Hong Kong: degradare continuă a respectării libertăților fundamentale

21 august 2023
Bază de date

Comisia Europeană și Înaltul Reprezentant au adoptat cel de al 25-lea raport anual către Parlamentul European și Consiliul referitor la evoluția situației politice și economice din Regiunea Administrativă Specială Hong Kong. Acest raport se referă la evoluțiile înregistrate în cursul anului 2022. În 2022 s-au împlinit 25 de ani de la restituirea Hong Kongului către China și doi ani de la impunerea Legii privind securitatea națională (LSN) în Hong Kong. Raportul anual relevă o erodare continuă a gradului ridicat de autonomie al Hong Kongului, a principiilor democratice și a libertăților fundamentale care se presupunea că trebuiau protejate cel puțin până în 2047. Aceste evoluții pun și mai mult sub semnul întrebării angajamentul Chinei față de respectarea principiului „o țară, două sisteme”.

În cursul anului, agențiile de asigurare a respectării legii au continuat să efectueze arestări invocând motive de securitate națională. La 31 decembrie 2022, 236 de persoane au fost arestate în baza Legii privind securitatea națională și a altor acte legislative în materie de securitate, 145 de persoane și 5 companii fiind puse sub acuzare în urma acestora. Rata condamnărilor a fost de 100 %. Un număr mare de persoane așteptau să fie judecate, printre care 47 de activiști prodemocrație care au participat la prima rundă a alegerilor, membri ai Alianței din Hong Kong de sprijinire a mișcărilor democratice patriotice din China, care între timp a fost desființată, și Jimmy Lai. Mulți dintre aceștia se află în detenție din ianuarie 2021, în unele cazuri în regim de încarcerare solitară. Legea privind rebeliunea, care datează din perioada colonială, a fost utilizată frecvent în 2022 ca temei juridic pentru arestări. Aproximativ o cincime din arestările efectuate de poliția de securitate națională se fac în baza acestei legi. La 1 noiembrie, un resortisant al UE a fost arestat în temeiul acesteia.

În cadrul celei de a patra revizuiri periodice efectuate în temeiul Pactului internațional cu privire la drepturile civile și politice din Hong Kong, Comitetul pentru Drepturile Omului al Organizației Națiunilor Unite a îndemnat Hong Kongul să abroge legea în vigoare privind securitatea națională. Comitetul și-a exprimat îngrijorarea cu privire la posibilitatea ca unele cauze să fie transferate din Hong Kong în China continentală (care nu este un stat parte la pact) în vederea anchetării, urmăririi penale, judecării și executării pedepselor.

Libertatea presei a fost știrbită considerabil în 2022. Au fost arestați și puși sub acuzare jurnaliști, iar numeroase organe de presă independente și-au încetat activitatea. În clasamentul mondial al libertății presei din 2022, care este elaborat de organizația Reporteri fără Frontiere, Hong Kongul s-a situat pe locul 148 din 180, coborând cu 68 de locuri față de poziția ocupată cu un an înainte.

În urma reformei electorale din 2021, menite să asigure „participarea cetățenilor patrioți la administrarea Hong Kongului”, au avut loc la 8 mai primele alegeri pentru desemnarea șefului executivului. Singurul candidat în cursa electorală a fost John Lee, fost ofițer de poliție și secretar general pentru administrație. El a primit 99,2 % din voturile valabil exprimate și a fost învestit în funcție prin jurământ la data de 1 iulie.

Raportul anual evidențiază, de asemenea, legăturile comerciale semnificative dintre Uniunea Europeană și Hong Kong. Cu 1 600 de companii prezente în China, UE este în continuare cea mai mare comunitate de afaceri străină din această țară. UE a fost al treilea partener comercial al Hong Kongului în ceea ce privește comerțul cu mărfuri. Comerțul bilateral cu servicii al UE cu Hong Kongul a crescut cu 25,1 %. Investițiile în ambele sensuri s-au menținut, la rândul lor, la un nivel ridicat.

Economia Hong Kongului a intrat din nou în recesiune în 2022, în ciuda relaxării graduale a restricțiilor de călătorie și legate de sănătate în a doua jumătate a anului. Hong Kongul a rămas, ca volum, a treia destinație de investiții din lume și a fost, ca importanță, a cincea economie comercială.

Context

De la restituirea Hong Kongului către Republica Populară Chineză în 1997, Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia au urmărit îndeaproape evoluțiile politice și economice din Regiunea Administrativă Specială Hong Kong, ținând seama de principiul „o țară, două sisteme”.

În conformitate cu angajamentul asumat în 1997 față de Parlamentul European, Comisia Europeană și Înaltul Reprezentant întocmesc în fiecare an un raport privind evoluția situației politice și economice din Hong Kong.

Măsurile luate de UE și de statele membre ca reacție la introducerea Legii privind securitatea națională, prevăzute în concluziile Consiliului din iulie 2020, sunt în continuare de actualitate. Acest pachet de măsuri a inclus:

*o revizuire a politicilor privind azilul, migrația, vizele și rezidența precum și a acordurilor de extrădare;
*controlul și limitarea exporturilor de echipamente cu caracter sensibil;
*observarea desfășurării proceselor; acordarea de sprijin societății civile;
*posibilitatea măririi numărului de burse acordate și de schimburi universitare;
*monitorizarea impactului extrateritorial al legii și
*abținerea de la lansarea oricăror noi negocieri cu Hong Kongul.

Josep Borrell, Înalt Reprezentant/vicepreședinte: „Pe tot parcursul anului 2022, Legea privind securitatea națională și alte acte legislative au continuat să fie utilizate pentru a înăbuși opoziția și pluralismul, precum și exercitarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale în Hong Kong. Devierile de la principiul „o țară, două sisteme” și erodarea gradului ridicat de autonomie al Hong Kongului continuă într-un ritm neabătut.”

Lăsaţi un raspuns

Adresa dumneavoastră de e-mail nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate *