126 de milioane EUR pentru a sprijini porturile care se confruntă cu o creștere a fluxurilor comerciale din cauza războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei

11 ianuarie 2024

Comisia Europeană a aprobat, în temeiul normelor UE privind ajutoarele de stat, o schemă notificată de România în valoare de 126 de milioane EUR pentru a sprijini investițiile în porturile care se confruntă cu o creștere a fluxurilor comerciale ca urmare a războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei. Măsura facilitează fluxurile comerciale înspre și dinspre Ucraina, în concordanță cu obiectivele planului de acțiune al UE pentru culoarele de solidaritate. România a notificat Comisiei planurile sale de a sprijini întreprinderile care își desfășoară activitatea în anumite porturi din România să investească în instalații suplimentare de manipulare sau depozitare pentru prelucrarea mărfurilor care au fost deviate de la rutele lor comerciale normale din cauza războiului Rusiei împotriva Ucrainei și a imposibilității de a folosi rutele directe de export maritim ale Ucrainei. Schema, cu un buget de 126 de milioane EUR (aproximativ 626 de milioane RON), se va derula până la 31 decembrie 2024. Continuă sa citesti

Emisiune numismatică cu tema 150 de ani de la nașterea lui Vladimir Ghika

01 ianuarie 2024

Pentru rezervarea pieselor numismatice în vederea achiziționării puteți utiliza acest Formular, începând cu 27 decembrie 2023, ora 14:00, în limita stocului destinat rezervărilor online. În cazul în care stocul de monede numismatice destinat rezervărilor online se epuizează, vă informăm că există și posibilitatea achiziționării direct de la ghișeele sucursalelor regionale ale BNR, fără a fi necesară o rezervare în acest sens, începând cu data lansării emisiunii respective. În conformitate cu prevederile Legii nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României, începând cu data de 27 decembrie 2023, Banca Naţională a României va lansa în circuitul numismatic o monedă din argint cu tema 150 de ani de la nașterea lui Vladimir Ghika.

Continuă sa citesti

12-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei

19 decembrie 2023
Bază de date

Comisia salută adoptarea de către Consiliu a celui de-al 12-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei. Obiectivul acestui pachet este de a impune Rusiei interdicții suplimentare la import și la export, de a combate eludarea sancțiunilor și de a elimina lacunele. În special, acest pachet include înscrierea unor noi persoane și entități pe lista persoanelor și a entităților care fac obiectul sancțiunilor și impunerea de noi interdicții la import și la export – cum ar fi interzicerea exportului de diamante rusești către Europa – în strânsă cooperare cu partenerii noștri din cadrul G7. În plus, acest pachet de sancțiuni prevede dispoziții mai restrictive în ceea ce privește punerea în aplicare a plafonării prețului la petrol prin monitorizarea mai atentă a modului în care petrolierele pot fi utilizate pentru a eluda plafonarea. Acesta include, de asemenea, obligații mai stricte în materie de urmărire a activelor și măsuri severe împotriva companiilor din țări terțe care eludează sancțiunile.

Cel de al 12-lea pachet de sancțiuni include:

NOI ÎNSCRIERI PE LISTA PERSOANELOR ȘI A ENTITĂȚILOR CARE FAC OBIECTUL SANȚIUNILOR

Peste 140 de persoane și entități suplimentare fac obiectul înghețării activelor. Sunt vizați actorii din sectorul militar și al apărării ruse, inclusiv societățile din industria militară și companiile militare private, precum și actori din sectorul IT și alți actori economici importanți. Măsurile vizează, de asemenea, persoanele care au orchestrat recent „alegerile” ilegale de pe teritoriile Ucrainei pe care Rusia le-a ocupat temporar, precum și persoanele responsabile de „reeducarea” forțată a copiilor ucraineni și actorii care dezinformează sau fac propagandă în privința războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei.

MĂSURI COMERCIALE

Interzicerea importului de diamante rusești: restricții la importul de diamante neindustriale extrase, prelucrate sau produse în Rusia. Sancțiunile propuse fac parte dintr-o interdicție G7 privind diamantele, coordonată la nivel internațional, menită să priveze Rusia de acest important flux de venituri estimat la 4 miliarde EUR pe an. Toți membrii G7 vor pune în aplicare, cel târziu de la 1 ianuarie 2024, o interdicție directă a diamantelor exportate din Rusia. Începând cu 1 martie 2024, va intra în vigoare o interdicție privind diamantele rusești șlefuite într-o țară terță și, începând cu 1 septembrie 2024, interdicția va fi extinsă pentru a include diamantele de laborator, bijuteriile și ceasurile care conțin diamante. Pentru a spori eficacitatea acestor măsuri, în cadrul G7 se va institui un mecanism solid de verificare și certificare a diamantelor brute bazat pe trasabilitate.
Interzicerea importurilor de materii prime pentru producția de oțel, produse prelucrate din aluminiu și alte produse metalice: noi măsuri de restricționare a importurilor de anumite produse din metal din Rusia.
Restricții la export: restricții suplimentare la export pentru produsele cu dublă utilizare și pentru produsele tehnologice și industriale avansate, în valoare de 2,3 miliarde EUR pe an. În special:

*Noi controale ale exporturilor de tehnologii cu dublă utilizare/avansate, menite să slăbească și mai mult capacitățile militare ale Rusiei, inclusiv produse chimice, termostate, motoare de curent continuu și servomotoare pentru vehicule aeriene fără pilot (UAV), mașini-unelte și piese pentru mașini.
*Noi interdicții la export pentru produsele industriale din UE, pentru a obstrucționa și mai mult capacitățile Rusiei în sectorul său industrial, inclusiv utilaje și piese, bunuri legate de construcții, oțel prelucrat, cupru și aluminiu, lasere și baterii.
*Adăugarea a 29 de entități ruse și din țări terțe pe lista entităților asociate complexului militar-industrial al Rusiei (inclusiv entități înregistrate în Uzbekistan și Singapore).
*Interdicția de a furniza software pentru întreprinderi și de proiectare guvernului rus sau societăților ruse. Scopul este de a obstrucționa și mai mult capacitățile Rusiei în sectorul său industrial. *Pentru restricțiile în domeniul serviciilor am colaborat îndeaproape cu partenerii noștri internaționali, inclusiv cu SUA și Regatul Unit.

OBLIGAȚII MAI STRICTE ÎN MATERIE DE ÎNGHEȚARE A ACTIVELOR

Noi criterii de înscriere pe lista persoanelor și a entităților care fac obiectul sancțiunilor: Consiliul a aprobat un nou criteriu de înscriere pe lista persoanelor și a entităților care fac obiectul sancțiunilor pentru a include și persoanele care beneficiază de transfer forțat de proprietate sau de control asupra filialelor rusești ale unor societăți din UE. Acest lucru va garanta că nimeni nu va putea profita de pierderile suferite de întreprinderile din UE atunci când filialele lor sunt achiziționate cu forța de către proprietari/manageri ruși.
Posibilitatea de a menține persoanele decedate pe lista persoanelor și a entităților care fac obiectul înghețării activelor, pentru a preveni posibila subminare a măsurii de înghețare.
Întărirea obligației pentru statele membre de a urmări în mod proactiv activele persoanelor înscrise pe listă, pentru a preveni și a detecta cazurile de încălcare sau de eludare a sancțiunilor.

MĂSURI ÎN DOMENIUL ENERGIEI

Plafonarea prețului la petrol: Pentru ca Rusiei să îi fie mai greu să susțină războiul, am înăsprit plafonarea internațională a prețului la petrol stabilită în cadrul G7, introducând noi măsuri pentru a monitoriza mai îndeaproape vânzarea de petroliere țărilor terțe, precum și cerințe mai detaliate în materie de atestare. Acest lucru va contribui la combaterea „flotei fantomă” pe care Rusia o folosește pentru a eluda plafonarea prețurilor. În acest sens, UE este în dialog strâns cu partenerii săi din cadrul G7 pentru a asigura alinierea măsurilor noastre și a orientărilor noastre viitoare.
O nouă interdicție asupra importurilor de gaz petrolier lichefiat (GPL), cu un impact asupra importurilor anuale în valoare de peste 1 miliarde EUR, cu păstrarea drepturilor obținute în ceea ce privește contractele existente pentru o perioadă de maximum 12 luni.

MĂSURI MAI FERME DE COMBATERE A ELUDĂRII

Extinderea domeniului de aplicare al interdicției de tranzit prin Rusia prin adăugarea anumitor bunuri critice din punct de vedere economic atunci când acestea sunt destinate exportului către țări terțe.
Obligația operatorilor de a interzice prin contract reexportul anumitor categorii de produse sensibile către Rusia, inclusiv bunuri legate de aviație, combustibil pentru avioane, arme de foc și bunuri de pe lista comună cu prioritate ridicată.
Introducerea unei noi măsuri care va necesita notificarea anumitor transferuri de fonduri în afara UE provenite de la entități din UE deținute direct sau indirect în proporție de peste 40 % de ruși sau de entități stabilite în Rusia.

MĂSURI SUPLIMENTARE

Introducerea unei noi derogări pentru a ține cont de cazurile în care statele membre decid ca, în interesul public, să priveze de fonduri sau de resurse economice o persoană înscrisă pe listă.
Introducerea unei derogări pentru a permite compensarea daunelor care urmează a fi plătite de către o societate de asigurări recent înscrisă pe listă.
Introducerea unei derogări pentru a permite vânzarea de societăți din UE deținute de anumite persoane sau entități înscrise pe listă.

ALTE MĂSURI

Includerea unui amendament tehnic care permite furnizarea de servicii de pilotaj necesare pentru siguranța maritimă.

Context

UE se poziționează ferm alături de Ucraina și de poporul ucrainean și va continua să sprijine cu hotărâre economia, societatea, forțele armate și reconstrucția viitoare ale Ucrainei. Sancțiunile UE se află în centrul răspunsului UE la agresiunea militară nejustificată a Rusiei împotriva Ucrainei, deoarece degradează capacitatea militară și tehnologică a Rusiei, izolează țara de pe cele mai dezvoltate piețe mondiale, privează Kremlinul de veniturile cu care finanțează războiul și impun costuri tot mai mari economiei Rusiei. În acest sens, sancțiunile contribuie la îndeplinirea obiectivului-cheie al UE, și anume continuarea eforturilor pentru o pace justă și durabilă, și nu pentru un nou conflict înghețat. Efectele lor cresc în timp, pe măsură ce sancțiunile erodează baza industrială și tehnologică a Rusiei. În plus, UE continuă să se asigure că sancțiunile sale nu afectează exporturile de energie și de produse agroalimentare din Rusia către țări terțe.

În calitate de gardian al tratatelor UE, Comisia Europeană monitorizează punerea în aplicare a sancțiunilor UE de către toate statele membre. Cifrele comerciale anormale, care sunt în creștere pentru anumite produse/țări, reprezintă o dovadă incontestabilă a faptului că Rusia caută în mod activ modalități de a eluda sancțiunile. Acest lucru ne determină să ne intensificăm eforturile de combatere a eludării și să solicităm o cooperare și mai strânsă din partea vecinilor noștri. Trimisul special al UE pentru aplicarea sancțiunilor, David O’Sullivan, continuă să se adreseze principalelor țări terțe pentru a combate eludarea. Primele rezultate sunt deja vizibile. În unele țări sunt instituite sisteme de monitorizare, control și blocare a reexporturilor. În colaborare cu parteneri care au aceleași principii ca și noi, am convenit, de asemenea, asupra unei liste cu articole comune de înaltă prioritate care fac obiectul sancțiunilor, cărora întreprinderile ar trebui să le acorde o atenție deosebită și pe care țările terțe nu trebuie să le reexporte către Rusia. În plus, în cadrul UE, am elaborat, de asemenea, o listă a bunurilor care fac obiectul unor sancțiuni care sunt critice din punct de vedere economic și în privința cărora întreprinderile și țările terțe ar trebui să fie deosebit de vigilente.

Orientări antitrust pentru acordurile de durabilitate din domeniul agriculturii

11 decembrie 2023

Comisia Europeană a adoptat orientări referitoare la modul de elaborare a acordurilor de durabilitate din domeniul agriculturii („orientările”), utilizând o nouă excludere de la aplicarea normelor UE în materie de concurență introdusă de recenta reformă a politicii agricole comune („PAC”). Articolul 101 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene („TFUE”) interzice, în general, acordurile dintre întreprinderi care restrâng concurența, cum ar fi acordurile dintre concurenți care duc la prețuri mai mari sau la cantități mai mici. Cu toate acestea, articolul 210a din Regulamentul nr. 1308/2013 de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole (denumit în continuare „Regulamentul OCP”) exclude de la această interdicție anumite acorduri restrictive din sectorul agricol, atunci când acordurile respective sunt indispensabile pentru atingerea standardelor de durabilitate care depășesc normele obligatorii ale UE sau naționale. Continuă sa citesti

Comisia și Înaltul Reprezentant lansează un apel: să ne unim împotriva tuturor formelor de ură!

06 decembrie 2023
Bază de date

Astăzi, Comisia și Înaltul Reprezentant au adoptat o comunicare intitulată „Ura nu își are locul aici – o Europă unită împotriva urii”. Este vorba despre un apel la acțiune adresat tuturor europenilor: să luăm atitudine împotriva urii, să milităm pentru toleranță și respect. În ultimele săptămâni, am fost martorii unor scene pe care speram să nu le mai vedem vreodată în Europa. Continentul nostru se confruntă cu o creștere alarmantă a discursurilor de incitare la ură și a infracțiunilor motivate de ură. Potrivit datelor, fenomenul afectează în mod deosebit comunitățile evreiești și musulmane. Prin comunicarea de astăzi, Comisia și Înaltul Reprezentant își intensifică eforturile de combatere a urii sub toate formele sale, prin consolidarea acțiunilor din cadrul a numeroase politici precum securitatea, digitalizarea, educația, cultura și sportul. De exemplu, se vor acorda fonduri suplimentare pentru protejarea lăcașurilor de cult și se vor desemna reprezentanți speciali cu un mandat explicit de maximizare a potențialului politicilor UE de combatere a urii.
Continuă sa citesti

La supercalculatoarele din UE pentru a accelera dezvoltarea inteligenței artificiale

18 noiembrie 2023
Bază de date

Comisia și întreprinderea comună pentru calculul european de înaltă performanță (Întreprinderea comună EuroHPC) s-au angajat să deschidă și să extindă accesul la resursele de supercalcul de talie mondială ale UE pentru întreprinderile nou-înființate și pentru IMM-urile din domeniul inteligenței artificiale (IA) și pentru comunitatea IA în sens larg, ca parte a inițiativei UE privind întreprinderile nou înființate din domeniul IA. Accesul la supercalculatoarele de talie mondială care accelerează antrenarea și testarea IA este esențial pentru a sprijini dezvoltarea și scalabilitatea în continuare a modelelor de IA, reducând timpul de antrenare de la luni sau ani la câteva săptămâni. Declarația a fost făcută în contextul celei de a patra Adunări a Alianței pentru IA de la Madrid și urmează unui anunț făcut de președinta von der Leyen în discursul său din 2023 privind starea Uniunii. Actorii europeni din domeniul IA și al calculului de înaltă performanță (HPC) vor coopera îndeaproape pentru a stimula inovarea revoluționară și pentru a spori competitivitatea ecosistemului industrial european al IA. Acest lucru va accelera dezvoltarea IA și va poziționa Uniunea Europeană ca lider competitiv la nivel mondial. Continuă sa citesti

Comisia adoptă pachetul de extindere din 2023, recomandând deschiderea negocierilor cu Ucraina și Republica Moldova

09 noiembrie 2023
Bază de date

Comisia Europeană a adoptat pachetul de extindere din 2023, care cuprinde o evaluare detaliată a situației actuale și a progreselor înregistrate de Albania, Bosnia și Herțegovina, Kosovo, Muntenegru, Macedonia de Nord, Serbia, Turcia și, pentru prima dată, Ucraina, Republica Moldova și Georgia pe traiectoria fiecăreia de aderare la Uniunea Europeană. Raportul se axează în special pe progresele înregistrate în punerea în aplicare a reformelor fundamentale, precum și pe furnizarea de orientări clare cu privire la prioritățile în materie de reforme pentru viitor. Aderarea este și va rămâne un proces bazat pe merit, care depinde în totalitate de progresele obiective realizate de fiecare țară.
Continuă sa citesti

24 de milioane EUR notificată de România pentru sprijinirea investițiilor în porturile maritime și interioare în contextul războiului Rusiei împotriva Ucrainei

16 octombrie 2023

Comisia Europeană a aprobat o schemă de ajutoare în valoare de până la 24 de milioane EUR (118,6 milioane RON) notificată de România pentru sprijinirea investițiilor în porturile maritime și interioare în contextul războiului Rusiei împotriva Ucrainei. Schema a fost aprobată în temeiul cadrului temporar de criză și de tranziție privind ajutoarele de stat, adoptat de Comisie la 9 martie 2023 pentru a sprijini măsuri în sectoare care sunt esențiale pentru accelerarea tranziției verzi și reducerea dependenței de combustibili. Noul cadru modifică și prelungește parțial cadrul temporar de criză, adoptat la 23 martie 2022 pentru a permite statelor membre să sprijine economia în contextul actualei crize geopolitice; acesta a făcut deja obiectul unor modificări la 20 iulie 2022 și la 28 octombrie 2022.

Continuă sa citesti

Construirea unei Europe mai reziliente, mai competitive și mai durabile

10 octombrie 2023

Prin comunicarea adoptată astăzi, Comisia contribuie la viitoarea dezbatere la nivel de lideri, care va avea loc la Granada și care va avea ca temă abordarea orientată spre viitor a autonomiei strategice deschise a UE și obiectivele politice prioritare ale UE în anii următori. Comunicarea face bilanțul realizărilor și al provocărilor existente în ceea ce privește construirea unei economii mai reziliente, mai competitive și mai durabile, protejarea cetățenilor UE și garantarea bunăstării acestora. Aceasta are la bază Declarația de la Versailles adoptată de liderii UE la 11 martie 2022. Comunicarea evidențiază domenii specifice în care trebuie făcute mai multe eforturi, cum ar fi construirea unei piețe unice mai inovatoare și mai interconectate, menținerea coeziunii interne, promovarea alianțelor cu partenerii internaționali și consolidarea capacității UE de furnizor de securitate pentru cetățenii săi și pentru regiune. UE trebuie să depună în continuare eforturi pentru a reduce riscurile și a-și consolida baza economică și industrială, protejându-și în același timp securitatea economică și modelul social unic.
Continuă sa citesti

Whitepaper

ECIIA

Risk in Focus 2024

06 octombrie 2023

Incertitudinea economică a condus furtuna perfectă de riscuri interconectate descrisă în Risk in Focus de anul trecut în noi direcții în 2023. Organizațiile se confruntă acum cu o policriză care a urmat – cu mai multe evenimente catastrofale care au loc simultan. În condițiile în care cea mai mare economie din Europa, Germania, intră în recesiune după șocul prețului energiei de anul trecut, unele organizații se confruntă cu solduri de numerar în scădere și datorii nete mai mari. Organizațiile se pregătesc pentru posibile probleme în viitor – și să facă un salt înainte când condițiile se îmbunătățesc.

În ultimii opt ani, Risk in Focus a căutat să evidențieze domeniile cheie de risc pentru a-i ajuta pe auditorii interni să-și pregătească munca independentă de evaluare a riscurilor, planificarea anuală și definirea auditului. Îi ajută pe directorii executivi de audit (CAE) să înțeleagă modul în care colegii lor văd peisajul riscului de astăzi, în timp ce își pregătesc planurile de audit viitoare pentru anul următor. În acest an, noul raport identifică principalele riscuri pentru organizații în 2024 ca: securitatea cibernetică și securitatea datelor și capitalul uman, diversitate, managementul talentelor și retenția.

Risk in Focus 2024 a implicat o colaborare între 16 institute europene de auditori interni, care acoperă 17 țări, inclusiv Austria, Belgia, Bulgaria, Franța, Germania, Grecia, Ungaria, Italia, Luxemburg, Țările de Jos, Norvegia, Polonia, Spania, Suedia, Elveția , și Marea Britanie și Irlanda – cel mai mare număr de țări europene implicate până acum.

Sondajul a obținut 799 de răspunsuri de la CAE din întreaga Europă. Simultan, au fost organizate cinci mese rotunde cu 46 de CAE pe fiecare dintre domeniile de risc acoperite în raport. În plus, am desfășurat, de asemenea, 11 interviuri individuale cu experți în domeniu, care au inclus CAE, președinți ai comitetelor de audit și experți din industrie, pentru a oferi o perspectivă mai profundă asupra modului în care se manifestă și se dezvoltă aceste riscuri de top.

Această nouă carte albă poate fi descărcată gratuit prin intermediul platformei noastre.

Continuă sa citesti