Comisia aprobă ajutorul de stat pentru restructurare în valoare de 95,3 milioane EUR acordat de România companiei aeriene TAROM

03 mai 2024

Comisia Europeană a aprobat, în temeiul normelor UE privind ajutoarele de stat, planurile României de a acorda transportatorului aerian național deținut de stat, TAROM, un ajutor de restructurare în valoare de până la 95,3 milioane EUR (473,69 milioane RON). Măsura va permite companiei să își restabilească viabilitatea pe termen lung, reducând în același timp la minimum denaturările concurenței. La 28 mai 2021, România a notificat Comisiei un plan de restructurare a companiei TAROM. Planul de restructurare stabilește un pachet de măsuri de raționalizare a operațiunilor TAROM, de reînnoire a flotei sale învechite și de reducere a costurilor.

În iulie 2021, Comisia a deschis o investigație aprofundată pentru a evalua dacă măsurile de restructurare adoptate de România în favoarea TAROM ar fi în concordanță cu normele UE privind ajutoarele de stat. În cursul investigației aprofundate, România a actualizat planul de restructurare pentru a răspunde preocupărilor exprimate în decizia de inițiere a procedurii.

În prezent, măsurile de restructurare notificate includ următoarele: (i) anularea unei datorii în valoare de aproximativ 49,53 milioane EUR (246,19 milioane RON) corespunzătoare valorii ajutorului pentru salvare, aprobat de Comisie în februarie 2020, plus dobânzile aferente; și (ii) o injecție de capital de aproximativ 45,77 milioane EUR (227,50 milioane RON).

Evaluarea Comisiei

Comisia a evaluat măsurile în temeiul Orientărilor sale pentru salvarea și restructurarea întreprinderilor nefinanciare aflate în dificultate („Orientările privind salvarea și restructurarea”). A constatat, în special, următoarele aspecte.

*Ajutorul contribuie la obiectivul de interes comun de a asigura conectivitatea regională pentru cetățenii și întreprinderile din România, permițând TAROM să își restabilească viabilitatea prin punerea în aplicare a planului său de restructurare.
*Măsurile de restructurare abordează problemele care au cauzat dificultățile financiare ale TAROM, mai ales prin reînnoirea flotei sale învechite și prin reducerea costurilor.
*Măsurile sunt proporționale, deoarece TAROM aduce o contribuție proprie semnificativă de aproximativ 77,66 milioane EUR (381,12 milioane RON) sub formă de venituri din vânzarea de aeronave și dintr-un contract de leasing financiar încheiat în condițiile pieței.
*Ajutorul este însoțit de garanții pentru a limita denaturarea concurenței pe piața unică. Printre acestea se numără (i) reducerea numărului de rute pe care TAROM operează, precum și a numărului de aeronave și (ii) menținerea unei astfel de capacități reduse, limitând astfel prezența sa pe piață pe întreaga durată a perioadei de restructurare (și anume până la 31 decembrie 2026).

Pe această bază, Comisia a concluzionat că măsurile aplicate de România respectă normele UE privind ajutoarele de stat.

Context

Normele UE privind ajutoarele de stat, mai precis Orientările Comisiei privind salvarea și restructurarea, permit statelor membre să sprijine întreprinderile aflate în dificultate, în anumite condiții stricte. Orientările permit intervenția statului într-o întreprindere aflată în dificultate financiară numai în anumite condiții, impunând în special ca întreprinderea să aplice un plan de restructurare solid pentru a asigura restabilirea viabilității sale pe termen lung, ca întreprinderea să contribuie la costul restructurării sale, ca denaturările concurenței să fie limitate și ca măsura să contribuie la un obiectiv de interes comun.

Versiunea neconfidențială a deciziei (cu numărul de caz SA.59344) va fi disponibilă în Registrul ajutoarelor de stat, pe site-ul web al Comisiei privind concurența, de îndată ce vor fi fost soluționate eventualele probleme legate de confidențialitate. Buletinul informativ electronic Competition Weekly e-News conține lista deciziilor referitoare la ajutoare de stat publicate recent pe internet și în Jurnalul Oficial.

Margrethe Vestager, vicepreședintă executivă responsabilă cu politica în domeniul concurenței : „Ajutorul de restructurare acordat de România care a fost aprobat astăzi va contribui la menținerea conectivității regionale a cetățenilor și a întreprinderilor din România. În urma investigației noastre aprofundate, am concluzionat că planul de restructurare al TAROM va asigura viabilitatea pe termen lung a companiei aeriene. Pentru a limita eventualele denaturări ale concurenței generate de sprijinul public, TAROM își va reduce semnificativ numărul de rute și de aeronave.”

Lăsaţi un raspuns

Adresa dumneavoastră de e-mail nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate *