Prima revizuire a bugetului pe termen lung al UE va contribui la abordarea principalelor provocări cu care se confruntă Uniunea

19 februarie 2024

Comisia Europeană salută acordul istoric al Consiliului European cu privire la prima revizuire a plafoanelor cadrului financiar multianual. Acordul Consiliului confirmă toate prioritățile indicate în propunerea Comisiei și acoperă 80 % din finanțarea solicitată. Această consolidare va permite UE să își realizeze în continuare prioritățile comune, aducând beneficii cetățenilor din Uniune și din afara acesteia.

Principalele elemente abordate de revizuire sunt descrise mai jos.

*Sprijin esențial pentru Ucraina: un nou mecanism pentru Ucraina, bazat pe granturi, împrumuturi și garanții, cu o valoare totală de 50 de miliarde EUR pentru perioada 2024-2027, va răspunde nevoilor imediate ale Ucrainei și va sprijini redresarea și modernizarea țării pe calea sa către aderarea la UE.

*Acțiuni suplimentare privind migrația și provocările externe: o majorare cu 9,6 miliarde EUR va sprijini dimensiunile internă și externă ale migrației și va ajuta partenerii din Balcanii de Vest, din vecinătatea sudică și din afara acesteia.

*Consolidarea suveranității și a competitivității: platforma „Tehnologii strategice pentru Europa” (STEP) va promova competitivitatea pe termen lung a UE în ceea ce privește tehnologiile critice, în domeniile tehnologiilor digitale, tehnologiilor profunde, tehnologiilor curate și biotehnologiilor, cu noi flexibilități și stimulente pentru fondurile de coeziune și Mecanismul de redresare și reziliență, precum și cu o sumă suplimentară de 1,5 miliarde EUR alocată Fondului european de apărare.

*Un răspuns mai ferm la provocările neprevăzute: bugetul UE a fost mobilizat pentru a face față mai multor crize începând din 2021 – criza energetică, crizele alimentare și consecințele războiului Rusiei, pe fondul creșterii inflației și a costurilor cu dobânzile. Pentru a se asigura că bugetul UE poate continua să răspundă unor circumstanțe neprevăzute, Instrumentul de flexibilitate va fi consolidat cu 2 miliarde EUR, iar valoarea maximă a rezervei pentru solidaritate și ajutoare de urgență va fi majorată cu 1,5 miliarde EUR, aceasta fiind împărțită în două instrumente separate: Rezerva pentru solidaritate europeană și Rezerva pentru ajutoare de urgență.

*Un mecanism în trei etape care să fie utilizat în caz de urgență și un nou instrument vor oferi claritate cu privire la mecanismele bugetare pentru finanțarea costurilor legate de NextGenerationEU.

Finanțarea revizuirii va fi asigurată printr-o combinație de resurse noi și de realocări în cadrul bugetului UE. UE va putea astfel să se ocupe în continuare de prioritățile cele mai urgente, reducând în același timp la minimum impactul asupra bugetelor naționale.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat: „Consiliul European a reconfirmat angajamentul de neclintit al Europei de a sprijini Ucraina și a convenit asupra primei revizuiri a bugetului nostru multianual, confirmând prioritățile prezentate de Comisie în iunie. Sunt foarte mulțumită că am obținut 80 % din fondurile solicitate. Ne-am reafirmat angajamentul de a combate migrația ilegală și de a-i sprijini pe partenerii noștri din Balcanii de Vest și din vecinătatea sudică. De asemenea, ne vom spori capacitatea de a face față dezastrelor naturale și crizelor umanitare. În plus, vom sprijini dezvoltarea, atât de necesară, a tehnologiilor critice în Europa, inclusiv în domeniul apărării, și ne vom îmbunătăți competitivitatea. Prin acest acord, Europa dă dovadă de unitate și este bine dotată pentru provocările viitoare. Cu alte cuvinte: astăzi, Europa a devenit mai puternică.”

Context

În 2020, UE și-a stabilit bugetul pe termen lung pentru perioada 2021-2027. Împreună cu instrumentul de redresare NextGenerationEU, acesta se ridică la 2 018 miliarde EUR în prețuri curente, reprezentând cel mai mare pachet de stimulente finanțat vreodată de UE. Începând din 2021, bugetul a jucat un rol esențial în repararea daunelor economice și sociale cauzate de pandemia de coronavirus și în susținerea tranziției către o Europă mai rezilientă, modernă și mai sustenabilă.

La 20 iunie 2023, Comisia Europeană a propus o revizuire specifică a cadrului financiar multianual pentru perioada 2021-2027.

Lăsaţi un raspuns

Adresa dumneavoastră de e-mail nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate *