Auditorii evaluează sprijinul furnizat de UE pentru „industria 4.0” și pentru inovarea digitală în Europa

10 septembrie 2019

Curtea de Conturi Europeană desfășoară un audit cu privire la sprijinul și finanțarea furnizate de UE pentru digitalizarea industriei și pentru stimularea inovării digitale în Europa. Auditorii vor examina dacă Comisia Europeană oferă un sprijin eficace statelor membre pentru digitalizarea industriilor lor și dacă asistă întreprinderile nou-înființate și întreprinderile mici și mijlocii (IMM-urile) în eforturile lor de a adopta tehnologii digitale. „Pentru a rămâne competitivă, UE trebuie să sprijine industriile în vederea transformării digitale, un proces care este actualmente în curs. Digitalizarea industriei europene este o inițiativă-cheie în acest context, intenția Curții fiind aceea de a verifica, prin acest audit, eficacitatea inițiativei în cauză”, a declarat doamna Iliana Ivanova, membra Curții de Conturi Europene care conduce auditul. „Se preconizează că, până în 2025, se vor realiza progrese esențiale în direcția «industriei 4.0». Întreprinderile din UE, în special IMM-urile, ar trebui să se pregătească să își adapteze modalitățile tradiționale de lucru la noua tehnologie digitală.” 

Curtea a publicat astăzi o analiză preliminară de audit cu privire la digitalizarea industriei europene. Analizele preliminare de audit furnizează informații cu privire la o activitate de audit în curs și sunt menite să servească drept sursă de informații pentru cei interesați de politica sau de programele auditate. „Industria 4.0” utilizează tehnologia digitală pentru a conecta oameni, obiecte și procese în timp real. Acest proces schimbă radical procesele de producție și modul în care sunt desfășurate activitățile economice și aduce o valoare adăugată prin creșterea vitezei și a eficienței. Pentru  ține pasul, întreprinderile din întreaga lume vor trebui să se transforme, lucru care necesită investiții considerabile.
În UE, nivelul de dezvoltare digitală înregistrează disparități mari de la o regiune la alta și de la un sector la altul, variind de la 4 % în sectorul construcțiilor până la peste 63 % în domeniul programării informatice. IMM-urile reprezintă 99 % din totalul întreprinderilor, dar mai puțin de o cincime din ele sunt digitalizate la un nivel ridicat. Întreprinderile de acest tip trebuie să fie încurajate să își digitalizeze procesele de lucru, deoarece adesea nu dispun de resursele necesare pentru a face față singure provocării pe care o reprezintă tranziția la tehnologia digitală. În ultimii ani, Comisia și statele membre au lansat o serie de inițiative pentru a crea o piață unică
digitală și pentru a digitaliza industria europeană, inclusiv acțiuni în domeniul economiei bazate pe date, în cel al internetului obiectelor și în cel al cloud computing.
În 2016, Comisia a lansat o inițiativă privind digitalizarea industriei europene, care a stimulat crearea de centre de inovare digitală. Aceste centre „inteligente” ajută întreprinderile, în special IMM-urile și întreprinderile nou-înființate, să aibă acces la cele mai recente cunoștințe de specialitate și tehnologii necesare pentru transformarea lor digitală. De asemenea, centrele intră în legătură cu investitori interesați să investească în schimbări digitale și pun furnizorii de inovații
digitale în contact cu utilizatori potențiali.
Finanțarea alocată inițiativei se ridică la 11,5 miliarde de euro și este pusă la dispoziție prin intermediul programului Orizont 2020 al UE și prin intermediul Fondului european de dezvoltare regională. Comisia estimează că această finanțare va stimula investiții publice și private în valoare de aproape 40 de miliarde de euro până în 2020 și intenționează să continue să finanțeze inovarea digitală în perioada 2021-2027. Auditorii vor examina sprijinul furnizat de Comisie statelor membre pentru elaborarea, punerea în aplicare și monitorizarea strategiilor lor de digitalizare și vor evalua nivelul de sprijin acordat centrelor de inovare digitală din întreaga Europă. De asemenea, ei vor analiza dacă Comisia contribuie la crearea unui mediu juridic adaptat erei digitale și conectivității.

Vă invităm sa citiţi tot articolul accesând următorul link:

Sursa:https://www.eca.europa.eu/en/Pages/NewsItem.aspx?nid=12508

Lăsaţi un raspuns

Adresa dumneavoastră de e-mail nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate *