Declarația comisarului pentru energie, Kadri Simson, privind nivelurile record de stocare a gazelor după iarnă în Europa

15 aprilie 2024

Europa iese din a doua iarnă de la invadarea ilegală a Ucrainei de către Rusia. În ciuda numeroaselor temeri, am devenit mai puternici decât înainte, cu o mai mare securitate și solidaritate energetică și cu un mix energetic mai curat. La 31 martie, când s-a încheiat sezonul de încălzire de iarnă, depozitele noastre de gaze erau pline în proporție de peste 58 %. Acesta este cel mai înalt nivel înregistrat în această perioadă a anului. Aceste niveluri ridicate de stocare sunt rezultatul diversificării cu succes a aprovizionării cu energie, al eforturilor cetățenilor și ale întreprinderilor de a reduce cererea de gaze și al investițiilor noastre în energia din surse regenerabile – cei trei piloni ai planului nostru REPowerEU.

Nivelul ridicat de stocare a gazelor în Europa înseamnă că piețele sunt din ce în ce mai stabile, că prețurile revin în jurul nivelurilor anterioare războiului și că Europa poate începe realimentarea cu încredere pentru sezonul de încălzire din iarna următoare.

Deși putem fi mândri de modul în care UE a gestionat criza energetică până în prezent, nu este loc de automatism. Trebuie să continuăm să sprijinim cetățenii și industria noastră, precum și prietenii noștri ucraineni. Asigurarea securității și competitivității energetice a Europei, scăderea prețurilor și promovarea tranziției către o energie curată rămân o prioritate majoră.

Istoricul dosarului

Ca răspuns la invadarea Ucrainei de către Rusia, Comisia Europeană a propus Planul REPowerEU în martie 2022, pentru a pune capăt dependenței Europei de combustibilii fosili ruși. Liderii UE au convenit în unanimitate asupra necesității unui plan detaliat, care a fost prezentat ulterior de Comisie în mai 2022. În cursul anului 2022 au fost urmate mai multe măsuri legislative de urgență în domeniul energiei, care au fost puse în aplicare împreună cu statele noastre membre, cu cetățenii și cu industria, precum și cu parteneri internaționali de încredere.

Ponderea importurilor de gaze din Rusia din Europa a scăzut de la 45 % în 2021 la 24 % în 2022 și, ulterior, la 15 % în 2023. Această tendință descendentă trebuie să continue. Europenii și-au redus cererea de gaze cu aproape 20 %, ceea ce ne-a permis să economisim peste 107 miliarde de metri cubi de gaze în ultimele 18 luni. Creșterea ponderii energiei din surse regenerabile în mixul energetic ne-a permis să înlocuim echivalentul a 24 miliarde de metri cubi de gaze rusești în 2022 și 2023. Iar emisiile din sectorul energetic au scăzut impresionant cu 24 % în 2023, în timp ce economia noastră a continuat, de asemenea, să crească. Mai multe informații cu privire la REPowerEU sunt disponibile aici.

Printre măsurile propuse de Comisie s-a numărat obiectivul ca statele membre să constituie stocuri de gaze la 90 % din capacitate până la data de 1 noiembrie a fiecărui an. Având în vedere că instalațiile de înmagazinare a gazelor din UE sunt pline în proporție depeste 58 % la 1 aprilie, intrăm acum în sezonul de injectare cu cel mai ridicat nivel de stocare înregistrat (a se vedea figura de mai jos). Operatoriieuropeni au stocat, de asemenea, 2 miliarde de metri cubi (miliarde de metri cubi) de gaze în depozitele ucrainene, oferind o securitate suplimentară pentru Europa și sprijinind partenerii noștri. Acest nivel ridicat de stocare a gazelor plasează UE pe drumul cel bun pentru a atinge obiectivul de 90 % la1 noiembrie 2024 și pentru a intra în iarna 2024/2025 bine pregătită. Acest lucru va reduce, de asemenea, presiunea asupra prețurilor gazelor în timpul sezonului de constituire a stocurilor.

Aprovizionarea cu gaze a UE a făcut obiectul unei realinieri rapide de la invadarea ilegală a Ucrainei de către Rusia, după cum se arată aici în datele privind importurile din perioada 2021-2023:

Ponderea energiei din surse regenerabile a continuat să crească în timpul crizei, în conformitate cu obiectivele REPowerEU. Noua capacitate instalată de producere a energiei din surse regenerabile în 2022 și 2023 a înlocuit echivalentul a 24 miliarde de metri cubi de gaze rusești cu energie electrică din surse regenerabile în Europa. Datorită acestei creșteri a ponderii capacității de producere a energiei din surse regenerabile și redresării producției nucleare și hidroelectrice, emisiile de CO2 ale UE legate de sectorul energetic au scăzut cu 24 % în 2023 comparativ cu 2022.

În ceea ce privește cererea, în conformitate cu reducerea coordonată a cererii de gaze convenită de Consiliu în august 2022, UE a redus cererea cu 18 % între august 2022 și ianuarie 2024, comparativ cu media din perioada aprilie 2017-martie 2022. Aceasta corespunde unor economii de gaze de peste 65 miliarde de metri cubi numai în 2023 (și 107 miliarde de metri cubi în total pe parcursul perioadei de 18 luni). La 25 martie 2024, Consiliul a adoptat în mod oficial o recomandare adresată statelor membre de a continua să își reducă consumul de gaze cu cel puțin 15 % până la 31 martie 2025. Acestlucru ar trebui realizat într-un mod care să protejeze industria UE, astfel încât aceasta să poată beneficia de prețuri mai mici la gaze și energie electrică pentru a consolida competitivitatea europeană.

După ce a atins un nivel maxim de 300/MWh EUR la apogeul aprovizionării cu energie a Rusiei ca armă în august 2022, prețurile gazelor au scăzut la nivelurile anterioare războiului și au fost în mod constant sub 30/MWh din ianuarie 2024.

Lăsaţi un raspuns

Adresa dumneavoastră de e-mail nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate *