027 (sub rezerva unei contribuții financiare din partea Regatului Unit la bugetul UE), cum ar fi Orizont Europa.

Un nou parteneriat pentru securitatea cetățenilor noștri

Acordul comercial și de cooperare stabilește un cadru pentru cooperarea în materie de asigurare a respectării legii și cooperare judiciară în materie penală. Aceasta recunoaște necesitatea unei cooperări strânse între autoritățile polițienești și judiciare naționale, în special pentru combaterea și urmărirea penală a criminalității transfrontaliere și a terorismului. Se creează noi capacități operaționale, ținând seama de faptul că Regatul Unit, în calitate de stat care nu este membru al UE și în afara spațiului Schengen, nu va dispune de aceleași facilități ca înainte. Cooperarea în materie de securitate poate fi suspendată în cazul încălcării de către Regatul Unit a angajamentului său de a continua aderarea la Convenția europeană a drepturilor omului și punerea sa în aplicare la nivel național.

Un acord orizontal privind guvernanța: un cadru care rezistă timpului

Pentru a oferi o securitate juridică maximă întreprinderilor, consumatorilor și cetățenilor, un capitol dedicat guvernanței oferă claritate cu privire la modul în care acordul va fi aplicat și controlat. De asemenea, acesta instituie un Consiliu mixt de parteneriat, care se va asigura că acordul este aplicat și interpretat în mod corespunzător și în cadrul căruia vor fi discutate toate chestiunile care apar.
Mecanismele obligatorii de punere în aplicare și de soluționare a litigiilor vor asigura respectarea drepturilor întreprinderilor, ale consumatorilor și ale persoanelor fizice. Aceasta înseamnă că întreprinderile din UE și din Regatul Unit concurează în condiții de concurență echitabile și se va evita utilizarea de către oricare dintre părți a autonomiei sale de reglementare pentru a acorda subvenții neloiale sau pentru a denatura concurența.
Ambele părți se pot angaja în represalii transsectoriale în cazul încălcării acordului. Aceste represalii transsectoriale se aplică tuturor domeniilor parteneriatului economic.

Politica externă, cooperarea în materie de securitate externă și de apărare nu sunt acoperite de acord, deoarece Regatul Unit nu a dorit să negocieze această chestiune. Prin urmare, începând cu 1 ianuarie 2021, nu va exista niciun cadru între Regatul Unit și UE pentru elaborarea și coordonarea de răspunsuri comune la provocările în materie de politică externă, de exemplu impunerea de sancțiuni împotriva resortisanților țărilor terțe sau a economiilor acestora.

Acordul comercial și de cooperare acoperă o serie de domenii care sunt în interesul UE. Aceasta depășește cu mult acordurile tradiționale de liber schimb și oferă o bază solidă pentru păstrarea prieteniei și cooperării noastre de lungă durată. Aceasta garantează integritatea pieței unice și indivizibilitatea celor patru libertăți (oameni, bunuri, servicii și capital). Acordul reflectă faptul că Regatul Unit părăsește ecosistemul Uniunii de norme comune, de mecanisme de supraveghere și de asigurare a respectării normelor și, prin urmare, nu mai poate beneficia de avantajele de membru UE sau de cele conferite de apartenența la piața unică. Cu toate acestea, prevederile acordului nu vor fi în niciun caz la înălțimea avantajelor semnificative de care Regatul Unit a beneficiat în calitate de stat membru al UE.

Schimbări majore care urmează să aibă loc: pregătirea pentru 1 ianuarie 2021

Chiar și după intrarea în vigoare a noului Acord comercial și de cooperare dintre UE și Regatul Unit, vor exista schimbări majore la 1 ianuarie 2021.

De la acea dată, Regatul Unit va părăsi piața unică și uniunea vamală a UE, și nu va mai fi parte la politicile și acordurile internaționale ale UE. Libera circulație a persoanelor, a bunurilor, a serviciilor și a capitalurilor între Regatul Unit și UE va înceta.

UE și Regatul Unit vor constitui două piețe separate; două spații juridice și de reglementare distincte. Acest lucru va crea bariere, care în prezent nu există, în calea comerțului cu bunuri și servicii, precum și a mobilității și a schimburilor transfrontaliere – în ambele sensuri.

Acordul de retragere

Acordul de retragere rămâne în vigoare, protejând, printre altele, drepturile cetățenilor UE și ale resortisanților Regatului Unit, interesele financiare ale UE și, în mod esențial, pacea și stabilitatea pe insula Irlanda. Punerea în aplicare integrală și la timp a acestui acord a reprezentat o prioritate-cheie pentru Uniunea Europeană.

Datorită discuțiilor intense dintre UE și Regatul Unit în cadrul Comitetului mixt și al diferitelor comitete specializate, Acordul de retragere și, în special, Protocolul privind Irlanda și Irlanda de Nord, vor fi puse în aplicare la 1 ianuarie.

La 17 decembrie, Comitetul mixt UE-Regatul Unit s-a reunit pentru a aproba toate deciziile oficiale și alte soluții practice legate de punerea în aplicare a Acordului de retragere. Ca parte a acestor soluții convenite de comun acord, Regatul Unit a fost de acord să retragă clauzele controversate din proiectul de lege privind piața internă din Regatul Unit și nu va introduce nicio dispoziție similară în proiectul de lege privind impozitarea.

Următoarele etape

Începerea aplicării Acordului comercial și de cooperare reprezintă o chestiune de maximă urgență.

Regatul Unit, ca fost stat membru, are legături ample cu Uniunea într-o gamă largă de domenii economice și de alt tip. Dacă nu există un cadru aplicabil care să reglementeze relațiile dintre Uniune și Regatul Unit după 31 decembrie 2020, aceste relații vor fi perturbate în mod semnificativ, în detrimentul persoanelor fizice, al întreprinderilor și al altor părți interesate.
Negocierile nu au putut fi finalizate decât într-un stadiu foarte avansat înainte de expirarea perioadei de tranziție. Această întârziere nu ar trebui să pună în pericol dreptul de control democratic al Parlamentului European, în conformitate cu tratatele.
Având în vedere aceste circumstanțe excepționale, Comisia propune aplicarea acordului cu titlu provizoriu, pentru o perioadă limitată, până la 28 februarie 2021.

Comisia va propune rapid decizii ale Consiliului privind semnarea și aplicarea cu titlu provizoriu, precum și privind încheierea acordului.

Consiliul, hotărând cu unanimitatea tuturor celor 27 de state membre, va trebui apoi să adopte o decizie de autorizare a semnării acordului și a aplicării sale cu titlu provizoriu începând cu 1 ianuarie 2021. După încheierea acestui proces, Acordul comercial și de cooperare dintre UE și Regatul Unit poate fi semnat în mod oficial.

Parlamentul European va fi apoi invitat să aprobe acordul. Ca ultimă etapă din partea UE, Consiliul trebuie să adopte decizia privind încheierea acordului.

Lăsaţi un raspuns

Adresa dumneavoastră de e-mail nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate *