New Auditor’s Guide to Internal Auditing


Limba :engleză
ISBN:978-1-63454-054-4
Preț:$74.99

Aplicația Enterprise Risk Management

06 iulie 2019
Bază de date

Gestiunea riscurilor pentru întreprinderi (ERM) este procesul de planificare, organizare, conducere și control al activităților unei organizații, pentru a minimiza efectele riscului asupra capitalului și câștigurilor organizației. Include riscuri financiare, strategice și operaționale, pe lângă riscurile asociate cu pierderi accidentale. În ultimii ani, factorilor externi, au reprezentat un interes sporit din partea organizațiilor din cadrul ERM. Organismele de reglementare, au început să controleze politicile și procedurile de administrare a riscurilor iar drept urmare, consiliile de administrație, au fost nevoite să revizuiască și să raporteze cu privire la adecvarea proceselor de gestionare a riscurilor în organizațiile pe care le administrează. Organizațiile pot beneficia de schimbarea culturii corporative, de la o cultura care se concentrează pe respectarea obligațiilor de conformitate IT, la una care vizează reducerea riscurilor. Vizibilitatea, joacă un rol important în stabilirea acestui nou dialog. Reducerea riscului pentru întreprinderi și dezvoltarea unei limbi comune de gestionare a riscurilor necesită ca organizația să:

Continuă sa citesti

Provocări referitoare la aplicarea ISA-urilor în auditurile entităților mai puțin complexe

04 iulie 2019

IAASB (Internaţional Auditing and Assurance Standards Board ) încearcă să înțeleagă în continuare provocările utilizării ISA în auditurile entităților mai puțin complexe (Less Complex Entities LCE) și opiniile cu privire la posibilele acțiuni de soluționare a acestor provocări. Răspunde solicitării la nivel global cu privire la problemele legate de complexitatea, lungimea, înțelegerea, scalabilitatea și proporționalitatea utilizării  standardelor internaționale de audit. IAASB împreună cu alţi experţi in domeniu, analizează modul în care ar putea sprijini în continuare auditorii care lucrează în medii din ce în ce mai evaluate. 

Comitetul pentru Standarde Internaționale de Audit și Asigurare (IAASB) a organizat, in perioada 16-17 mai la Paris, o conferință care a avut ca temă provocările legate de entitățile mai puțin complexe (LCE). Prima zi s-a axat pe auditul LCE, iar a doua zi a fost dedicată eticii și managementului calității. În ceea ce privește auditul LCE, subiectele discutate au fost în special legate de:  valoarea adăugată a auditului, inițiative naționale în anumite țări care urmăresc să se ocupe de auditul IMM / LCE, cauzele principale ale provocărilor legate de utilizarea Standardelor Internaționale de Audit (ISA) în auditurile LCE și posibilele acțiuni ale IAASB de a acoperi cat mai bine si a reglementa aceste audituri.

Continuă sa citesti

Christine Lagarde, va fi prima femeie care va conduce Banca Centrală Europeană?

03 iulie 2019

Christine Lagarde, care conduce Fondul Monetar Internațional (FMI) din 2011 și a fost realeasă în 2016, se retrage temporar de la FMI. Christine Lagarde și-a anunțat demisia temporară , după ce a fost nominalizată la conducerea Băncii Centrale Europene. Legarde a răspuns pe Twitter nominalizării făcute de liderii Uniunii Europene. Directorul adjunct David Lipton va prelua funcția de director interimar la Fondul Monetar Internațional (FMI). Christine Lagarde  „Sunt onorată că sunt nominalizată la președinția Băncii Centrale Europene. „Având în vedere acest lucru și în consultare cu comitetul de etică al Comitetului executiv al FMI, am decis să renunț temporar la funcțiile mele de director general al FMI în perioada nominalizării”, a spus ea pe Twitter

Continuă sa citesti

Comisia Europeană răspunde Raportului TAX3

03 iulie 2019

Comisia Europeană a publicat recent o serie de răspunsuri (ce urmează ulterior a fi transmise formal) referitoare la Raportul Comisiei TAX3* privind infracțiunile financiare, evaziunea fiscală și evitarea obligațiilor fiscale. În principal, Comisia argumentează că utilizarea Articolului 116 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFEU) pentru aprobarea propunerii CCCTB (Baza fiscală consolidată comună a societăților) nu este posibilă, având în vedere că dispozițiile privind utilizarea acestui articol nu sunt îndeplinite. În privința impozitării serviciilor digitale, Comisia subliniază că utilizarea cooperării consolidate pare nerealistă din motive politice ce țin de plasarea în timp, având în vedere că acest subiect este discutat la acest moment, în principal, la nivelul OCDE. În prezent, OCDE lucrează la o soluție detaliată ce ar trebui să fie gata până la finalul anului 2020. În privința noilor tehnologii, Comisia a considerat că propunerile făcute de unii experții privind utilizarea tehnologiilor blochchain pentru plata TVA se bazează pe o supra-simplificare a sistemului TVA și că actual sistem de TVA pare să prevină utilizarea unor astfel de soluții. În acest timp, Comisia este pregătită să reexamineze legislația europeană privind criptoactivele pentru a asigura un cadru legal adecvat la nivel european și pentru a susține lupta împotriva spălării banilor și finanțării atacurilor teroriste.

Continuă sa citesti

Uniunea Europeană și MERCOSUR

03 iulie 2019

Uniunea Europeană și MERCOSUR (Argentina, Brazilia, Uruguay și Paraguay) au ajuns vineri, 28 iunie 2019, la un acord politic privind componenta comerț a Acordului de Asociere dintre cele două părți. Președinția României la Consiliul Uniunii Europene a contribuit la pregătirea celor 3 runde de negociere care au avut loc în ultimele 6 luni.

Negocierile comerciale dintre UE și MERCOSUR ca parte a unui Acord de Asociere mai amplu între cele două regiuni au fost reluate în luna mai 2010, iar în 11 mai 2016, părțile au făcut primul schimb de oferte tarifare de la relansarea procesului de negociere.

Având în vedere mărimea celor 4 piețe sud-americane (peste 260 milioane consumatori), taxele vamale ridicate aplicate importurilor provenite din UE și barierele non-tarifare pe piața acestor state, viitorul acord comercial creează premisele pentru dezvoltarea unei relații comerciale reciproc avantajoase.

Acordul prevede eliminarea taxelor vamale pentru 91% dintre bunurile exportate de companiile europene în MERCOSUR, inclusiv taxele vamale ridicate aplicabile exporturilor din sectoare economice importante, precum: autovehicule și componente auto (35% în prezent), mașinării (pentru unele produse din această categorie variind între 20-35%) și produse farmaceutice (până la 14%). Eliminarea și reducerea taxelor vamale vor fi înregistrate și pentru produse cărora li se aplică taxe prohibitive în prezent, precum produse textile și încălțăminte sau țesături.

Acordul comercial va produce economii în valoare de 4 miliarde EUR companiilor europene, prin eliminarea taxelor vamale pentru exporturile de produse din UE. În plus, statele sud-americane vor proteja 357 de indicații geografice europene, vor deschide piețele de achiziții publice și vor facilita comerțul cu servicii (telecomunicații, tehnologia informației, transport), inclusiv comerțul digital. Companiile europene vor câștiga un avantaj competitiv în relație cu mediul de afaceri din alte state terțe, având în vedere că UE va deveni primul partener care încheie un acord comercial preferențial cu MERCOSUR.

De asemenea, acordul include prevederi ambițioase privind siguranța alimentară, a animalelor și plantelor, comerțul și dezvoltarea durabilă, transparența și implicarea societății civile în procesul de implementare.

Ca urmare a acordului în principiu, părților vor continua revizuirea legală cu scopul consolidării textului final. Ulterior, acesta va fi tradus în toate limbile oficiale ale Uniunii Europene și va fi supus aprobării Consiliului UE și Parlamentului European.

Vă invităm sa citiţi tot articolul accesând următorul link:

Informații suplimentare: http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=2039

Statele membre ale UE finalizează evaluările naționale ale riscurilor

01 iulie 2019

În urma recomandării Comisiei privind o abordare comună asupra securității rețelelor 5G, 24 de state membre ale UE au încheiat prima etapă și au transmis evaluările naționale ale riscurilor. Aceste evaluări vor contribui la etapa următoare, o evaluare a riscurilor la nivelul UE, care va fi finalizată până la 1 octombrie. Comisarul pentru uniunea securității, Julian King, și comisarul pentru economia digitală și societatea digitală, Mariya Gabriel, au salutat acest pas important și au declarat: „Suntem încântați să constatăm că majoritatea statelor membre și-au prezentat evaluările riscurilor. În urma sprijinului exprimat de Consiliul European din 22 martie în favoarea unei abordări concertate, statele membre au răspuns prompt la recomandarea noastră privind luarea de măsuri concrete care să asigure securitatea cibernetică a rețelelor 5G de pe teritoriul UE. Evaluările naționale ale riscurilor sunt esențiale pentru a se asigura că statele membre sunt pregătite în mod corespunzător pentru introducerea următoarei generații de conectivitate fără fir, care va constitui în curând coloana vertebrală a societăților și a economiilor noastre.

Continuă sa citesti

Mecanisme de soluționare a litigiilor, raportul OCDE pentru România

26 iunie 2019

Cadrul general de implementare a BEPS: Acțiunea 14 . În conformitatea cu BEPS Acțiunea 14 – Mecanisme de soluționare a litigiilor, statele s-au angajat să pună în aplicare un standard minim pentru a consolida eficacitatea procedurii de acord reciproc (MAP). Acordurile MAP sunt incluse în Articolul 25 din Modelul de Convenție fiscală  și solicită statelor să depună eforturi pentru soluționarea litigiilor legate de interpretarea și aplicarea tratatelor fiscale. Standardul minim de Acțiune 14 a fost transpus în termeni de referință specifici și în metodologia pentru procesul de evaluare inter pares și monitorizare. Standardul minim este completat de un set de bune practici.

Continuă sa citesti

Situațiile financiare ale Bancii Centrale Europene pentru exercițiul financiar 2018

26 iunie 2019

Raportul administratorilor, publicat de BCE face parte integrantă din Conturile anuale ale BCE și are scopul de a oferi cititorilor informații contextuale cu privire la situațiile financiare 1*.  Având în vedere faptul că activitățile și operațiunile desfășurate de BCE sunt menite să sprijine obiectivele de politică, poziția și rezultatele sale financiare ar trebui analizate în contextul măsurilor adoptate.  Expansiunea bilanțului BCE a început în trimestrul IV 2014, ca urmare a achiziționării de titluri de valoare în cadrul celui de-al treilea program de achiziționare de obligațiuni garantate (third covered bond purchase programme – CBPP3) și al programului de achiziționare de titluri garantate cu active (asset-backed securities purchase programme – ABSPP). Expansiunea bilanțului a continuat în anii următori în principal ca urmare a achiziționării de titluri de valoare în cadrul programului de achiziționare de titluri emise de sectorul public (public sector purchase programme – PSPP).

Continuă sa citesti