Comisia lansează prima anchetă în cadrul Instrumentului UE pentru achiziții publice internaționale

28 aprilie 2024

Comisia Europeană a inițiat pentru prima dată o anchetă în cadrul Instrumentului pentru achiziții publice internaționale (IPI). Această anchetă a fost lansată ca răspuns la măsurile și practicile de pe piața chineză a achizițiilor de dispozitive medicale care discriminează în mod neloial întreprinderile și produsele europene. Probele colectate de Comisie indică faptul că piața achizițiilor publice de dispozitive medicale din China a devenit treptat mai închisă pentru întreprinderile europene și străine, precum și pentru produsele fabricate în UE. Acest lucru se datorează măsurilor introduse de China care diferențiază în mod inechitabil întreprinderile locale și cele străine, precum și între dispozitivele medicale produse la nivel local și cele importate.

După ce și-a exprimat anterior preocupările în mod direct și repetat cu autoritățile chineze și în absența unor răspunsuri sau acțiuni satisfăcătoare, Comisia a decis să abordeze această problemă prin intermediul regulamentului, în temeiul IPI.

UE este un susținător ferm al unor condiții de concurență echitabile pe piețele internaționale de achiziții publice. În acest context, primul obiectiv al unei anchete IPI este de a promova dialogul între autoritățile competente cu privire la eliminarea discriminării în domeniul achizițiilor publice, în beneficiul tuturor. Numai în cazul în care, în urma dialogului, nu se reușește ajungerea la un acord echitabil, Comisia va lua în considerare impunerea unor măsuri IPI.

Prezenta anchetă privind achizițiile publice chineze de dispozitive medicale va urma această abordare, cu scopul de a reechilibra relațiile comerciale dintre UE și China, promovând accesul deschis și echitabil atât la piețele de achiziții publice europene, cât și la piețele chineze de achiziții publice.

Etapele următoare

Comisia va invita acum autoritățile chineze să își prezinte punctele de vedere, să furnizeze informații relevante și să deschidă o consultare cu scopul de a elimina măsurile discriminatorii.

Comisia va informa periodic statele membre cu privire la evoluția anchetei. Ancheta și consultările se vor încheia într-o perioadă de nouă luni, pe care Comisia o poate prelungi cu cinci luni în cazuri justificate. După încheierea anchetei și a consultărilor, Comisia va pune la dispoziția publicului un raport care va prezenta principalele sale constatări și măsurile propuse. Raportul va fi transmis Parlamentului European și Consiliului.

Comisia poate suspenda ancheta și consultările în orice moment în cazul în care China ia măsuri corective sau angajamente satisfăcătoare. Comisia poate relua ancheta și consultările, în cazul în care ajunge ulterior la concluzia că motivele suspendării nu mai sunt valabile.

În cazul în care, în urma anchetei și a consultărilor, Comisia concluzionează că există măsuri discriminatorii din partea Chinei și că această țară nu oferă o soluție satisfăcătoare, Comisia poate adopta o măsură IPI. Astfel de măsuri pot lua forma unor ajustări ale punctajului pentru ofertanții originari din țara terță în cauză (o reducere a punctajului lor general în procesul de selecție, reducând astfel șansele acestora de a câștiga oferta) sau excluderea lor totală din lista de ofertanți relevanți în UE, în funcție de anumite criterii.

Context

Piața achizițiilor publice din UE este una dintre cele mai mari și mai accesibile din lume. În plus, exporturile chineze de dispozitive medicale către Europa au cunoscut o creștere de peste 100 % între 2015 și 2023, ceea ce demonstrează deschiderea generală a piețelor UE.

Instrumentul pentru achiziții publice internaționale a intrat în vigoare la 29 august 2022. Instrumentul este conceput pentru a restabili echilibrul oportunităților pentru întreprinderile din UE care participă la licitații în afara UE și pentru a promova accesul deschis și echitabil la piețele de achiziții publice din întreaga lume. Principalul său obiectiv este de a încuraja deschiderea reciprocă a piețelor de achiziții publice pentru operatorii economici din UE.

Valdis Dombrovskis, vicepreședinte executiv responsabil cu relațiile comerciale :„Instrumentul pentru achiziții publice internaționale este un nou mecanism puternic de sprijinire a întreprinderilor noastre europene pe piețe mai puțin deschise decât a noastră. El urmărește, de asemenea, să promoveze piețe deschise ale achizițiilor publice la nivel mondial. Deschiderea este vitală pentru ca întreprinderile să prospere, pentru consumatori și pentru a stimula inovarea la nivel mondial. Lansăm această anchetă cu China, astfel încât să putem realiza condiții de concurență echitabile pe piețele noastre de achiziții publice pentru producătorii de dispozitive medicale, de ambele părți. Din păcate, discuțiile noastre repetate cu China cu privire la acest caracter iritant din punct de vedere comercial au fost lipsite de rezultate. Avem încredere că această anchetă IPI ne va stimula dialogul și ne va ajuta să găsim soluții reciproc acceptabile.”

Lăsaţi un raspuns

Adresa dumneavoastră de e-mail nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate *