Pentru a fi lideri buni, auditorii interni trebuie, de asemenea, să URMĂREASĂ

21 mai 2019

“Mi-am dat seama că, pentru a fi un lider eficient, trebuie, de asemenea, să ințeleg” spune Richard Chambers. Liderii în serviciile de  audit intern, trebuie să realizeze transformări cu impact în cadrul organizaţiilor şi să-şi demonstreze, pe langă capacitatea de adaptare, “Capacitatea de a Ințelegere “. Departamentele agile de AI trebuie sa ințeleagă, mai mult decat ceilalți decidenți, valorile organizației. In opinia sa’’ liderii de audit intern, trebuie sa faca trei lucruri fundamentale: să urmărească riscurile, sa urmărească standardele si sa-si urmeze conștiința”.

Continuă sa citesti

Combaterea fraudei impotriva bugetului Uniunii Europene, acțiuni necesare

20 mai 2019
Bază de date

Frauda se referă la orice actiune intenționata sau omisiune menită să înșele pe alții, rezultând că victima suferă o pierdere si făptuitorul obține un câștig. Frauda care implică fonduri publice este adesea legată de corupție, care în general este înțeleasă ca orice act sau omisiune, un abuz al autoritatii publice, pentru a obține beneficii si avantaje, necuvenite. Comisia și statele membre au o responsabilitate comună de a proteja interesele financiare ale UE, împotriva fraudei și a corupției. Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) este, în prezent, principalul organism al UE de combatere a fraudei. Contribuie la elaborarea și punerea în aplicare a politicii Comisiei în materie de combatere a fraudei, investigheaza cazuri de fraudare a bugetului UE. În 2020, va începe să funcționeze Parchetul European (EPPO)*, cu competențe de urmărire a infracțiunilor împotriva intereselor financiare ale bugetului UE, în 22 de state membre.

Continuă sa citesti

Perspective privind viitorul riscului, Risk Agenda 2025

19 mai 2019
Bază de date

Institutul de Management al Riscului (IRM) sărbătorește cea de-a 30-a aniversare a fondării sale, prin previziuni cu privire la evoluția profesiei adunând toate informațiile si opiniile exprimate de părțile interesate, de către membri organizației, cu privire la oportunitățile și amenințările cu care se confruntă profesia și cum este posibil ca acestea să aibă impact asupra gestionării riscurilor până în 2025. Pană acum s-a considerat ca introducerea unor poziții de manager de risc in cadrul companiilor va rezolva problema si anume ca riscurile vor fi gestionate de către acești manageri de risc, iar funcția de business poate sa-si continue activitatea fără sa consume timp pentru a analiza riscurile aferente. Noutatea adusă de cele Trei Linii de Apărare a fost faptul ca responsabilitatea primară de a gestiona riscurile revine tuturor angajaților, la nivelul tuturor activităților entității, acolo unde se si generează aceste riscuri, si care reprezintă Prima Linie de Apărare. Este esențial ca organizația/entitatea să-și cunoască riscurile care derivă din activitatea sa de zi cu zi, și să ia măsurile necesare pentru a le gestiona. Modelul are la baza conceptul conform căruia funcția de business (angajații si managementul entității) este cea care cunoaște cel mai bine cum se poate face un management corect al riscului, cu condiția existenței unei culturi de risc robuste implementată in organizație, pentru ca cei care iau deciziile sa se bazeze pe noțiuni solide de gestionare a riscurilor.

Continuă sa citesti

„Integrarea conformității în procesul de fuziune si cel de preluare al unei companii, M&A* process ” – OFAC*

19 mai 2019
Bază de date

Biroul de control al activelor străine din cadrul Trezoreriei (OFAC) a publicat un cadru pentru angajamentele de conformitate ale OFAC, pentru a furniza îndrumări cu privire la principalele competenţe si la un program eficient de sancțiuni (SCP). Documentul „Un cadru pentru angajamentele de conformitate OFAC” (A Framework for OFAC Compliance Commitments) spune că OFAC „a încurajat puternic” entitățile aflate sub jurisdicția sa, să utilizeze o abordare bazată pe riscuri pentru sancționarea conformității, prin elaborarea, implementarea și actualizarea unui program de respectare a sancțiunilor (SCP).
Programul de conformitate „ar trebui să se bazeze și să includă” cinci componente esențiale ale conformității: (1) angajamentul de management-Promovarea unei culturi a conformității; (2) evaluarea riscului; (3) controale interne; (4) testare și audit; și (5) training-privind modul sustragerii de la aplicarea politicilor de sancțiuni, in ce regiuni ale lumii se întâmplă și în ce mod, in așa fel încât cei ce instrumentează cazul respectiv analiștii/experți in domeniu, să poată lua deciziile corecte.

Continuă sa citesti

Stilul de conducere duce, dupa 10 ani, la anularea fuziunii dintre Air France si KLM

17 mai 2019
Bază de date

Pentru a crea economii de scară *, companiile aeriene naționale caută parteneri. De preferință din acelasi sector de activitate, dar cu siguranță dintre cele care pot completa serviciile existente ale transportatorului de pavilion. În 2004, operatorul aerian francez Air France a „fuzionat” cu operatorul olandez KLM. De la acea dată au început necazurile. Air France este principalul partener al acestei societati mixte desemnand din prima zi, un reprezentat in conducerea companiei. Cei care sunt familiarizați cu modul de lucru al francezilor, nu au putut spera intr-o asociere  fara probleme,“un meci făra certuri “. Francezii au stilul de conducere autoritar “de patronage”. Aceasta este o relație de inegaliate  între un partener puternic și unul mai puțin puternic. Seful „patronul” face favoruri subordonatului în schimbul serviciilor. Nu-ti trebuie mult, pentru a intelege ca din punct de vedere cultural, o astfel de relație este atât de  ne-olandeză.. Olandezii au o „cultură de egalitate” pentru ei consensul este foarte important.

Continuă sa citesti

Raportul Special “O lume in Schimbare “

15 mai 2019

In Decembrie 2018  WorldECR a publicat Raportul Special “ O lume in Schimbare “. Tom Blass, Editor la WorldECR face o prezentare succinta al acestui raport. “Raportul Special este de fapt un jurnal privind controlul exporturilor si sanctiunile aplicate. În „O lume a schimbării”, luăm în considerare climatul actual, sancțiunile economice internaționale și controlul exporturilor-aspectele politice, evoluția in materie de reglementări, impactul asupra industriei – în discuția cu practicienii din domeniu și, cu ajutorul acestora, au  facut previziuni si au stabilit obiective.  Previziunile, lideriilor recunoscuți în domeniu, oferă informatii necesare de specialitate, plusurile și provocările in domeniul conformitatii cu care se confruntă companiile și profesioniștii. Pe fondul dezvoltării tehnologiei și a controalelor din ce în ce mai complexe, și pe măsură ce ne îndreptăm spre 2019, este clar că sancțiunile și profesioniștii în domeniul controlului exporturilor nu au fost niciodată în aceast impas “  mentioneaza Tom Blass, Editor, WorldECR in prezentarea sa .

Continuă sa citesti

Site-ul in limba romană

13 mai 2019

Suntem foarte bucurosi, că, dupa luni de pregatire, putem lansa publicația on-line Risk & Compliance Platform Europe, in limba romană ! Risk & Compliance Platform Europe este o platformă internațională interactiva, cu informații de ultima oră, analize, studii, opinii, interviuri, joburi pentru toți profesioniștii care lucrează în domeniul riscului și conformității, atât in sectorul financiar, în mediul corporativ, cât și în sectorul public. Pe langa limba romană, site-ul mai este publicat în șase alte limbi: engleză, franceză, olandeză, germană, italiană, poloneză si in curand in limba ucrainiană. Aceste variante lingvistice au propriul conținut. Publicatia on-line este sub patronajul International Publishing & Sales bv cu sediul in Tarile de Jos. Iuliana Panaitescu, doctor in economie, auditor financiar, auditor intern si expert contabil, este coordonatorul editorial. Dacă aveți comentarii și/sau sugestii pentru editori, nu ezitați să transmiteți un e-mail pe adresa iuliana@riskcompliance.ro și vă vom răspunde cât mai curând posibil.

Întregul conținut al site-ului este gratuit pentru toți vizitatorii. Articolele pot fi descărcate gratuit de pe site, prin furnizarea informațiilor solicitate vi se transmite automat documentul. Departamentul nostru comercial este coordonat de Iuliana Panaitescu. Pentru întrebări comerciale legate de anunțuri, plasarea de bannere pe site și/sau în buletinele noastre de știri, trimiteți cererea dumneavostră pe adresa de e-mail sales@riskcompliance.ro si vă vom contacta cât mai curând posibil.

Suntem intotdeauna interesati de feedbackul dumneavoastră și suntem deschiși sugestiilor de îmbunătățire transmise de catre dumneavoastra. Ca platformă independentă, nu suntem legati de organizații/organisme și, prin urmare, putem evalua toate cererile de cooperare fără nici o diferențiere. Iuliana Panaitescu

Ce fel de trasaturi si valori ale personalitatii ajuta echipele agile sa se dezvolte

12 mai 2019

Descoperiți modalitățile de identificare a acestora atunci când vă recrutați și formați oamenii. Principiul Agile: YAGNI- „You Aren’t Going To Need It… unless the business says so!”. Prin acest principiu suntem încurajaţi să implementăm doar acele elemente pe care le solicită clientul şi nimic mai mult! Pentru a supraviețui și pentru a prospera, multe organizații depun eforturi pentru a deveni mai agile. Întrucât organizațiile tradiționale par organizații mecanice, ierarhice și liniare, cele agile echilibrează stabilitatea cu dinamismul și se pot adapta unui viitor imprevizibil. În articolul „Cele cinci mărci comerciale ale organizațiilor agile„, sunt detaliate diferențele majore dintre organizațiile tradiționale și cele agile. Diferențele, caracteristicile personale care duc la succes într-o organizație agilă, diferă de cele ale unei organizații tradiționale.

Continuă sa citesti

Finanțări Europene POR/2019/3/3.1/A/ITI/2, creșterea eficienței energetice in clădirile rezidențiale, asociațiile de proprietari

08 mai 2019

Versiunea finală a Ghidului Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu titlul POR/2019/3/3.1/A/ITI/2, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiții 3.1, Operațiunea A – Clădiri rezidenţiale, Apel dedicat zonei de Investiţie Teritorială Integrată Delta Dunării, în cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020, a fost aprobată în data de 10.04.2019, prin ordin al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice. Ghidul specific conține informațiile specifice necesare în vederea redeschiderii apelului de proiecte cu titlul POR/2019/3/3.1/A/ITI/2 de tip non-competitiv. Apelul de proiecte vizează investiţiile teritoriale integrate în arealul format din 38 de unități administrativ-teritoriale din cadrul Rezervației Biosfera Delta Dunării, Județul Tulcea și nordul Județului Constanța, în zonele identificate ca prioritare în cadrul Strategiei Integrate de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării, care se regăsesc în cadrul regiunii de dezvoltare regională Sud-Est. 

Care este perioada în care pot fi depuse cererile de finanțare? Data și ora deschidere apel de proiecte: 10 aprilie 2019 ; Data şi ora începere depunere de proiecte: 10 mai 2019, ora 10.00 ; Data și ora închiderii cererii de proiecte: 10 septembrie 2019, ora 10.00 ; Perioada de depunere a proiectelor este de 4 luni.

 Unde se depun cererile de finanțare și care este modalitatea de depunere?  Cererile de finanțare se vor depune exclusiv prin aplicația electronică MySMIS, disponibilă la adresa web http://www.fonduri–ue.ro/mysmis,  în intervalul  menționat  mai sus.

Continuă sa citesti

Finanțare nerambursabilă POR 2014-2020, imbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii

07 mai 2019

În data de 06.05.2019 a fost publicat ordinul de aprobare și Ghidul Specific pentru obținerea finanțărilor nerambursabile în cadrul POR, obiectivul specific 2.1.A – Microîntreprinderi. În cadrul apelului pot fi depuse proiecte de către microîntreprinderile existente în Regiunile Nord – Est, Sud-Est, Sud-Vest Oltenia, Vest și Centru. Fiecare solicitant poate obține până la 200.000 euro, contribuția fondurilor nerambursabile fiind de 90% din valoarea proiectului. Investiția trebuie să vizeze un singur cod CAEN eligibil. Perioada de depunere a proiectelor, doar prin intermediul aplicației MySMIS: 8 iulie – 8 noiembrie 2019. Data şi ora de începere a depunerilor de proiecte: 08.07.2019, ora 12.00. Data și ora închiderii apelului de proiecte: 08.11.2019, ora 12.00. Primele două luni de depunere reprezintă perioada: 08.07.2019 ora 12:00:00 – 08.09.2019 ora 23:59:59.  Acest apel de proiecte este unul competitiv, cu depunere la termen.

Continuă sa citesti