Modernizarea serviciilor de plată și deschiderea datelor privind serviciile financiare: noi oportunități pentru consumatori și întreprinderi

03 iulie 2023
Bază de date

Comisia Europeană a prezentat propuneri menite să aducă plățile – și sectorul financiar în general – în era digitală. Noile norme adoptate astăzi vor îmbunătăți și mai mult protecția consumatorilor și concurența în domeniul plăților electronice. Ele le vor permite consumatorilor să își partajeze datele în deplină siguranță, pentru a putea beneficia de o gamă mai largă de produse și servicii financiare de mai bună calitate și la prețuri mai mici. Aceste propuneri au ca prioritate interesele și încrederea consumatorilor, concurența și securitatea. Piața serviciilor de plată a evoluat considerabil în ultimii ani. Valoarea plăților electronice efectuate în UE a crescut constant, ajungând la 240 de mii de miliarde EUR în 2021 (față de 184,2 mii de miliarde EUR în 2017). Această tendință s-a accelerat odată cu pandemia de COVID-19. Datorită tehnologiilor digitale, au intrat pe piață noi furnizori, care oferă în special „servicii bancare deschise”, adică partajează în mod securizat date financiare cu băncile și firmele de tehnologie financiară („fintech”). În același timp, au apărut tipuri de fraudă mai sofisticate, lucru care îi pune în pericol pe consumatori și le afectează încrederea.

Ca răspuns la aceste evoluții, pachetul de măsuri prezentat astăzi urmărește să se asigure că sectorul financiar al UE este adecvat scopului și că este capabil să se adapteze la transformarea digitală în curs, precum și la riscurile și oportunitățile asociate acesteia, în special pentru consumatori.

Iată de ce Comisia a propus astăzi două seturi de măsuri:

Revizuirea Directivei privind serviciile de plată:

Propunerea de astăzi va modifica și moderniza actuala Directivă privind serviciile de plată (DSP2), care va deveni DSP3, și va institui, în plus, un regulament privind serviciile de plată (RSP). Ea constă dintr-un pachet de măsuri având ca scop:

*combaterea și atenuarea fraudei în materie de plăți, prin faptul că prestatorii de servicii de plată vor putea să facă între ei schimb de informații legate de fraudă, printr-o mai mare sensibilizare a consumatorilor, prin consolidarea regulilor de autentificare a clienților, prin extinderea drepturilor la rambursare ale consumatorilor care cad victimă fraudei și prin impunerea, pentru toate transferurile de credit, a unui sistem de verificare a corespondenței dintre codul IBAN al beneficiarului plăților și numele contului;
*îmbunătățirea drepturilor consumatorilor, de exemplu în situația în care fondurile acestora sunt blocate temporar, îmbunătățirea transparenței în ceea ce privește extrasele de cont și furnizarea de informații mai transparente cu privire la comisioanele aferente operațiunilor efectuate la bancomat;
*asigurarea în continuare a unor condiții de concurență echitabile între bănci și instituțiile nebancare, în special prin permiterea accesului prestatorilor nebancari de servicii de plată la toate sistemele de plăți din UE, cu garanții adecvate, și prin garantarea drepturilor acestor prestatori la un cont bancar;
*îmbunătățirea funcționării serviciilor bancare deschise, prin eliminarea obstacolelor rămase în calea furnizării de servicii bancare deschise și prin îmbunătățirea controlului pe care îl au clienții asupra datelor lor privind plățile, precum și prin permiterea intrării pe piață a unor noi servicii inovatoare;
*îmbunătățirea disponibilității numerarului în magazine și prin intermediul bancomatelor, permițându-le comercianților cu amănuntul să furnizeze servicii în numerar clienților fără a solicita o achiziție și clarificând regulile aplicabile operatorilor de bancomate independenți;
*consolidarea armonizării și asigurarea respectării normelor, prin adoptarea majorității normelor privind plățile într-un regulament direct aplicabil și prin consolidarea dispozițiilor privind punerea în aplicare și sancțiunile.

Această propunere le garantează consumatorilor posibilitatea de a efectua în continuare plăți și tranzacții electronice în UE în condiții de totală siguranță, fie că este vorba de plăți interne sau transfrontaliere, sau de plăți în euro ori în altă monedă. Pe lângă faptul că urmărește să protejeze drepturile clienților, ea caută și să ofere pe piață mai multe posibilități de alegere a prestatorilor de servicii de plată.

Propunerea legislativă privind un cadru pentru accesul la date financiare:

Această propunere va stabili drepturi și obligații clare de gestionare a partajării datelor clienților în sectorul financiar dincolo de conturile de plăți, și anume:

*posibilitatea, dar nu și obligația clienților de a-și partaja datele cu utilizatorii de date (de exemplu, cu instituții financiare sau firme de tehnologie financiară) într-un format securizat care poate fi citit automat, pentru a putea primi noi produse și servicii financiare și de informare, bazate pe date, mai bune și la prețuri mai mici (de exemplu, instrumente de comparare a produselor financiare, consiliere online personalizată);
*obligația deținătorilor de date privind clienții (de exemplu, instituțiile financiare) de a pune aceste date la dispoziția utilizatorilor de date (de exemplu, alte instituții financiare sau firme de tehnologie financiară) prin instituirea infrastructurii tehnice necesare și sub rezerva acordului clientului;
*controlul deplin al clienților asupra persoanelor care le accesează datele și asupra scopului în care le sunt accesate datele, pentru a spori încrederea în schimbul de date, prin impunerea unor tablouri de bord specifice pentru autorizații și a unei protecții sporite a datelor cu caracter personal ale clienților, în conformitate cu Regulamentul general privind protecția datelor (RGPD);
*standardizarea datelor clienților și a interfețelor tehnice necesare în cadrul sistemelor de partajare a datelor financiare, sisteme în care trebuie să devină membri atât deținătorii, cât și utilizatorii de date;
*regimuri clare de răspundere în caz de încălcare a securității datelor și mecanisme de soluționare a litigiilor în cadrul sistemelor de partajare a datelor financiare, astfel încât riscurile în materie de răspundere să nu îi descurajeze pe deținătorii de date să își pună datele la dispoziție;
*stimulente suplimentare menite să îi încurajeze pe deținătorii de date să implementeze interfețe de înaltă calitate pentru utilizatorii de date printr-o compensație rezonabilă din partea utilizatorilor de date, în conformitate cu principiile generale ale schimbului de date între întreprinderi (B2B) prevăzute în propunerea de Regulament privind datele (iar întreprinderile mai mici vor plăti compensația doar la prețul de cost).

În practică, propunerea va atrage produse și servicii financiare mai inovatoare pentru utilizatori și va stimula concurența în sectorul financiar. De exemplu, consumatorii vor beneficia de o mai bună gestionare a finanțelor personale și de o mai bună consiliere. Procedurile odinioară complicate, cum ar fi serviciile de comparare sau trecerea la un nou produs, vor deveni mai fluide și mai ieftine, inclusiv, de exemplu, prelucrarea automată a cererilor de credit ipotecar. IMM-urile vor avea, de asemenea, acces la o gamă mai largă de servicii și produse financiare, de exemplu la împrumuturi mai competitive, mulțumită unui acces simplificat la datele care le dovedesc bonitatea.

Context și etapele următoare

Propunerea adoptată astăzi este o urmare a angajamentului-cheie asumat în Strategia Comisiei din 2020 privind plățile de retail, deoarece caută să se asigure că normele aplicabile sectorului plăților de retail din UE rămân adecvate scopului, având în vedere evoluțiile pieței, precum și să încurajeze dezvoltarea plăților instant în UE. În acest sens, ea completează propunerea de regulament înaintată de Comisie în 2022, menită să pună plățile instant în euro la dispoziția tuturor cetățenilor și întreprinderilor care dețin un cont bancar în UE și în țările din SEE.

În paralel, propunerea privind accesul la datele financiare contribuie la angajamentul stabilit în Strategia din 2020 privind finanțele digitale de a institui un spațiu european al datelor financiare. În general, această inițiativă privind sectorul financiar se înscrie într-o strategie europeană mai amplă privind datele și se bazează pe principiile-cheie ale accesului la date și ale prelucrării acestora prevăzute în inițiativele care o însoțesc, cum ar fi Regulamentul privind guvernanța datelor, Regulamentul privind piețele digitale și propunerea de regulament privind datele.Lăsaţi un raspuns

Adresa dumneavoastră de e-mail nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate *