Experții prezintă recomandări cu privire la modul în care poate fi valorificată puterea culturii pentru dezvoltarea durabilă

23 septembrie 2022

În perspectiva Conferinței mondiale UNESCO privind politicile culturale și dezvoltarea durabilă MONDIACULT 2022, care va avea loc în Mexic în perioada 28-30 septembrie 2022, experții au publicat un nou raport intitulat „Stormy Times. Nature and humans: Cultural courage for change” („Perioadă de turbulențe. Natura și omul: curajul cultural în vederea schimbării”), care se axează pe rolul important al culturii ca motor al realizării obiectivelor de dezvoltare durabilă. Cultura, sub toate formele, expresiile și semnificațiile sale, trebuie să se afle în centrul oricărei căi de transformare pentru dezvoltarea umană. Cu sprijinul Comisiei, experții au formulat un set de recomandări pentru a regândi relația dintre oameni și natură și pentru a stimula imaginația noastră culturală în vederea unui viitor viabil și durabil. Mariya Gabriel, comisarul pentru inovare, cercetare, cultură, educație și tineret, a declarat: „Cultura este fundamentul societăților noastre. Este un catalizator care ne ajută să punem întrebări cu privire la modul nostru de viață și să inițiem schimbările pe care dorim să le vedem. Salut acest raport și activitatea grupului de experți, care vor oferi o perspectivă concretă asupra căii noastre către un viitor mai bun și mai durabil.”

Unele propuneri includ, de exemplu, adoptarea Zilei epuizării resurselor, data la care, în fiecare an, cererea umanității de resurse naturale depășește capacitatea Pământului de a le reînnoi. Experții propun să se evidențieze campaniile de sensibilizare cu privire la această zi de mai multe ori în cursul anului, prin organizarea a cinci evenimente pe parcursul unui an pentru o acțiune și o cooperare culturale susținute.

Cultura poate fi, de asemenea, un instrument puternic pentru o mai bună comunicare a cunoștințelor științifice disponibile cu privire la aspecte precum nedreptatea socială, inegalitățile, lipsa egalității de gen, pierderea biodiversității, lipsa securității alimentare, schimbările climatice și altele, toate abordate în Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă. Artiștii și organizațiile culturale ar trebui să joace un rol-cheie în asigurarea îndeplinirii obiectivelor Pactului verde european și ale dezvoltării durabile.

În plus, raportul recomandă ca sectoarele culturale și creative să devină mai ecologice și mai echitabile. De asemenea, dorința de durabilitate și interesul pentru schimbare ale următoarei generații de actori ai schimbării pot fi mobilizate pe deplin în acest scop, plasând în centru democrația, drepturile omului și libertatea artistică. Aceste mesaje-cheie reamintesc unele dintre prioritățile aflate în centrul preocupărilor Comisiei și al lucrărilor în curs în vederea pregătirii viitorului plan de lucru în domeniul culturii pentru perioada 2023-2026 și, în special, în vederea consolidării în continuare a interacțiunii dintre cultură și dezvoltarea durabilă în politicile și acțiunile UE.

În paralel cu prezentul raport, în cadrul priorității „Cultura ca motor al dezvoltării durabile” din actualul Plan de lucru în domeniul culturii pentru perioada 2019-2022, Comisia lucrează la un raport privind inițiativele UE și exemplele de cultură care stimulează obiectivele de dezvoltare durabilă în mai multe domenii de politică europene.

În acest context, astfel cum au subliniat experții, căile de transformare ghidate de cultură, precum și reproiectarea guvernanței culturale în direcția unui cadru de politică mai coerent, sunt esențiale pentru atingerea unor obiective ambițioase de dezvoltare umană și pentru realizarea tranziției către durabilitate.

În 2015, Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă a reiterat această obligație, cultura și politicile culturale fiind cruciale pentru realizarea a cel puțin 9 dintre cele 17 obiective de dezvoltare durabilă (ODD) și a Agendei transformaționale în ansamblu. Cu toate acestea, contribuția culturii este insuficient recunoscută în cadrul Agendei 2030, o cale pe care prezentul raport își propune să o inverseze.

Context

Consiliul UE a făcut un pas important în mai 2020, adăugând „Cultura ca motor al dezvoltării durabile” ca prioritate la planul său de lucru pentru cultură pentru perioada 2019-2022.

Un grup de 50 de experți din 25 de state membre ale UE, care lucrează în cadrul metodei deschise de coordonare (MDC) cu sprijinul Comisiei Europene, a examinat rolul culturii pentru dezvoltarea durabilă și pentru realizarea ODD și a colectat exemple bune.

Prin urmare, grupul de experți a elaborat raportul intitulat „Stormy Times. Nature and humans: Cultural courage for change”, în care formulează un set de recomandări esențiale pentru factorii de decizie, pe baza constatărilor acestora. Activitatea lor subliniază rolul recunoscut al culturii ca motor al realizării cu succes a Agendei 2030.

Lăsaţi un raspuns

Adresa dumneavoastră de e-mail nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate *