Reforma vamală a Uniunii Europene

19 mai 2023

Comisia a prezentat  propuneri pentru cea mai ambițioasă și mai cuprinzătoare reformă a uniunii vamale a UE de la înființarea acesteia în 1968. Măsurile propuse pentru vămile UE prezintă o viziune prioritară la nivel mondial, bazată pe date, care va simplifica masiv procedurile vamale pentru întreprinderi, în special pentru comercianții cei mai fiabili. Adoptând transformarea digitală, reforma va reduce procedurile vamale greoaie, înlocuind declarațiile tradiționale cu o abordare mai ingenioasă și bazată pe date în materie de supraveghere a importurilor. În același timp, autoritățile vamale vor dispune de instrumentele și resursele de care au nevoie pentru a evalua și a opri în mod corespunzător importurile care prezintă riscuri reale pentru UE, pentru cetățenii și economia sa.

Reforma răspunde presiunilor actuale cu care se confruntă activitatea vămilor din UE, inclusiv o creștere masivă a volumului schimburilor comerciale, în special a comerțului electronic, multiplicarea rapidă a standardelor UE care trebuie să facă obiectul controalelor la frontieră, precum și evoluția situației geopolitice, punctată de crize. Reforma va pregăti cadrul vamal pentru o eră mai verde și mai digitală și va contribui la o piață unică mai sigură și mai competitivă. Reforma simplifică și raționalizează cerințele de raportare vamală pentru comercianți, de exemplu prin reducerea timpului necesar pentru finalizarea procedurilor de import și prin asigurarea unei interfețe unice la nivelul UE, precum și prin facilitarea reutilizării datelor. Astfel, reforma contribuie la îndeplinirea obiectivului stabilit de președinta von der Leyen de a reduce cu 25 % astfel de sarcini administrative, fără a submina obiectivele de politică conexe.

O nouă autoritate vamală a UE va fi responsabilă cu supravegherea unei platforme de date vamale a UE și va servi drept motor al noului sistem. În timp, platforma de date va înlocui infrastructura informatică vamală existentă în statele membre ale UE, ceea ce va permite economisirea a până la 2 miliarde EUR pe an în costuri de funcționare. Noua autoritate va contribui, de asemenea, la îmbunătățirea abordării UE în ceea ce privește gestionarea riscurilor și controalele vamale.

Un nou parteneriat cu întreprinderile

Ca urmare a reformei uniunii vamale a UE, întreprinderile care doresc să introducă mărfuri în UE vor avea posibilitatea să înregistreze toate informațiile privind produsele și lanțurile lor de aprovizionare într-un mediu online unic: noua platformă de date vamale a UE. Această tehnologie de vârf va compila datele furnizate de întreprinderi și, prin învățare automată, inteligență artificială și intervenție umană, va oferi autorităților o vedere de ansamblu la 360 de grade asupra lanțurilor de aprovizionare și asupra circulației mărfurilor.

În același timp, întreprinderile vor trebui să interacționeze cu un portal unic pentru a-și transmite informațiile vamale și vor trebui să introducă datele doar o singură dată pentru mai multe transporturi. În unele cazuri, atunci când procedurile comerciale și lanțurile de aprovizionare sunt complet transparente, comercianții cei mai fiabili, și anume comercianții „Trust and Check” (Încredere și Control), vor putea să își pună mărfurile în circulație în UE fără nicio intervenție vamală activă. Categoria „Trust and Check” (Încredere și Control) consolidează programul privind operatorii economici autorizați (AEO) deja existent pentru comercianții fiabili.

Acest nou parteneriat cu întreprinderile este o premieră la nivel mondial. El reprezintă un nou instrument puternic de sprijinire a întreprinderilor, a comerțului și a autonomiei strategice deschise a UE. Platforma de date vamale a UE va permite importul de mărfuri în UE cu o intervenție vamală minimă, fără a compromite cerințele în materie de siguranță, securitate sau antifraudă.

În temeiul propunerilor, platforma de date se va deschide în 2028 pentru transporturile realizate în cadrul comerțului electronic, apoi, în 2032, se va deschide (pe bază de voluntariat) și celorlalți importatori, ceea ce va conduce la beneficii imediate și la simplificări. De asemenea, comercianții „Trust and Check” (Încredere și Control) vor putea să își vămuiască toate importurile la autoritățile vamale ale statului membru în care își au sediul, indiferent de locul în care mărfurile intră în UE. În 2035, o revizuire va evalua dacă această posibilitate poate fi extinsă la toți comercianții atunci când platforma va deveni obligatorie începând cu 2038.

O abordare mai bine gândită a controalelor vamale

Noul sistem propus va oferi autorităților vamale o imagine de ansamblu asupra lanțurilor de aprovizionare și asupra proceselor de producție a mărfurilor care intră în UE. Toate statele membre vor avea acces la date în timp real și vor fi în măsură să pună în comun informații pentru a răspunde la riscuri mai rapid, mai coerent și mai eficace.

Inteligența artificială va fi utilizată pentru a analiza și a monitoriza datele și pentru a anticipa problemele înainte chiar ca mărfurile să fi început să se îndrepte către UE. Acest lucru va permite autorităților vamale din UE să își concentreze eforturile și resursele acolo unde este cea mai mare nevoie de ele: pentru a împiedica intrarea în Uniune a mărfurilor nesigure sau ilegale și pentru a asigura respectarea numărului tot mai mare de acte legislative ale UE care interzic anumite mărfuri ce contravin valorilor europene comune – de exemplu în domenii precum schimbările climatice, defrișările, munca forțată, pentru a oferi doar câteva exemple. Acest lucru va contribui, de asemenea, la asigurarea colectării adecvate a taxelor și a impozitelor, în beneficiul bugetelor naționale și al bugetului UE.

Pentru a ajuta statele membre să acorde prioritate riscurilor adecvate și să își coordoneze controalele și inspecțiile, în special în perioade de criză, informațiile și expertiza vor fi puse în comun și evaluate la nivelul UE prin intermediul noii autorități vamale a UE care acționează pe baza datelor furnizate prin intermediul platformei de date vamale a UE. Noul sistem va îmbunătăți în mod substanțial cooperarea dintre autoritățile vamale, autoritățile de supraveghere a pieței și autoritățile de aplicare a legii la nivelul UE și la nivel național, inclusiv prin schimbul de informații realizat cu ajutorul platformei de date vamale.

O abordare mai modernă a comerțului electronic

Reforma adoptată astăzi va oferi un rol central platformelor online, pentru a garanta că mărfurile vândute online în UE respectă toate obligațiile vamale. Aceasta este o abatere majoră de la sistemul vamal actual, care încredințează responsabilitatea consumatorilor individuali și transportatorilor. Platformele vor avea responsabilitatea de a se asigura că taxele vamale și TVA sunt plătite la cumpărare, astfel încât consumatorii să nu mai fie afectați de taxe ascunse sau de formalități administrative neașteptate la primirea coletului. Dat fiind că platformele online vor deveni importatori oficiali, consumatorii din UE vor avea siguranța că toate taxele au fost plătite și că achizițiile lor sunt sigure și în conformitate cu standardele etice, de siguranță și de mediu ale UE.

În același timp, reforma elimină actualul prag, puternic exploatat de autorii fraudelor, conform căruia mărfurile cu o valoare mai mică de 150 EUR sunt scutite de taxe vamale. Până la 65 % din aceste colete care intră în UE sunt în prezent subevaluate, pentru a se evita taxele vamale la import.

Reforma simplifică, de asemenea, calcularea taxelor vamale pentru cele mai curente mărfuri cu valoare redusă achiziționate în afara UE, reducând la doar patru miile de categorii de taxe vamale existente. Va fi astfel mult mai ușor să se calculeze taxele vamale pentru coletele mici, ajutând atât platformele, cât și autoritățile vamale să gestioneze mai bine miliardul de achiziții care intră în UE și care sunt realizate anual în cadrul comerțului electronic. De asemenea, se vor elimina posibilitățile de fraudă. Se preconizează că noul sistem de comerț electronic personalizat va aduce anual venituri vamale suplimentare de ordinul a 1 miliard de EUR.

Reforma adoptată răspunde promisiunii președintei von der Leyen în ceea ce privește „trecerea uniunii vamale a UE la un nivel superior” și se bazează în special pe recomandările făcute de Grupul de experți eminenți privind viitorul vămilor în 2022.

Propunerile legislative vor fi transmise Parlamentului European și Consiliului Uniunii Europene pentru un acord, precum și Comitetului Economic și Social European spre consultare.

Valdis Dombrovskis, vicepreședinte executiv: „Mult așteptata reformă de astăzi face parte din planul nostru de consolidare a autonomiei strategice deschise a UE. Ea va permite vămilor din UE să își apere mai bine interesele financiare și economice, garantând totodată siguranța și securitatea mărfurilor care intră în UE. De asemenea, reforma va facilita comerțul, ceea ce le va permite tuturor operatorilor să își exercite cu mai multă ușurință activitatea în UE și în afara acesteia. Provocările globale, cum ar fi schimbările climatice, comerțul electronic și comerțul ilicit, necesită un răspuns global și proceduri vamale mai moderne și mai eficiente la nivel mondial. Acesta este motivul pentru care pachetul nostru face apel totodată la OMC și OMV să facă progrese în această direcție.”

Lăsaţi un raspuns

Adresa dumneavoastră de e-mail nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate *