La supercalculatoarele din UE pentru a accelera dezvoltarea inteligenței artificiale

18 noiembrie 2023
Bază de date

Comisia și întreprinderea comună pentru calculul european de înaltă performanță (Întreprinderea comună EuroHPC) s-au angajat să deschidă și să extindă accesul la resursele de supercalcul de talie mondială ale UE pentru întreprinderile nou-înființate și pentru IMM-urile din domeniul inteligenței artificiale (IA) și pentru comunitatea IA în sens larg, ca parte a inițiativei UE privind întreprinderile nou înființate din domeniul IA. Accesul la supercalculatoarele de talie mondială care accelerează antrenarea și testarea IA este esențial pentru a sprijini dezvoltarea și scalabilitatea în continuare a modelelor de IA, reducând timpul de antrenare de la luni sau ani la câteva săptămâni. Declarația a fost făcută în contextul celei de a patra Adunări a Alianței pentru IA de la Madrid și urmează unui anunț făcut de președinta von der Leyen în discursul său din 2023 privind starea Uniunii. Actorii europeni din domeniul IA și al calculului de înaltă performanță (HPC) vor coopera îndeaproape pentru a stimula inovarea revoluționară și pentru a spori competitivitatea ecosistemului industrial european al IA. Acest lucru va accelera dezvoltarea IA și va poziționa Uniunea Europeană ca lider competitiv la nivel mondial. Continuă sa citesti

Comisia adoptă pachetul de extindere din 2023, recomandând deschiderea negocierilor cu Ucraina și Republica Moldova

09 noiembrie 2023
Bază de date

Comisia Europeană a adoptat pachetul de extindere din 2023, care cuprinde o evaluare detaliată a situației actuale și a progreselor înregistrate de Albania, Bosnia și Herțegovina, Kosovo, Muntenegru, Macedonia de Nord, Serbia, Turcia și, pentru prima dată, Ucraina, Republica Moldova și Georgia pe traiectoria fiecăreia de aderare la Uniunea Europeană. Raportul se axează în special pe progresele înregistrate în punerea în aplicare a reformelor fundamentale, precum și pe furnizarea de orientări clare cu privire la prioritățile în materie de reforme pentru viitor. Aderarea este și va rămâne un proces bazat pe merit, care depinde în totalitate de progresele obiective realizate de fiecare țară.
Continuă sa citesti

24 de milioane EUR notificată de România pentru sprijinirea investițiilor în porturile maritime și interioare în contextul războiului Rusiei împotriva Ucrainei

16 octombrie 2023

Comisia Europeană a aprobat o schemă de ajutoare în valoare de până la 24 de milioane EUR (118,6 milioane RON) notificată de România pentru sprijinirea investițiilor în porturile maritime și interioare în contextul războiului Rusiei împotriva Ucrainei. Schema a fost aprobată în temeiul cadrului temporar de criză și de tranziție privind ajutoarele de stat, adoptat de Comisie la 9 martie 2023 pentru a sprijini măsuri în sectoare care sunt esențiale pentru accelerarea tranziției verzi și reducerea dependenței de combustibili. Noul cadru modifică și prelungește parțial cadrul temporar de criză, adoptat la 23 martie 2022 pentru a permite statelor membre să sprijine economia în contextul actualei crize geopolitice; acesta a făcut deja obiectul unor modificări la 20 iulie 2022 și la 28 octombrie 2022.

Continuă sa citesti

Construirea unei Europe mai reziliente, mai competitive și mai durabile

10 octombrie 2023

Prin comunicarea adoptată astăzi, Comisia contribuie la viitoarea dezbatere la nivel de lideri, care va avea loc la Granada și care va avea ca temă abordarea orientată spre viitor a autonomiei strategice deschise a UE și obiectivele politice prioritare ale UE în anii următori. Comunicarea face bilanțul realizărilor și al provocărilor existente în ceea ce privește construirea unei economii mai reziliente, mai competitive și mai durabile, protejarea cetățenilor UE și garantarea bunăstării acestora. Aceasta are la bază Declarația de la Versailles adoptată de liderii UE la 11 martie 2022. Comunicarea evidențiază domenii specifice în care trebuie făcute mai multe eforturi, cum ar fi construirea unei piețe unice mai inovatoare și mai interconectate, menținerea coeziunii interne, promovarea alianțelor cu partenerii internaționali și consolidarea capacității UE de furnizor de securitate pentru cetățenii săi și pentru regiune. UE trebuie să depună în continuare eforturi pentru a reduce riscurile și a-și consolida baza economică și industrială, protejându-și în același timp securitatea economică și modelul social unic.
Continuă sa citesti

Whitepaper

ECIIA

Risk in Focus 2024

06 octombrie 2023

Incertitudinea economică a condus furtuna perfectă de riscuri interconectate descrisă în Risk in Focus de anul trecut în noi direcții în 2023. Organizațiile se confruntă acum cu o policriză care a urmat – cu mai multe evenimente catastrofale care au loc simultan. În condițiile în care cea mai mare economie din Europa, Germania, intră în recesiune după șocul prețului energiei de anul trecut, unele organizații se confruntă cu solduri de numerar în scădere și datorii nete mai mari. Organizațiile se pregătesc pentru posibile probleme în viitor – și să facă un salt înainte când condițiile se îmbunătățesc.

În ultimii opt ani, Risk in Focus a căutat să evidențieze domeniile cheie de risc pentru a-i ajuta pe auditorii interni să-și pregătească munca independentă de evaluare a riscurilor, planificarea anuală și definirea auditului. Îi ajută pe directorii executivi de audit (CAE) să înțeleagă modul în care colegii lor văd peisajul riscului de astăzi, în timp ce își pregătesc planurile de audit viitoare pentru anul următor. În acest an, noul raport identifică principalele riscuri pentru organizații în 2024 ca: securitatea cibernetică și securitatea datelor și capitalul uman, diversitate, managementul talentelor și retenția.

Risk in Focus 2024 a implicat o colaborare între 16 institute europene de auditori interni, care acoperă 17 țări, inclusiv Austria, Belgia, Bulgaria, Franța, Germania, Grecia, Ungaria, Italia, Luxemburg, Țările de Jos, Norvegia, Polonia, Spania, Suedia, Elveția , și Marea Britanie și Irlanda – cel mai mare număr de țări europene implicate până acum.

Sondajul a obținut 799 de răspunsuri de la CAE din întreaga Europă. Simultan, au fost organizate cinci mese rotunde cu 46 de CAE pe fiecare dintre domeniile de risc acoperite în raport. În plus, am desfășurat, de asemenea, 11 interviuri individuale cu experți în domeniu, care au inclus CAE, președinți ai comitetelor de audit și experți din industrie, pentru a oferi o perspectivă mai profundă asupra modului în care se manifestă și se dezvoltă aceste riscuri de top.

Această nouă carte albă poate fi descărcată gratuit prin intermediul platformei noastre.

Continuă sa citesti

Statul de drept: Comisia închide în mod oficial mecanismul de cooperare și de verificare pentru Bulgaria și România

16 septembrie 2023

Astăzi, Comisia Europeană închide în mod oficial mecanismul de cooperare și de verificare (MCV) pentru Bulgaria și România. Mecanismul de cooperare și de verificare a fost introdus în 2007, la aderarea Bulgariei și a României la Uniunea Europeană, ca măsură tranzitorie menită să faciliteze realizarea de progrese în domeniul reformei sistemului de justiție și în cel al măsurilor anticorupție, precum și în ceea ce privește criminalitatea organizată, în cazul Bulgariei. Comisia abrogă acum cele două decizii prin care a fost instituit acest mecanism. Președinta Ursula von der Leyen a declarat: „Permiteți-mi să felicit Bulgaria și România pentru progresele importante realizate de la aderarea lor la UE! Statul de drept este una dintre valorile fundamentale pe care le împărtășim cu toții, la nivelul Uniunii, și ambele state membre au avansat considerabil în acest domeniu, realizând reforme importante în toți acești ani. Astăzi, a sosit momentul să recunoaștem aceste eforturi, punând capăt mecanismului de cooperare și de verificare. Activitățile din aceste domenii pot continua acum în cadrul ciclului anual privind statul de drept, cum este cazul tuturor statelor membre.” Continuă sa citesti

„Roamingul la tarife naționale” mai aproape de realitate în relația UE – Moldova

07 septembrie 2023

Comisia a adoptat o propunere de includere a serviciilor de roaming în Acordul de asociere UE – Moldova. După finalizarea tuturor etapelor necesare, vizitatorii moldoveni în UE își vor putea utiliza telefoanele mobile în aceleași condiții de preț ca și cum ar fi prezenți în Moldova, în timp ce călătorii din UE vor beneficia de aceleași drepturi atunci când vizitează Moldova. Includerea Moldovei în zona UE în care se practică „roaming la tarife naționale” este una dintre acțiunile esențiale ale Planului UE – Moldova de acțiuni prioritare, convenit în iunie 2023. Acest plan este o foaie de parcurs pentru punerea deplină în aplicare a zonei de liber schimb aprofundat și cuprinzător UE – Moldova și pentru integrarea continuă a Moldovei în piața unică a UE.
Continuă sa citesti

Hong Kong: degradare continuă a respectării libertăților fundamentale

21 august 2023
Bază de date

Comisia Europeană și Înaltul Reprezentant au adoptat cel de al 25-lea raport anual către Parlamentul European și Consiliul referitor la evoluția situației politice și economice din Regiunea Administrativă Specială Hong Kong. Acest raport se referă la evoluțiile înregistrate în cursul anului 2022. În 2022 s-au împlinit 25 de ani de la restituirea Hong Kongului către China și doi ani de la impunerea Legii privind securitatea națională (LSN) în Hong Kong. Raportul anual relevă o erodare continuă a gradului ridicat de autonomie al Hong Kongului, a principiilor democratice și a libertăților fundamentale care se presupunea că trebuiau protejate cel puțin până în 2047. Aceste evoluții pun și mai mult sub semnul întrebării angajamentul Chinei față de respectarea principiului „o țară, două sisteme”.
Continuă sa citesti

159 de proiecte selectate pentru modernizarea învățământului superior la nivel mondial

10 august 2023

Comisia a selectat 159 de proiecte pentru finanțare în cadrul programului Erasmus+ – Consolidarea capacităților în învățământul superior, care sprijină modernizarea și calitatea învățământului superior în țări terțe din întreaga lume. Toate aceste proiecte răspund obiectivului general de a sprijini cooperarea internațională în învățământul superior, de a îmbunătăți sistemele de învățământ și de a consolida creșterea economică și prosperitatea la scară mondială. Prin proiectele selectate anul acesta, 2 500 de părți interesate din învățământul superior din aproape 130 de țări ale UE și din întreaga lume vor lucra cot la cot pentru modernizarea și internaționalizarea învățământului superior. Bugetul total pentru 2023, de 115,3 milioane EUR, va promova, de exemplu, profesionalizarea matematicii în Africa Centrală, studiile universitare în domeniul dreptului echității și egalității pentru grupurile vulnerabile în America Latină, programe de învățământ pentru o economie albastră durabilă în sudul Mediteranei și cursuri pentru schimbări transformatoare în domeniul educației pentru sănătate în Asia de Sud-Est. În alte regiuni, proiectele se axează pe competențele antreprenoriale ale femeilor în Asia Centrală, pe pregătirea pentru educația digitală în Balcanii de Vest, pe dezvoltarea birourilor de relații internaționale ale universităților în Orientul Mijlociu și pe programele de învățământ privind reziliența alimentară și nutrițională în Africa de Vest. Continuă sa citesti

Comisia ia măsuri pentru a accelera eliminarea treptată a testării pe animale, ca răspuns la o inițiativă cetățenească europeană

30 iulie 2023

Comisia răspunde astăzi inițiativei cetățenești europene (ICE) intitulate „Cosmetice fără cruzime – Pentru o Europă fără testare pe animale”. Răspunsul oferă o imagine de ansamblu cuprinzătoare a cadrului legislativ și de politică relevant al UE cu privire la utilizarea animalelor în scopul testării. El propune, de asemenea, acțiuni suplimentare pentru a reduce și mai mult testarea pe animale. Comisia salută inițiativa și recunoaște că bunăstarea animalelor rămâne o preocupare majoră pentru cetățenii europeni. Ea subliniază rolul de lider al UE în ceea ce privește eliminarea treptată a utilizării animalelor în scopuri de testare și ameliorarea bunăstării animalelor în general, cum o demonstrează în special interdicția totală, în vigoare din 2013 în UE, de a efectua teste pe animale în industria cosmetică. Continuă sa citesti