La supercalculatoarele din UE pentru a accelera dezvoltarea inteligenței artificiale

18 noiembrie 2023
Bază de date

Comisia și întreprinderea comună pentru calculul european de înaltă performanță (Întreprinderea comună EuroHPC) s-au angajat să deschidă și să extindă accesul la resursele de supercalcul de talie mondială ale UE pentru întreprinderile nou-înființate și pentru IMM-urile din domeniul inteligenței artificiale (IA) și pentru comunitatea IA în sens larg, ca parte a inițiativei UE privind întreprinderile nou înființate din domeniul IA. Accesul la supercalculatoarele de talie mondială care accelerează antrenarea și testarea IA este esențial pentru a sprijini dezvoltarea și scalabilitatea în continuare a modelelor de IA, reducând timpul de antrenare de la luni sau ani la câteva săptămâni. Declarația a fost făcută în contextul celei de a patra Adunări a Alianței pentru IA de la Madrid și urmează unui anunț făcut de președinta von der Leyen în discursul său din 2023 privind starea Uniunii. Actorii europeni din domeniul IA și al calculului de înaltă performanță (HPC) vor coopera îndeaproape pentru a stimula inovarea revoluționară și pentru a spori competitivitatea ecosistemului industrial european al IA. Acest lucru va accelera dezvoltarea IA și va poziționa Uniunea Europeană ca lider competitiv la nivel mondial.

Președinta Ursula von der Leyen a declarat: Europa este lider în domeniul supercalculului datorită investițiilor pe care le-am făcut în ultimii ani. Avem trei supercalculatoare de ultimă generație în UE. Și trebuie să valorificăm această putere. Accesul la infrastructura de supercalcul a Europei pe care îl anunțăm astăzi va ajuta întreprinderile nou-înființate să conducă dezvoltarea și extinderea inteligenței artificiale într-un mod responsabil și în conformitate cu valorile europene.

Uniunea Europeană se află în prezent pe o poziție de vârf la nivel mondial în ceea ce privește supercalculul. Trei dintre supercalculatoarele UE sunt de talie mondială – LEONARDO, LUMI și MareNostrum5 – grație eforturilor depuse de Întreprinderea comună EuroHPC. Având în vedere viitoarea extindere a capacităților Întreprinderii comune EuroHPC la performanța exascale și dincolo de aceasta cu supercalculatoarele exascale din consorțiul JUPITER și JULES VERNE care vor fi și mai puternice în ceea ce privește lucrul cu modelele de IA, resursele europene de supercalcul vor juca un rol esențial în crearea și antrenarea unor modele de IA fundamentale extinse.

Etapele următoare

Statele participante la Întreprinderea comună EuroHPC, cu sprijinul Comisiei Europene, vor accelera eforturile de cercetare, dezvoltare, demonstrare și implementare legate de infrastructura europeană de supercalcul. Acest angajament urmărește să contribuie la obiectivul general al Uniunii de a institui un ecosistem global al IA care să fie de încredere și responsabil. Ca atare, aceasta va însemna:

*Lansarea Marii provocări privind IA: Acest concurs – lansat astăzi – este o colaborare condusă de proiectul AI-BOOST finanțat de UE, accesul la supercalculatoarele europene fiind facilitat de Întreprinderea comună EuroHPC. Concursul încurajează participarea largă a întreprinderilor nou-înființate europene cu experiență în modele de IA la scară largă. Se așteaptă ca întreprinderile câștigătoare să facă publice modelele dezvoltate, sub o licență cu sursă deschisă pentru utilizare necomercială, sau rezultatelor cercetărilor lor. În urma acestuia vor fi selectate până la patru întreprinderi nou-înființate europene cu rezultate promițătoare în domeniul IA, cărora li se va acorda acces la instalațiile de supercalcul EuroHPC pentru a promova dezvoltarea unor modele de IA la scară largă în Europa, iar premiul în valoare de 1 milion EUR va fi împărțit între câștigători.
*Deschiderea capacității europene de supercalculatoare: se va institui un acces pentru întreprinderile nou-înființate etice și responsabile din domeniul IA, care să le permită să își antreneze în mod eficient modelele utilizând supercalculatoarele europene.
*Activități și servicii îmbunătățite: Întreprinderea comună EuroHPC va face să progreseze activitățile și serviciile bazate pe calculul de înaltă performanță pentru a promova o IA de încredere în Europa. Aceste eforturi vor urmări să faciliteze o mai mare accesibilitate pentru comunitățile de IA și să promoveze utilizarea optimă și eficientă a tehnologiilor de calcul de înaltă performanță pentru inovarea științifică și industrială.

În plus, ca parte a programului de lucru al Comisiei pentru 2024, vom propune modificări ale Regulamentului privind Întreprinderea comună EuroHPC pentru a asigura un acces sustenabil și durabil la capacitatea europeană de supercalcul pentru întreprinderile nou-înființate din domeniul IA.

Context

În discursul din 2023 privind starea Uniunii, președinta von der Leyen a subliniat necesitatea de a se valorifica poziția de lider a Europei în domeniul supercalculului. Prin urmare, aceasta a anunțat o nouă inițiativă de deschidere a calculatoarelor de înaltă performanță din Europa către întreprinderile nou-înființate din domeniul IA pentru a-și antrena modelele, stimulând astfel inovarea în domeniul IA.Lăsaţi un raspuns

Adresa dumneavoastră de e-mail nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate *