12-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei

19 decembrie 2023
Bază de date

Comisia salută adoptarea de către Consiliu a celui de-al 12-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei. Obiectivul acestui pachet este de a impune Rusiei interdicții suplimentare la import și la export, de a combate eludarea sancțiunilor și de a elimina lacunele. În special, acest pachet include înscrierea unor noi persoane și entități pe lista persoanelor și a entităților care fac obiectul sancțiunilor și impunerea de noi interdicții la import și la export – cum ar fi interzicerea exportului de diamante rusești către Europa – în strânsă cooperare cu partenerii noștri din cadrul G7. În plus, acest pachet de sancțiuni prevede dispoziții mai restrictive în ceea ce privește punerea în aplicare a plafonării prețului la petrol prin monitorizarea mai atentă a modului în care petrolierele pot fi utilizate pentru a eluda plafonarea. Acesta include, de asemenea, obligații mai stricte în materie de urmărire a activelor și măsuri severe împotriva companiilor din țări terțe care eludează sancțiunile.

Cel de al 12-lea pachet de sancțiuni include:

NOI ÎNSCRIERI PE LISTA PERSOANELOR ȘI A ENTITĂȚILOR CARE FAC OBIECTUL SANȚIUNILOR

Peste 140 de persoane și entități suplimentare fac obiectul înghețării activelor. Sunt vizați actorii din sectorul militar și al apărării ruse, inclusiv societățile din industria militară și companiile militare private, precum și actori din sectorul IT și alți actori economici importanți. Măsurile vizează, de asemenea, persoanele care au orchestrat recent „alegerile” ilegale de pe teritoriile Ucrainei pe care Rusia le-a ocupat temporar, precum și persoanele responsabile de „reeducarea” forțată a copiilor ucraineni și actorii care dezinformează sau fac propagandă în privința războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei.

MĂSURI COMERCIALE

Interzicerea importului de diamante rusești: restricții la importul de diamante neindustriale extrase, prelucrate sau produse în Rusia. Sancțiunile propuse fac parte dintr-o interdicție G7 privind diamantele, coordonată la nivel internațional, menită să priveze Rusia de acest important flux de venituri estimat la 4 miliarde EUR pe an. Toți membrii G7 vor pune în aplicare, cel târziu de la 1 ianuarie 2024, o interdicție directă a diamantelor exportate din Rusia. Începând cu 1 martie 2024, va intra în vigoare o interdicție privind diamantele rusești șlefuite într-o țară terță și, începând cu 1 septembrie 2024, interdicția va fi extinsă pentru a include diamantele de laborator, bijuteriile și ceasurile care conțin diamante. Pentru a spori eficacitatea acestor măsuri, în cadrul G7 se va institui un mecanism solid de verificare și certificare a diamantelor brute bazat pe trasabilitate.
Interzicerea importurilor de materii prime pentru producția de oțel, produse prelucrate din aluminiu și alte produse metalice: noi măsuri de restricționare a importurilor de anumite produse din metal din Rusia.
Restricții la export: restricții suplimentare la export pentru produsele cu dublă utilizare și pentru produsele tehnologice și industriale avansate, în valoare de 2,3 miliarde EUR pe an. În special:

*Noi controale ale exporturilor de tehnologii cu dublă utilizare/avansate, menite să slăbească și mai mult capacitățile militare ale Rusiei, inclusiv produse chimice, termostate, motoare de curent continuu și servomotoare pentru vehicule aeriene fără pilot (UAV), mașini-unelte și piese pentru mașini.
*Noi interdicții la export pentru produsele industriale din UE, pentru a obstrucționa și mai mult capacitățile Rusiei în sectorul său industrial, inclusiv utilaje și piese, bunuri legate de construcții, oțel prelucrat, cupru și aluminiu, lasere și baterii.
*Adăugarea a 29 de entități ruse și din țări terțe pe lista entităților asociate complexului militar-industrial al Rusiei (inclusiv entități înregistrate în Uzbekistan și Singapore).
*Interdicția de a furniza software pentru întreprinderi și de proiectare guvernului rus sau societăților ruse. Scopul este de a obstrucționa și mai mult capacitățile Rusiei în sectorul său industrial. *Pentru restricțiile în domeniul serviciilor am colaborat îndeaproape cu partenerii noștri internaționali, inclusiv cu SUA și Regatul Unit.

OBLIGAȚII MAI STRICTE ÎN MATERIE DE ÎNGHEȚARE A ACTIVELOR

Noi criterii de înscriere pe lista persoanelor și a entităților care fac obiectul sancțiunilor: Consiliul a aprobat un nou criteriu de înscriere pe lista persoanelor și a entităților care fac obiectul sancțiunilor pentru a include și persoanele care beneficiază de transfer forțat de proprietate sau de control asupra filialelor rusești ale unor societăți din UE. Acest lucru va garanta că nimeni nu va putea profita de pierderile suferite de întreprinderile din UE atunci când filialele lor sunt achiziționate cu forța de către proprietari/manageri ruși.
Posibilitatea de a menține persoanele decedate pe lista persoanelor și a entităților care fac obiectul înghețării activelor, pentru a preveni posibila subminare a măsurii de înghețare.
Întărirea obligației pentru statele membre de a urmări în mod proactiv activele persoanelor înscrise pe listă, pentru a preveni și a detecta cazurile de încălcare sau de eludare a sancțiunilor.

MĂSURI ÎN DOMENIUL ENERGIEI

Plafonarea prețului la petrol: Pentru ca Rusiei să îi fie mai greu să susțină războiul, am înăsprit plafonarea internațională a prețului la petrol stabilită în cadrul G7, introducând noi măsuri pentru a monitoriza mai îndeaproape vânzarea de petroliere țărilor terțe, precum și cerințe mai detaliate în materie de atestare. Acest lucru va contribui la combaterea „flotei fantomă” pe care Rusia o folosește pentru a eluda plafonarea prețurilor. În acest sens, UE este în dialog strâns cu partenerii săi din cadrul G7 pentru a asigura alinierea măsurilor noastre și a orientărilor noastre viitoare.
O nouă interdicție asupra importurilor de gaz petrolier lichefiat (GPL), cu un impact asupra importurilor anuale în valoare de peste 1 miliarde EUR, cu păstrarea drepturilor obținute în ceea ce privește contractele existente pentru o perioadă de maximum 12 luni.

MĂSURI MAI FERME DE COMBATERE A ELUDĂRII

Extinderea domeniului de aplicare al interdicției de tranzit prin Rusia prin adăugarea anumitor bunuri critice din punct de vedere economic atunci când acestea sunt destinate exportului către țări terțe.
Obligația operatorilor de a interzice prin contract reexportul anumitor categorii de produse sensibile către Rusia, inclusiv bunuri legate de aviație, combustibil pentru avioane, arme de foc și bunuri de pe lista comună cu prioritate ridicată.
Introducerea unei noi măsuri care va necesita notificarea anumitor transferuri de fonduri în afara UE provenite de la entități din UE deținute direct sau indirect în proporție de peste 40 % de ruși sau de entități stabilite în Rusia.

MĂSURI SUPLIMENTARE

Introducerea unei noi derogări pentru a ține cont de cazurile în care statele membre decid ca, în interesul public, să priveze de fonduri sau de resurse economice o persoană înscrisă pe listă.
Introducerea unei derogări pentru a permite compensarea daunelor care urmează a fi plătite de către o societate de asigurări recent înscrisă pe listă.
Introducerea unei derogări pentru a permite vânzarea de societăți din UE deținute de anumite persoane sau entități înscrise pe listă.

ALTE MĂSURI

Includerea unui amendament tehnic care permite furnizarea de servicii de pilotaj necesare pentru siguranța maritimă.

Context

UE se poziționează ferm alături de Ucraina și de poporul ucrainean și va continua să sprijine cu hotărâre economia, societatea, forțele armate și reconstrucția viitoare ale Ucrainei. Sancțiunile UE se află în centrul răspunsului UE la agresiunea militară nejustificată a Rusiei împotriva Ucrainei, deoarece degradează capacitatea militară și tehnologică a Rusiei, izolează țara de pe cele mai dezvoltate piețe mondiale, privează Kremlinul de veniturile cu care finanțează războiul și impun costuri tot mai mari economiei Rusiei. În acest sens, sancțiunile contribuie la îndeplinirea obiectivului-cheie al UE, și anume continuarea eforturilor pentru o pace justă și durabilă, și nu pentru un nou conflict înghețat. Efectele lor cresc în timp, pe măsură ce sancțiunile erodează baza industrială și tehnologică a Rusiei. În plus, UE continuă să se asigure că sancțiunile sale nu afectează exporturile de energie și de produse agroalimentare din Rusia către țări terțe.

În calitate de gardian al tratatelor UE, Comisia Europeană monitorizează punerea în aplicare a sancțiunilor UE de către toate statele membre. Cifrele comerciale anormale, care sunt în creștere pentru anumite produse/țări, reprezintă o dovadă incontestabilă a faptului că Rusia caută în mod activ modalități de a eluda sancțiunile. Acest lucru ne determină să ne intensificăm eforturile de combatere a eludării și să solicităm o cooperare și mai strânsă din partea vecinilor noștri. Trimisul special al UE pentru aplicarea sancțiunilor, David O’Sullivan, continuă să se adreseze principalelor țări terțe pentru a combate eludarea. Primele rezultate sunt deja vizibile. În unele țări sunt instituite sisteme de monitorizare, control și blocare a reexporturilor. În colaborare cu parteneri care au aceleași principii ca și noi, am convenit, de asemenea, asupra unei liste cu articole comune de înaltă prioritate care fac obiectul sancțiunilor, cărora întreprinderile ar trebui să le acorde o atenție deosebită și pe care țările terțe nu trebuie să le reexporte către Rusia. În plus, în cadrul UE, am elaborat, de asemenea, o listă a bunurilor care fac obiectul unor sancțiuni care sunt critice din punct de vedere economic și în privința cărora întreprinderile și țările terțe ar trebui să fie deosebit de vigilente.Lăsaţi un raspuns

Adresa dumneavoastră de e-mail nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate *