Uniunea Europeană și MERCOSUR

03 iulie 2019

Uniunea Europeană și MERCOSUR (Argentina, Brazilia, Uruguay și Paraguay) au ajuns vineri, 28 iunie 2019, la un acord politic privind componenta comerț a Acordului de Asociere dintre cele două părți. Președinția României la Consiliul Uniunii Europene a contribuit la pregătirea celor 3 runde de negociere care au avut loc în ultimele 6 luni.

Negocierile comerciale dintre UE și MERCOSUR ca parte a unui Acord de Asociere mai amplu între cele două regiuni au fost reluate în luna mai 2010, iar în 11 mai 2016, părțile au făcut primul schimb de oferte tarifare de la relansarea procesului de negociere.

Având în vedere mărimea celor 4 piețe sud-americane (peste 260 milioane consumatori), taxele vamale ridicate aplicate importurilor provenite din UE și barierele non-tarifare pe piața acestor state, viitorul acord comercial creează premisele pentru dezvoltarea unei relații comerciale reciproc avantajoase.

Acordul prevede eliminarea taxelor vamale pentru 91% dintre bunurile exportate de companiile europene în MERCOSUR, inclusiv taxele vamale ridicate aplicabile exporturilor din sectoare economice importante, precum: autovehicule și componente auto (35% în prezent), mașinării (pentru unele produse din această categorie variind între 20-35%) și produse farmaceutice (până la 14%). Eliminarea și reducerea taxelor vamale vor fi înregistrate și pentru produse cărora li se aplică taxe prohibitive în prezent, precum produse textile și încălțăminte sau țesături.

Acordul comercial va produce economii în valoare de 4 miliarde EUR companiilor europene, prin eliminarea taxelor vamale pentru exporturile de produse din UE. În plus, statele sud-americane vor proteja 357 de indicații geografice europene, vor deschide piețele de achiziții publice și vor facilita comerțul cu servicii (telecomunicații, tehnologia informației, transport), inclusiv comerțul digital. Companiile europene vor câștiga un avantaj competitiv în relație cu mediul de afaceri din alte state terțe, având în vedere că UE va deveni primul partener care încheie un acord comercial preferențial cu MERCOSUR.

De asemenea, acordul include prevederi ambițioase privind siguranța alimentară, a animalelor și plantelor, comerțul și dezvoltarea durabilă, transparența și implicarea societății civile în procesul de implementare.

Ca urmare a acordului în principiu, părților vor continua revizuirea legală cu scopul consolidării textului final. Ulterior, acesta va fi tradus în toate limbile oficiale ale Uniunii Europene și va fi supus aprobării Consiliului UE și Parlamentului European.

Vă invităm sa citiţi tot articolul accesând următorul link:

Informații suplimentare: http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=2039

Statele membre ale UE finalizează evaluările naționale ale riscurilor

01 iulie 2019

În urma recomandării Comisiei privind o abordare comună asupra securității rețelelor 5G, 24 de state membre ale UE au încheiat prima etapă și au transmis evaluările naționale ale riscurilor. Aceste evaluări vor contribui la etapa următoare, o evaluare a riscurilor la nivelul UE, care va fi finalizată până la 1 octombrie. Comisarul pentru uniunea securității, Julian King, și comisarul pentru economia digitală și societatea digitală, Mariya Gabriel, au salutat acest pas important și au declarat: „Suntem încântați să constatăm că majoritatea statelor membre și-au prezentat evaluările riscurilor. În urma sprijinului exprimat de Consiliul European din 22 martie în favoarea unei abordări concertate, statele membre au răspuns prompt la recomandarea noastră privind luarea de măsuri concrete care să asigure securitatea cibernetică a rețelelor 5G de pe teritoriul UE. Evaluările naționale ale riscurilor sunt esențiale pentru a se asigura că statele membre sunt pregătite în mod corespunzător pentru introducerea următoarei generații de conectivitate fără fir, care va constitui în curând coloana vertebrală a societăților și a economiilor noastre.

Continuă sa citesti

Mecanisme de soluționare a litigiilor, raportul OCDE pentru România

26 iunie 2019

Cadrul general de implementare a BEPS: Acțiunea 14 . În conformitatea cu BEPS Acțiunea 14 – Mecanisme de soluționare a litigiilor, statele s-au angajat să pună în aplicare un standard minim pentru a consolida eficacitatea procedurii de acord reciproc (MAP). Acordurile MAP sunt incluse în Articolul 25 din Modelul de Convenție fiscală  și solicită statelor să depună eforturi pentru soluționarea litigiilor legate de interpretarea și aplicarea tratatelor fiscale. Standardul minim de Acțiune 14 a fost transpus în termeni de referință specifici și în metodologia pentru procesul de evaluare inter pares și monitorizare. Standardul minim este completat de un set de bune practici.

Continuă sa citesti

Situațiile financiare ale Bancii Centrale Europene pentru exercițiul financiar 2018

26 iunie 2019

Raportul administratorilor, publicat de BCE face parte integrantă din Conturile anuale ale BCE și are scopul de a oferi cititorilor informații contextuale cu privire la situațiile financiare 1*.  Având în vedere faptul că activitățile și operațiunile desfășurate de BCE sunt menite să sprijine obiectivele de politică, poziția și rezultatele sale financiare ar trebui analizate în contextul măsurilor adoptate.  Expansiunea bilanțului BCE a început în trimestrul IV 2014, ca urmare a achiziționării de titluri de valoare în cadrul celui de-al treilea program de achiziționare de obligațiuni garantate (third covered bond purchase programme – CBPP3) și al programului de achiziționare de titluri garantate cu active (asset-backed securities purchase programme – ABSPP). Expansiunea bilanțului a continuat în anii următori în principal ca urmare a achiziționării de titluri de valoare în cadrul programului de achiziționare de titluri emise de sectorul public (public sector purchase programme – PSPP).

Continuă sa citesti

Impozitul pe profit ramane o sursa principala de venit, in ciuda scaderii ratelor la nivel mondial

24 iunie 2019

Un nou raport al OCDE, intitulat Corporate Tax Statistics Database (Baza de date privind impozitele corporative) furnizează statistici și analize comparative la nivel internațional în aproximativ 100 de țări din întreaga lume, pe patru categorii principale de date: veniturile din impozitele corporative, ratele impozitelor corporative (CIT), cotele medii de impozitare a întreprinderilor și stimulentele fiscale pentru inovare. Noua analiză a OCDE demonstrează că impozitele plătite de corporații rămân o sursă importantă de venituri fiscale pentru guvernele din întreaga lume. În 2016, veniturile din impozitele corporative reprezentau, în medie, 13,3% din totalul veniturilor fiscale în cele 88 de jurisdicții pentru care există date disponibile. Acest indicator a crescut de la 12% în anul 2000. 

Continuă sa citesti

Elaborarea unui nou format de raport de audit intern, lecții învățate în decursul celor 10 ani

20 iunie 2019

Evoluția formatului, structurii, conținutului rapoartelor de audit intern
Neil Frieser, Vicepreședinte Senior al ”Frontier Communications”, a decis să utilizeze ultimii zele ani de schimbări, în ceea ce priveşte formatul, structura, conţinutul raportului de audit intern, ca temă supusă dezbaterii, ce a fost prezentată la Conferința Generală de Management al Auditului (GAM) în martie 2019.
Primul pas a fost evaluarea/analiza detaliată și obiectivă a avantajelor și dezavantajelor rapoartelor emise până în prezent. Frieser a avut ca obiect de analiză atât rapoartele de audit cât și rezumatul rapoartelor de audit, menționând ca acestea conțin, câteva date cu caracter general despre misiunea de audit, obiectivele misiunii de audit, funcțiile de business care fac obiectul domeniului de auditare și constatările cheie ”Destul de dense, cuvinte simple și poate niște critici” ”Pretty dense, just words, and maybe some bullets,” a spus el.
Rapoartele anterioare au fost împărțite în trei părți: „Observare”, „Impact” „Răspunsul managementului”. Această structură regăsindu-se în mare parte și în raportul de audit final.

Continuă sa citesti

Previziuni pentru Uniunea Europeana in 2030

19 iunie 2019

În vederea alegerilor europene din 2019, comunitatea de afaceri are responsabilitatea de a vorbi, de a explica, de ce Uniunea Europeană este atât de importantă pentru viitorul cetățenilor și de a spune ce trebuie făcut pentru a se asigura că lucrurile merg în direcția corectă. Președintele BusinessEurope, Pierre Gattaz, vorbește despre ambiția de afaceri pentru Europa pentru anul 2030. ’’Această lucrare prezintă ambiția noastră pentru Uniunea Europeană în 2030 și stabilește ceea ce este necesar pentru a crea condițiile-cadru adecvate pentru a spori competitivitatea și spiritul antreprenorial și pentru a permite întreprinderilor să-și îndeplinească rolul, în interesul societății. Modul european de viață, a adus prosperitate si unitate europenilor și a permis țărilor Europei să-si consolideze relațiile cu restul lumii.

Continuă sa citesti

Comitetul de la Basel a publicat un ghid pentru băncile ce doresc să intre pe piața criptomonedelor

17 iunie 2019
Bază de date

Comitetul de supraveghere bancară din Basel oferă anumite recomandări băncilor ce doresc să intre pe piața monedelor virtuale* (criptomonede, criptovalută, monede virtuale, Bitcoin), in care recomanda prudenta. În ultimii câțiva ani s-a înregistrat o creștere a cripto-activelor. În timp ce piața cripto-activelor rămâne relativ mică față de cea a sistemului financiar global, iar băncile au în prezent expuneri directe foarte limitate, Comitetul de la Basel, declară că, o creștere continuă a platformelor de tranzacționare a cripto-activelor și a produselor financiare bazate pe acestea, ar putea ridica îngrijorări legate de stabilitatea financiară și de riscurile cu care se confruntă băncile. “Inainte de a achizitiona activele cripto sau de a furniza servicii conexe, banca ar trebui sa efectueze analiza riscurilor. O banca ar trebui sa prezinte public orice expuneri la criptomonedele, bunuri digitale sau servicii conexe ca parte a informarilor financiare periodice. De asemenea, trebuie sa specifice tratamentul contabil pentru astfel de expuneri, in conformitate cu legile si reglemntarile interne.” se mentioneaza in raport.

Continuă sa citesti

Sistemul de guvernanța si gestionare a riscurilor sunt influențate de impact

14 iunie 2019

„Viitorul GRC nu se va referi doar la gestionarea riscurilor cunoscute sau monitorizarea conformității “ Echilibrul dintre protejarea valorilor si crearea de valoare . Întrucât întreprinderile se străduiesc să rămână in prima linie, se așteaptă ca directorii GRC să depășească rolurile lor tradiționale, ca paravane ale organizației și să devină factori care să permită performanța și creșterea economică a afacerilor. Ei vor trebui să găsească un echilibru între protejarea valorii și crearea acesteia; între a fi vocea rațiunii în C suite și a permite afacerii să-și asume riscurile necesare pentru a obține recompensele dorite. CROs (Chief Risk Officers), vor ajuta echipa de management, să decidă când să lanseze un nou produs, sau care sa fie piețele vizate mai întâi, pe baza riscurilor și oportunităților asociate. În acest sens, acestia vor fi considerati promotori ai inovarii.

Continuă sa citesti

Buletinul de știri al ETAF, noutăți fiscale

12 iunie 2019

Consiliul Competitivitate a ridicat problema impozitării echitabile
La 27 mai a.c., miniștrii din statele membre ale UE și-au exprimat dezacordul cu privire la necesitatea convergenței fiscale, în cadrul unei dezbateri privind viitorul pieței interne a UE. În special, Spania, Portugalia, Germania și Franța au fost de acord să includă o referință directă la impozitare, în proiectul de concluzii prezentat de Preşedinţia României la Consiliul Uniunii Europene 2019. Secretarul de stat francez a criticat măsurile de dumping fiscal instituite de anumite state membre ale UE, care, potrivit acestuia, au ca rezultat un mod sofisticat de acordare a ajutoarelor de stat, companiilor. Pe de altă parte, Regatul Unit, Irlanda, Malta și Cipru s-au opus cu fermitate includerii unei referințe la impozitare  în aceste concluzii. Compromisul din concluziile raportului „Un nou nivel de ambiție pentru o piață unică competitivă” solicită „continuarea aprofundării Uniunii Piețelor de Capital și asigurarea unei impozitări echitabile și eficiente”.

Continuă sa citesti