Comisia ia măsuri pentru a accelera eliminarea treptată a testării pe animale, ca răspuns la o inițiativă cetățenească europeană

30 iulie 2023

Comisia răspunde astăzi inițiativei cetățenești europene (ICE) intitulate „Cosmetice fără cruzime – Pentru o Europă fără testare pe animale”. Răspunsul oferă o imagine de ansamblu cuprinzătoare a cadrului legislativ și de politică relevant al UE cu privire la utilizarea animalelor în scopul testării. El propune, de asemenea, acțiuni suplimentare pentru a reduce și mai mult testarea pe animale. Comisia salută inițiativa și recunoaște că bunăstarea animalelor rămâne o preocupare majoră pentru cetățenii europeni. Ea subliniază rolul de lider al UE în ceea ce privește eliminarea treptată a utilizării animalelor în scopuri de testare și ameliorarea bunăstării animalelor în general, cum o demonstrează în special interdicția totală, în vigoare din 2013 în UE, de a efectua teste pe animale în industria cosmetică.

În plus, Comisia va lansa o nouă foaie de parcurs cu un set de măsuri legislative și nelegislative care vizează o reducere mai mare a testării pe animale, cu scopul de a trece, în cele din urmă, la un sistem de reglementare care să excludă utilizarea animalelor din legislația privind substanțele chimice (de exemplu, REACH, Regulamentul privind produsele biocide, Regulamentul privind produsele fitosanitare și medicamentele de uz uman și veterinar) și va continua să sprijine ferm alternativele la testarea pe animale.

În legătură cu modernizarea științei, Comisia va continua să sprijine categoric cercetarea în scopul dezvoltării de alternative la testarea pe animale și va analiza posibilitatea de a coordona activitățile statelor membre în acest domeniu.

Ca răspuns la obiectivele specifice ale inițiativei cetățenești europene, Comisia prezintă următoarele acțiuni:

*Protejarea și consolidarea interdicției privind testarea produselor cosmetice pe animale: Comisia evidențiază faptul că Regulamentul UE privind produsele cosmetice interzice deja introducerea pe piață a produselor cosmetice care au fost testate pe animale. Această interdicție nu include însă testele de siguranță necesare pentru evaluarea riscurilor generate de substanțele chimice pentru lucrători și pentru mediu în temeiul Regulamentului UE privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH). În prezent, interfața dintre cele două acte legislative este în curs de evaluare în două cauze aflate pe rolul Curții de Justiție a Uniunii Europene. Comisia va lua în considerare rezultatul cauzelor în instanță, în vederea unor eventuale modificări legislative viitoare.
*Transformarea legislației UE în domeniul substanțelor chimice: Ca parte a angajamentului său de a reduce și, eventual, de a elimina testarea pe animale în contextul legislației privind substanțele chimice, Comisia va colabora cu toate părțile relevante pentru a elabora o foaie de parcurs în vederea eliminării testelor pe animale din evaluările securității chimice. Foaia de parcurs va servi drept cadru director pentru acțiunile și inițiativele viitoarele menite să reducă și, în cele din urmă, să elimine testarea pe animale în contextul legislației privind substanțele chimice din Uniunea Europeană.
*Modernizarea științei în UE: Deși nu împărtășește opinia potrivit căreia, pentru a atinge obiectivul privind eliminarea treptată a utilizării animalelor în cercetare, formare și educație, este necesară o propunere legislativă, Comisia va continua să sprijine ferm, cu finanțare adecvată, dezvoltarea unor abordări alternative. Comisia propune, de asemenea, inițierea unei serii de acțiuni cu scopul de a accelera reducerea testării pe animale în domeniul cercetării, al educației și al formării, inclusiv explorarea posibilității de a coordona activitățile statelor membre și ale autorităților naționale în acest domeniu, organizarea unor ateliere de explorare sau susținerea unor noi inițiative de formare pentru oamenii de știință aflați la începutul carierei.

Context

Începând din aprilie 2012, inițiativele cetățenești europene (ICE) le oferă cetățenilor un instrument prin care aceștia pot solicita Comisiei să propună acțiuni juridice în domeniile care țin de competența sa. Pentru ca o astfel de inițiativă să fie luată în considerare de Comisie, este nevoie de semnături din partea a cel puțin 1 milion de cetățeni din cel puțin șapte state membre ale UE. Inițiativa cetățenească europeană este unul dintre principalele instrumente inovatoare de promovare a democrației participative la nivelul UE.

Comisia a înregistrat inițiativa cetățenească europeană „Cosmetice fără cruzime – Pentru o Europă fără testare pe animale” la 30 iunie 2021. Organizatorii acesteia au primit declarații de susținere în perioada 31 august 2021 – 31 august 2022. La 25 ianuarie 2023, după verificarea de către autoritățile statelor membre a 1 217 916 de astfel de declarații, organizatorii au prezentat inițiativa Comisiei în vederea examinării și a formulării unui răspuns.

Aceasta este cea de-a noua inițiativă cetățenească care atinge pragurile impuse de tratat și de Regulamentul privind ICE. Este, de asemenea, cea de-a cincea inițiativă de succes în domeniul bunăstării animalelor sau al mediului.

Virginijus Sinkevičius, comisar pentru mediu, oceane și pescuit : ” UE s-a angajat să asigure bunăstarea animalelor, să amelioreze sănătatea publică și să protejeze mediul. Testarea pe animale ar trebui eliminată treptat din Europa și depunem eforturi în vederea atingerii acestui obiectiv prin dezvoltarea unor metode alternative și prin asigurarea faptului că acestea pot fi utilizate în scopuri de reglementare.”

Lăsaţi un raspuns

Adresa dumneavoastră de e-mail nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate *